قوزک بند دورانی 2042

قوزک بند دورانی 2042

45,000 تومان

ساپورت قوی جهت کمک به تسکین درد به دلیل پیچ خوردگی قوزک, سستی مزمن قوزک و سندرم استفاده زیاد از قوزک توصیه می کند. فشار و گرمای تسکین دهنده فراهم می کند.دارای مواد نرم و قابل تنفس پوست که راحتی د...

قوزک بند ورزشی با کنترل رطوبت 2041

قوزک بند ورزشی با کنترل رطوبت 2041

54,500 تومان

ساپورت برای قوزک های خشک, ضعیف یا آسیب دیده فراهم می کند. ترکیب منحصر به فرد مواد با قابلیت تنفس پوست و مواد قابل انعطاف نئوپرنی هنگامی که گرما و رطوبت بیشتری را آزاد می نماید, کمک به گرم و خم شدن قوز...

2 تا 3 روز دیگر

قوزک بند ورزشی قابل تنظیم 2050

قوزک بند ورزشی قابل تنظیم 2050

43,500 تومان

قدرت و ساپورت برای قوزک های خشک, ضعیف یا آسیب دیده فراهم می کند. همچنین کمک به جلوگیری از آسیب بیشتر می نماید. بند قابل تنظیم برای ساپورت و اندازه مناسب طراحی شده است.دارای مواد بادوام و قابل انع...