پتو برقی دونفره Zyklusmed

ویژگی ها:سایز محصول ۲۰۰*۱۸۰ سانتیمتر جنس محصول: پشم پرزدار از جنس PVمجهز به دو عدد کنترلر جدا شونده برای راحتی شستشو در دمای ۳۰درجه سیم کشی داخلی دو لایه برای ایجاد گرمای بهتر و بیشتر د...

2 تا 3 روز دیگر

پتو برقی یکنفره Zyklusmed

ویژگی هاسایز محصول ۱۸۰*۱۳۰ سانتیمتر جنس محصول: پشم پرزدار از جنس PVمجهز به کنترلر جدا شونده برای راحتی شستشو در دمای ۳۰درجه سیم کشی داخلی دو لایه برای ایجاد گرمای بهتر و بیشتر دارای ۶ س...

2 تا 3 روز دیگر

تشک برقی دونفره Zyklusmed

ویژگی ها:سایز محصول ۱۵۰*۱۴۰ سانتیمترجنس محصول:  رویه :میکرو فایبر،  آستر :پشممجهز به دو عدد کنترلر جدا شونده برای راحتی شستشو در دمای ۳۰ درجه سیم کشی داخلی دولایه برای ایجاد گرمای بهتر ...

2 تا 3 روز دیگر

تشک برقی یکنفره Zyklusmed

ویژگی ها:سایز محصول ۱۵۰*۸۰ سانتیمترجنس محصول:  رویه :میکرو فایبر،  آستر :پشممجهز به کنترلر جدا شونده برای راحتی شستشو در دمای ۳۰ درجه سیم کشی داخلی دولایه برای ایجاد گرمای بهتر و بیشتر&...

2 تا 3 روز دیگر

تشکچه برقی امسیگ UE133

تشک برقی 150* cm80خاموشی خودکار در 180 دقیقه (طبق استاندارد جهانی)گرمایش تراکم بیشتر در قسمت ران پاسوکت (اتصال کابل ) جدا شدنی از تشک برای شستشو در ماشین لباسشویی75 وات واقعی (گرمای خوب)گرمایش سریع با...

2 تا 3 روز دیگر

تشکچه برقی Zyklusmed

ویژگی ها:حرارت درمانی آرامش بخش با تنظیمات گرمایی: خاموش، کم، متوسط، بالاخاصیت گرمازایی برای تسکین ماهیچه ها و کاهش درد و تسهیل کننده گردش خونمناسب برای افراد مبتلا به آرتروز، گرفتگی عضلات و ماهیچه ها...

2 تا 3 روز دیگر

تشکچه برقی بزرگ Zyklusmed

ویژگی ها:حرارت درمانی آرامش بخش با تنظیمات گرمایی: خاموش، کم، متوسط، بالاخاصیت گرمازایی برای تسکین ماهیچه ها و کاهش درد و تسهیل کننده گردش خونمناسب برای افراد مبتلا به آرتروز، گرفتگی عضلات و ماهیچه ها...

2 تا 3 روز دیگر

تشکچه برقی سرامیکی Zyklusmed

ویژگی ها:سایز محصول ۶۶*۳۰ سانتیمترجنس محصول:   رویه : میکروفایبر،  آستر :کتانمجهز به یک عدد کنترلر برای تنظیم درجه حرارت مطلوبدارای ۸ سطح متفاوت حرارت بیشینه حرارت :۲±۶۸ درجه سلسیوس&nbs...

2 تا 3 روز دیگر