کمربند نگه دارنده 2055

ساپورت مناسب برای کمرهای خشک, دردناک یا کشیده شده فراهم می آورد. هنگامی که جهت فعالیتهای روزانه یا ورزش, به مراقبت نیاز دارید, از این وسیله استفاده کنید. دارای مواد با قابلیت تنفس پوست جهت راحتی ...

109,500 تومان