صفحه نخستطاهر نجفی1399/4/23 13:26:24

تاثیر ماساژ پا بر سرطان پستان

By طاهر نجفی|17 مرداد, 1399|اطلاعات پزشکی, درمان بیماریها|

تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر نیاز به او پیوئید و درد ناشی از جراحی ماستکتومی در مبتلایان به سرطان پستان رادیوتراپی شده درد پس از جراحی به عنوان یکی از عوارض شایع بوده- تاثیر

تاثیر کلاه سرد بر ریزش موی سرطان

By طاهر نجفی|16 مرداد, 1399|اطلاعات پزشکی, درمان بیماریها|

استفاده از کلاه سرد بر ریزش موی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان ریزش مو یکی از عوارض جانبی رایج داروهای شیمی درمانی است - تاثیر کلاه سرد بر ریزش موی

نوروفیدبک درمانی