تثبیت کننده زانو 2030

تثبیت کننده زانو 2030

67,450 تومان

حمایت و محافظت برای ماهیچه های ضعیف و دردناک بالا و زیر زانو را فراهم می کند. همچنین اجازه حرکت بدون چرخش یا لغزش را ممکن می سازد. دارای مواد با کشش دو برابر جهت چسبانی مناسب .پتلا باز برای حمایت...

2 تا 3 روز دیگر

زانوبند کامفورت لیفت 2019

زانوبند کامفورت لیفت 2019

35,000 تومان

برای زانوهای خشک, ضعیف یا آسیب دیده , حمایت بیشتری را فراهم می کند. در طول فعالیتهایی که منجر به ناراحتی و درد می شود, بپوشید.بافت شده از الیاف با قدرت کشسانی دوبرابر و با قابلیت تنفس پوست .کمک به فرا...