تجهیزات پزشکی خانگی امسیگ : Emsig

تشک مواج امسیگ AM30

تشک مواج امسیگ AM30

230,000 تومان

تشک مواج ضد زخم بسترفیلتر هوا در پمپتوان خروجی هوای مناسبپمپ سبک با حداقل لرزش و نویزدارای سیکل زمانیمصرف برق بسیار کم 7 واتدارای سوراخهای بسیار ریز تعریق و ضد حساسیتقلاب نگهدارنده و پمپ به تختتشک حبا...