شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اثربخشی موسیقی بر زنان باردار

تاثیر موسیقی بر زنان باردار

اثر بخشی شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی بر اضطراب آشکار زنان باردار

تحقیق حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی بر اضطراب آشکار

زایمان زنان باردار شهر بانه صورت گرفت، روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود و برای انتخاب

نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بر این اساس ۲۴ زن باردار ، انتخاب و در دو

گروه ۱۲نفری (۱۲ نفر گروه کنترل و ۱۲ نفر گروه آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند.

گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه تحت شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مداخله شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی

بر کاهش اضطراب آشکار زایمان زنان باردار اثر بخش است.

تاثیر موسیقی بر زندگی

مقدمه زایمان یکی از بزرگترین حوادث زندگی یک زن باردار و زمان خاصی از نظر جسمانی

و احساسی برای مادر و نوزاد است که اگر چه فرآیندی طبیعی به شمار می رود ولی بالقوه

خطرناک می باشد (کارن، باکر و ادلستون، ۲۰۰۰)، وجود استرس های منحصر به فرد بازداری

و زایمان سیب شیوع اضطراب در زنان می شود (چونان، کلا و کوچ آپا کدی، ۲۰۰۴). اضطراب یک

احساس بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که به صورت یک حس ترس شدید با بیم

و هراس و یا تردید نسبت به یک عامل ناشناخته می باشد (دیکرد، ۲۰۰۵). | تحریک سیستم عصبی

خودکار مادر باردار به دلیل وجود اضطراب موجب انقباض عضلات صاف شریان های رحمی، جفتی شده

و در نتیجه جریان خون رحمی کاهش می یابد که پی آمد این واکنش عصبی، کاهش اکسیژن وارده به رحم

و غیر طبیعی شدن الگوی ضربان قلب جنین می شود (آرای، پودا، پوشیدا، گادانسور اینو و کوماتسو، ۲۰۰۹).

اثربخشی موسیقی بر زنان باردار

از سوی دیگر مادر مضطرب قادر به همکاری مناسب با کارکنان بیمارستان برای زایمان نیست

و افزایش زمان زایمان ممکن است عوارض مختلفی برای مادر داشته باشد که مهمترین آنها

احتمال پارگی رحمی، افزایش خونریزی زایمانی و احتمال آتونی رحمی بعد از زایمان می باشد

(سوستروم، والنتین و تروم، ۲۰۰۱). همچنین تحقیقات نشان داده اند وتاتی که اضطراب بیشتری

دارند، درد زایمان شدید تری نیز دارند (دیکرد، ۲۰۰۵).

تاثیر موسیقی بر جنین

امروزه برای کاهش اضطراب زایمان از روش های

مختلفی استفاده می شود، از جمله آن ها مشاوره روانی، استفاده از موسیقی، درمان شناختی است

(امامی افشار، ترک زهراتی و همکاران، ۱۳۹۴). بر این اساس تمایل به استفاده از روش های غیر دارویی

جهت تسکین درد و اضطراب رو به ازدیاد است. یکی از این روشها استفاده از محرکات صوتی خوشایند

تحت عنوان موسیقی درمانی است (نلسون، راوال، انکویست و آنسون، ۲۰۰۳)، استفاده از موسیقی

به عنوان یک روش درمانی، قدمتی تاریخی دارد. به طوری که کتیبه های قدیمی مصر، یونان، چین، هند

و روم از موسیقی به عنوان یک وسیله شفا دهنده یاد کرده اند. استفاده از موسیقی درمانی در طب مامایی

قدمتی ۳۵ ساله دارد و محققان و پزشکان زیادی در حال بررسی اثرات موسیقی درمانی در طی بارداری

و زایمان می باشند (بارانسون و تیمی، ۲۰۰۳) مطالعات پژوهشی و نظام دار متعدد و برخی قرا تحلیل ها،

سودمندی بالینی و مقرون به صرفه بودن درمان شناختی رفتاری را چه به طور مجزا و چه به صورت ترکیب

با روش های درمانی قدیمی به اثبات رسانده اند (ثورن، ۲۰۰۴) تحقیقات نشان می دهد که درمان شناختی

رفتاری میزان اضطراب و پرخاشگری را کاهش می دهد (هافمن، استانی و ونک، ۲۰۱۲). موسیقی درمانی

یکی از روش های است که در ترکیب با شناخت درمانی بر بهبودی بیشتر بیماران موثر است.

اثربخشی موسیقی بر زنان باردار

تکنیک موسیقی درمانی فی البداهه بر روی بیمارانی که اساسا غیر استثنایی هستند تمرکز دارد.

در این روش بر قدرت موسیقی در بیدار سازی پاسخهای احساسی و انجام عمل به عنوان نیروی

خودسازی یا خود شکفتگی تاکید زیادی شده است. در روش فی البداهه استفاده از اصوات ناموزون

و به کار گیری اندازه ها مقامها و سبکهای مختلف آزاد گذاشته شده است. با توجه به مطالب فوق الذکر

عوارض نامناسبی که اضطراب آشکار می تواند برای مادر باردار و جنین داشته باشد.

پژوهش حاضر در صدد است به این سوال پاسخ دهد که آیا تلفیق شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی

می تواند بر کاهش اضطراب آشکار زایمان زنان باردار مؤثر باشد؟

موسیقی و زندگی

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ  روش اجرا نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون

با گروه کنترل است. در این طرح آزمودنی ها  به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم می شوند و به گروه

آزمایش ۸ جلسه موسیقی درمانی همراه با  شناخت درمانی آموزش داده می شود و گروه کنترل در

آن زمان مداخله ای دریافت نکرد ولی در پایان  جلسات آزمایشی و اجرای پس آزمون، جلسلات منسجم

و پشت سر سرهم برای آنها برقرار گردید.

تا اینکه قبل از زایمان برا آنها کاربرد داشته باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان باردار شهر بانه

تشکیل داده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. بنابراین از جامعه

آماری پژوهش تعداد ۲۴ نفر از زنان باردار که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و در دو گروه

آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

  معیارهای ورود به پژوهش

١- باردار بودن (هفته دهم تا بیستم)

۲- داشتن اضطراب زایمان بالا

٣- نخست زا بودن

۴- داشتن حداقل سواد سوم راهنمایی

۵- داوطلب شرکت در جلسات روان درمانی

۶- نداشتن مشکلات زناشویی

۷- نداشتن مشکلات روانی همایند

 

اثربخشی موسیقی بر زنان باردار

تاثیر موسیقی بر زندگی ما

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بر اثر شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی نمرات

پس آزمون اضطراب آشکار در گروه آزمایش به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بوده است.

بدین معنی که شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی به طور مؤثری توانسته است میزان

اضطراب زنان باردار را کاهش دهد.

نتایج پژوهش حاضر با تحقیق بعقوبی، سهرابی و محمدزاده (۱۳۹۱)، رضایی و همکاران (۱۳۹۱)،

عزیزی و مومنی (۱۳۹۳)، شیر آنی بیدابادی (۱۳۹۳)، هامبین و همکاران (۱۹۹۳) و اسکات و استرادلینگ (۱۹۹۰)،

اهلرز و همکاران (۲۰۱۳)، مبنی بر اینکه شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی در کاهش علایم اضطراب

آشکار موثر است، همسو می باشد.

می توان بیان داشت که یک (۱۹۷۶، به نقل از کوری”، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۸) معتقد است

درمان شناختی از تمام رویکردهایی تشکیل می شود که پریشانی روانی را از طریق اصلاح کردن برداشتهای

معیوب برطرف می کنند. به نظر او مستقیم ترین راه برای تغییر دادن هیجانها و رفتارهای کژکار تغییر دادن

تفکر نادرست و کژکار است،

رودی، دیویس، ویلیامز و مک کیب (۲۰۱۰) ثابت کرده اند که درمان شناختی می تواند هیجانات منفی مثل ترس،

اضطراب، نارضایتی، ناراحتی و تحریک را کاهش دهد.

با توجه به آنچه گفته شد در حقیقت، یکی از ساز و کارهایی که طی جلسات شناخت درمانی،

سبب کاهش اضطراب و استرس این افراد می شود؛ آگاهی از مثلث شناختی منفی است؛

در این درمان به این افراد آموزش داده می شود که دیدگاه منفی در باره خود، دنیا و آینده

سومین شکل اشتباه در تفکر است؛ این امر باعث می شود که فرد فکر کند، انسانی بد است

، دنیا محل بدی است و امور سیر نامطلوبی را طی خواهند کرد و اینکه اضطراب وقتی اتفاق می افتد

که فکر کنند آسیب با ضربه ای به آنها، افراد با چیزهای با ارزش از آنها وارد خواهد شد.

اثربخشی موسیقی بر زنان باردار

پس می توان انتظار داشت تفکرهای خود آیند مرتبط با خطر، به افزایش اضطراب منجر شوند؛

بنابراین به آنها یاد داده می شود که در اضطراب بسیار مهم است که افکار خود آیند را بشناسند؛

موارد وقوع آنها را کاهش دهنده با تحریق های شناختی چالش کنند و یاد بگیرند که منطقی و واقعی

فکر کنید ( سافرن و همکاران، ۲۰۱۲):

اولین پله در این فرایند، شناسایی افکار خود آیند است و به نظر می رسد شرکت کنندگان در این پژوهش

توانسته اند به شناخت در خصوص افکار خودآیند منفی و رویارویی به احساسات و برداشت های استرس آفرین

خود نایل شوند و نتایج آماری نیز موید این ادعاست. در مجموع می توان گفت که در شناخت درمانی از فنون

روشهای شناسایی خطاهای شناختی، روش تغیر احساسات خود، بازنگری در نحوه تفکر، شناسایی افکار

خودآیند منفی استفاده می شود و این آموزش ها با ایجاد رابطه ای منطقی به تدریج سبب توقف افکار

منفی می شوند و شناسایی افکار منفی زمینه ساز شکل گیری تفکر سازنده مثبت و ایجاد احساس

آرامش در فرد شده و تصور می شود آن به نوبه خود منجر به کاهش اضطراب می شود ارضایی و همکاران، ۱۳۹۴).

اثربخشی موسیقی بر زنان باردار

بنابراین نیاز است تا این مادران با آموختن و تمرین مهارتهایی توانایی تمرکز بر شرایط زمان حال را داشته باشند

تا بتوانند خود را از استرس و نهایتا اضطراب و بسیاری از افکار مرتبط به آینده در امان نگاه دارند که این مهارتها

به روشنی در شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی به چشم می خورد، به این ترتیب هدف از اجرای این

پژوهش، بررسی اثربخشی شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی پر اضطراب آشکار زایمان زنان باردار بود.

بنابراین، با توجه به تأیید شدن هر دو فرضیه شواهد نشان می دهد که شناخت درمانی همراه با موسیقی درمانی

در کاهش اضطراب آشکار اثربخش است و به عنوان یک روش مداخله ای غیر دارویی می تواند در درمان و کاهش

مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

اصل این مقاله را با توضیحات کامل در اینجا بخوانید

شیرین طالبی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران
دکتر امید مرادی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران
منابع
امامی اقشار، نهضت، ترک زهرانی، شهنار، جلیلوند، پوران، چنگیزی، نسرین، حجازی، سعیده و دیگران. (۱۳۹۴). آموزش های دوران بارداری
و آمادگی برای زایمان، تهران: پژواک آرمان رضایی، سجاد بازرگانیان، ناهیده جهانگیر پور، مهسا؛ طوسی، حسن (۱۳۹۴) اثربخشی شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی،
اضطراب و استرس ادراک شده مردان مبتلا به HIV مجله دانشود پزشکی، سال ۲۲، شماره ۱۱۶، ۲۳-۳۵ رضایی، فاطمه؛ نشاط دو ست، حمید طاهره وکیلی زارچ، نجمه؛ امرا، بابک؛ مولوی، حسین، (۱۳۹۱) اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر
اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم. فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، سال ۱۹، شماره ۷، ۲۳-۳۲ شیر آنی بیدابادی، شهرزاد (۱۳۹۳). اثربخشی موسیقی درمانی بر بهبود علایم وسواس فکری – عملی، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به
اختلال وسواس فکری-عملی- پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت عزیزی، مونا؛ مومنی، خدامراد. (۱۳۹۳). اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان سالمند شهر کرمانشاه. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیرا پزشکی، سال سوم، شماره سوم، ۱۷۸
۱۸۸ یعقوبی، حسن؛ سهرایی، فرامرز؛ محمدزاده، علی (۱۳۹۱). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی
بر آموزه های اسلام بر کاهش اضطراب آشکار دانشجویان تحقیقات علوم رفتاری، دوره 1، شماره ۲، ۹۹-۱۰۷.
Arai YC, Ueda W, Ushida T, Kandatsu N, Ito H, Komatsu T. (2009). Increased heart rate
variability correlation between mother and child immediately pre-operation. Acta Anaesthesio
| IScand; 53(5): 607-10. Baranson S, Timy H. (2003). American music therapy association and their works. Available from:
www.musictherapy.org. Beck, Rush, Shaw, & Emery (1979) Cognitive Therapy of Depression, p. 8. Chunuan S, Kala S, Kochapakdee W. (2004). Childbirth policy in Thailand: is it a time to change?.
Songkla Medical Journal; 22(4): 263-272. Dick-Read G. (2005). Childbirth without fear: The principle and practice of natural childbirth. 4th ed.
London: Pinter & Martin Publishers. Ehlers A, Grey N, Wild J, Stott R, Liness Sh, Deale A, et al. Implementation of cognitive therapy for
PTSD in routine clinical care: Effectiveness and moderators of outcome in a consecutive sample. Behav Res Ther 2013:51(11): 742-752.
Hamblin DL, Beutler LE, Scogin F, Corbishley A. Patient responsiveness to therapist values and
outcome in group cognitive therapy, Psychother Res 1993; 3(1): 36-46. Hofmann S.G, Asnaani A, Vonk I.J.J, Sawyer A.T, Fang, A. (2012). The Efficacy of Cognitive
Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res 2012: 36(5): 427-440. Kean L, Baker P, Edelstone D. (2000). Best practice in labour. Ward Management. London: Harcourt
Publishers Ltd. Nilsson U, Rawal N, Enqvist B, Unosson M. (2003). Analgesia following music and therapeutic
suggestions in the PACU in ambulatory surgery; a randomized controlled trial. Acta
anaesthesiol Scand 2003;47:278-83. Ruddy, L., Davis,L., Williams, E.,&Mccabe, M.(2010).Cognitive-behavioraltreatment for chronic
nightmares in trauma-exposed persons: assessing physiological reactions to nightmare-related fear, Journal of clinical psychology,66,4, 365.
venue: Conference Center of Shiraz University International Division
Iran & World New Researches In Management, Economics, Accounting
Safren SA, O’Cleirigh CM, Bullis JR, Otto MW, Stein MD, Pollack MH. Cognitive behavioral therapy
for adherence and depression (CBT-AD) in HIV-infected injection drug users: a randomized
controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2012; 80(3): 404-15. Scott MJ, Stradling SG. Group cognitive therapy for depression produces clinically significant reliable
Over TVIVUT voorvay vugTTY wrapy u prvom prvuuvvo VITITIVITY og
change in community-based settings. Behav Psychol 1990; 18(1): 1-19. Sjostrom, karin. Valentin, lil. Thelin, Thomas. Marsal, Karol. “Maternal anxiety in late pregnancy:
effect on fetal movment and fetal heart rate.”Early Human Development. 24(1), 95-106. Thorn B.E. (2004). Cognitive Therapy For Chronic Pain: A step by step guide. Isted, London: The
Guilford Press.
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.