بیورر : Beurer زیبایی و سلامت

بخور سرد بیورر LB44

دارای مخزن 2.8 لیترمناسب اتاقهای تا 25 مترمربعبا حداکثر رطوبت خروجی 220 میلی لیتر بر ساعتقابل تنظیم کارکرد دایمیایمن با خاموشی خودکار در صورت خالی شدن مخزن از آببی صدا مناسب استفاده در اتاق خوابمصرف ک...

2 تا 3 روز دیگر