شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اثربخشی موسیقی بر فشار خون

اثربخشی موسیقی بر فشارخون

اثربخشی موسیقی درمانی همراه با تن آرامی بر فشار خون و نبض سالمندان مبتلا به فشار خون

زمانی که اضطراب و استرس فرد از سطح معمول فراتر رود قدرت انطباقی خود را از دست داده

و مشکلاتی را به همراه دارد. روش های غیر دارویی مانند آموزش تن آرامی و موسیقی درمانی

می تواند در کاهش اضطراب بیماران مؤثر باشد بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثربخشی موسیقی درمانی

به همراه تن آرامی بر کنترل فشار خون و نبض سالمندان مبتلا به بیماری فشار خون در شهر سنندج بود.

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.

با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحله ای ۳۰ نفر از سالمندان مبتلا به فشار خون

مراجعه کننده به بیمارستان های شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ انتخاب و به صورت تصادفی در

دو گروه مداخله و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دستگاه کنترل فشار خون،

اندازه گیری نبض از مچ دست، بسته آموزشی موسیقی درمانی و ۱۰ روش تن آرامی بود،

 نتایج نشان می دهد موسیقی درمانی همراه با تن آرامی در کاهش فشار خون و نبض سالمندان مؤثر است

 موسیقی درمانی همراه با تن آرامی در سالمندان مبتلا به فشار خون می تواند با ایجاد آرامش عضلانی،

کاهش مقاومت عروقی، کاهش فعالیت سمپاتیک و منظم شدن تنفس در بیماران منجر به کاهش فشار خون

و نبض گردد.

تاثیر موسیقی بر بیماری سالمندان

اثربخشی موسیقی بر فشار خون

یکی از دوران پر اهمیت و حساس زندگی انسان مرحله سالمندی است که از سن ۶۰ سالگی

به بعد شروع شده و با تغییرات جسمانی مثل ناتوانی عضلانی و افزایش بیماری جسمی،

مسائل روانی و اجتماعی روبه رو است عاملی که این دوره از زندگی را بیشتر متوجه خود

ساخته است افزایش جمعیت جهان رو به سالخوردگی است .

سطح معینی از اضطراب نه فقط برای مسائل مختلف زندگی ضروری است،

بلکه چنانچه ترس و اضطراب به صورت محدود باقی بماند می تواند بسیار مفید

و حتی لذت بخش هم باشد. اما وقتی اضطراب و استرس از سطح معمول فراتر رود

قدرت انطباقی خود را از دست داده و مشکلاتی را به همراه دارد. این عوامل در سالمندان

می تواند باعث ضایعات آسیب شناختی وسیع شود (تفری، ۱۳۸۱).

استرس از جمله عوامل مؤثر بر سلامت جسمانی و روانی سالمندان است و به دلایل متعددی

سالمندان از جهت سلامت روانی بسیار آسیب پذیر هستند (اینگرسول و سیلورمن، ۱۹۷۸).

استرس و اضطراب باعث تحریک غده فوق کلیوی و تحریک سیستم عصبی خودمختار می گردد

که طی یک فرایند پیچیده باعث افزایش فشار خون، نامنظم شدن تنفس، تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس

و تعداد ضربان نبض می شود و در صورت تکرار و مزمن شدن، فرد دچار فشار خون بالا و سایر بیماری ها خواهد شد.

شیوع فشار خون بالا در سالمندان شهر اصفهان 64.8  درصد برآورد گردیده که درصد بالا و غیرقابل انتظاری می باشد

(یوسفی، ۱۳۷۲). با برنامه ریزی های مناسب، سالمندان از دوران سالخوردگی شاد، مولد و لذت بخش برخوردار می شوند.

از این میان می توان به روش های غیر دارویی اشاره کرد که در ارتقای سلامت سالمندان نقشی مؤثر دارد.

روش های غیر دارویی مانند آموزش تن آرامی و موسیقی می تواند در کاهش

اضطراب بیماران مؤثر باشد (بلچک و کلووسکی، ۱۹۸۹). در بسیاری از افراد،

راهبردهای بالینی رفتاری یا فنون کنترل استرس همچون ورزش، آرام سازی،

یوگا، پسخوراند زیستی، ماساژ و غیره ممکن است در کنترل پاسخ آنها به استرس

و در نتیجه کاهش فشار خون مؤثر باشند (ویلیامز، ۱۹۹۹: ایگناتو یسیو، ۲۰۰۶).

موسیقی آرامبخش

مطالعات نشان می دهد موسیقی درمانی باعث کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران

دارای اختلال اضطراب فراگیر شده است (گوتیرز، ۲۰۱۵). نتایج مطالعه آلریج، اسچمید،

کیدر، اسچمیدت و استرمان (۲۰۰۵) نیز که با هدف بررسی تأثیر موسیقی درمانی به عنوان

یک روش درمانی مکمل انجام شد، نشان داد که موسیقی درمانی می تواند باعث ایجاد تفاوت

معنی داری در میانگین نمره استرس و افسردگی بیماران گردد.

اثربخشی موسیقی بر فشار خون

همچنین موسیقی درمانی می تواند در درمان بیماری های گوش مفید باشد (آرگستاره ۲۰۱۵).

ضرورتی، پیشگویی، فارسی و کرباسچی (۱۳۹۵) در پژوهش های خود نشان دادند، استفاده از

موسیقی درمانی در طول همودیالیز می تواند میزان راحتی این بیماران را افزایش دهد.

همچنین کریمی، حسینی و نظیری (۱۳۹۵) در پژوهش خود که با هدف بررسی اثربخشی

موسیقی درمانی گروهی بر رفتارهای آشفته سالمندان مبتلا به آلزایمر انجام دادند، نتایج

نشان دادند موسیقی درمانی گروهی در کاهش رفتارهای آشفته زنان سالمند مبتلا به آلزایمر،

مؤثر بوده است. نجفی قزلنجه، صالح زاده و رفیعی (۱۳۹۵) در پژوهشی که با هدف مقایسه تأثیر

ماساژ سوئدی و موسیقی ترجیحی بر اضطراب انجام دادند، نشان دادند بیمارانی که ماساژ سوئدی

دریافت کردند، اضطراب کمتری داشتند.

  موسیقی به عنوان یک مداخله مؤثر می تواند بخشی از برنامه مراقبتی بیمار باشد

و به عنوان یک ابزار درمانی غیر تهاجمی برای تسکین درد و اضطراب، افزایش حس تن آرامی

و افزایش ایمنی بدن به کار رود .

ویژگی آرامش بخشی و شل کنندگی موسیقی از دیرباز شناخته شده است،

موسیقی همیشه در زندگی بشر نقش آرامش بخش، نشاط، سرزندگی، حزن،

همدردی و شیدایی داشته است امورنو، ۲۰۰۲)، موجب کاهش شمار ضربان قلب

و عمیق شدن تنفس شده و دارای اثرات مثبت بر روی اضطراب و تسکین درد می باشد

(آپدیک، ۱۹۹۰).

تن آرامی و تاثیر آن در درمان بیماری ها

اثربخشی موسیقی بر فشار خون

یکی از روش های غیر دارویی دیگر برای کاهش اضطراب، تن آرامی است.

آرام سازی پیشرونده عضلانی یکی از درمان های مکمل است که در سال ۱۹۳۸

توسط جاکبسون معرفی و بکار گرفته شد (کوتارد، ۲۰۰۷). مطالعات انجام شده

نشان داده است که تن آرامی باعث آرامش و کاهش بروز مشکلات روانی می گردد.

با استفاده از این روش می توان آثار نامطلوب جسمانی ناشی از تنش را از بین برد

و از بروز علائم ناشی از این عوامل مخرب جلوگیری کرد.

تن آرامی موجب افزایش سرعت بهبود بافت ها می شود، در حالی که تنش سرعت التیام زخمها را کند می کند.

آرام سازی پیشرونده عضلانی از این نظریه نشأت می گیرد که شرایط زیستی روانی تحت عنوان فشار عصبی

روحی و بیماری های جسمی و روانی است (تیچل و همکاران، ۲۰۰۵).

فراگیری اصول و فنون تن آرامی یکی از نیازهای اولیه و واقعی ما می باشد (مورنو، ۲۰۰۲).

تحریکات حسی مکرر در طول ماساژ، باعث تغییراتی در جریانات عصبی و نیز در فعالیت

سیستم عصبی خودکار و در نتیجه تغییر در فشار خون و تعداد ضربان قلب می گردد (آرل و اسکوگ، ۲۰۰۵).

صیدی، نادری، عسگری، احدی، مهرابی زاده هنرمند (۱۳۹۵) در پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی

روش پسخوراند زیستی و تن آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک انجام شد،

نتایج نشان داد روش پسخوراند زیستی تن آرامی باعث کاهش اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک

می شود.

تلفیق دو روش تسکینی تن آرامی و موسیقی درمانی نیز در کاهش قند خون ناشتا

و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران مبتلا به دیابت مؤثر گزارش شده است (خوش خو، ۱۳۹۰).

همچنین غلامی، بشلیده و رفیعی (۱۳۹۲) تلفیق این دو روش درمانی را در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

به اثبات رسانده اند. عطادخت، تریمانی، صنوبر و بشرپور (۱۳۹۴) در پژوهش خود که با هدف مقایسه اثربخشی

روش های تن آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی درمانی بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد

نشان دادند که هر دو روش درمانی در ارتقای کیفیت خواب بیماران سرطانی اثربخش است.

هر چند اثربخشی هر یک از دو درمان به طور جداگانه بر متغیرهای مختلف از جمله فشار خون،

نبض، پرخاشگری، کیفیت خواب، استرس، افسردگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است،

اما اثربخشی ترکیبی در درمان بر فشار خون و نبض افراد سالمند مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر موسیقی درمانی به همراه تن آرامی بر فشار خون و

نبض سالمندان مبتلا به بیماری فشار خون می باشد.

با بالا رفتن سن و شروع دوره سالمندی، به تدریج از فعالیت های روانی و اجتماعی افراد کاسته می شود

که این عامل خود باعث افزایش افسردگی، احساس نا امیدی، انزواء

کاهش عزت نفس و حتی مرگ می شود (ریاحی، ۱۳۸۷).

موسیقی و ریلکسیشن

در ایران جمعیت بالای ۶۰ سال تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید که تخمین زده شده

تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۲۶ میلیون و ۳۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۲۶ درصد کل کشور برسد که این

مسأله می تواند موجب نگرانی در سیستم بهداشتی، مراقبتی و اجتماعی را با توجه به فشارهای

مادی شود (علیپور، سجادی. فروزان، بیگلریان و جلیلیان، ۱۳۸۷).

امروزه برای تمرین تن آرامی از موسیقی استفاده فراوانی می شود،

اثربخشی موسیقی بر فشار خون

خلاصه محتوای جلسات موسیقی درمانی:

شنیدن موسیقی پیانوی بی کلام نشاط آور شامل قطعات تولدی دیگر و رقص برگها،

بازگو کردن احساسات خستگی جسمانی و روحی همراه با پخش قطعات پیانوی آرامبخش.

تن آرامی:

آموزش تکنیک تن آرامی توسط پژوهشگر، شناساندن عضلات و گروههای عضلانی مورد،

آموزش در زمینه مراحل اجرای تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی با استفاده از توضیح

و نمایش عملی آن توسط فرد متخصص.

موسیقی درمانی:

پخش قطعات پیانوی آرام بخش و ترغیب بیمار به صحبت درباره احساسات و نگرانی ها،

پخش قطعه بی کلام نشاط آور و فرح بخش همراه با دکلمه ترانه هایی که با بیمار همدردی می کند

تن آرامی:

پاسخگویی به سوالات مددجویان در زمینه آرام سازی، اجرای تکنیک توسط محقق با استفاده

از نوار صوتی، بحث درباره راحتی بدنی و القاهای ذهنی، واکنش ها و پاسخ های بدنی آرام

موسیقی درمانی:

پخش قطعات پیانوی آرام بخش همراه با ترغیب بیمار به زمزمه آوازهایی در وصف خود،

پخش قطعات پیانوی آرامبخش و بحث درباره احساسات، افکار با خاطرات مربوط به متن موسیقی

تن آرامی:

انجام تکتیک توسط بیماران همراه با متخصص، بیان تفاوت در احساسات جسمی و روانی

نمونه ها بعد از انجام آرام – سازی، بحث و گفتگوی آزمودنیها در مورد کاهش نگرانی ها

و تنشهای درونی بعد از انجام تمرینات تن آرامی، انجام تمرینات تن آرامی توسط آزمودنیها

همراه با اندیشیدن عمیق به مفهوم کلمه آرامش

موسیقی درمانی:

فعالیت ترسیم بطری همراه با شنیدن قطعات موسیقی نشاط آور. رسم بطری توسط پژوهشگر

و تشویق آزمودنی که بطری را نمادی از خود فرض کرده و خاطرات با چیزهایی را که دوست دارد،

درون بطری بریزد و حفظ کنند و خاطرات یا چیزهایی که دوست ندارد به دست فراموشی سپرده

و بیرون بطری بگذارد، انجام فعالیت های موسیقیایی فعال و غیر فعال

تن آرامی:

انجام تکنیک توسط آزمودنیها و بیان تداعی یک صحنه آرام بخش و تحت نظارت فرد متخصص.

لازم به ذکر است که محتوای هر کدام از جلسات تن آرامی، توسط درمانگر ضبط شده و در اختیار

بیماران گذاشته شد و از همراهان بیماران خواسته شد که بیماران در منزل نیز تمرینات را ادامه دهند.

موسیقی می تواند هیجانات انسان را به طور مثبت تحت تأثیر قرار دهد.

 با شنیدن موسیقی بیماران احساس آرامش نموده و در این حالت فعالیت های دستگاه عصبی بهتر

منظم تر انجام می شود (تیرگری و همکاران، ۱۳۷۵).

نتایج این پژوهش نشان داد موسیقی درمانی همراه با  تن آرامی سبب کاهش فشار خون  و

و کنترل نبض در سالمندان مبتلا به فشار خون می شود. مطالعات انجام شده

گوش دادن به موسیقی باعث افزایش ثبت امواج آلفای مغز ،

یا امواج استراحت فکری می گردد و می تواند موقعیتی آرام بخش را فراهم سازد.

موسیقی های آرام بخش با تحریک آزادسازی مواد شبه مورفینی و یا اندورفینها در مغز

باعث کاهش درد، فشار خون و ضربان قلب می شود.

در واقع می توان گفت تن آرامی تنش عضلانی را کاهش داده، میزان اضطراب را می کاهد،

آثار نامطلوب جسمانی ناشی از تنش را از بین می برد. این فتون با تأثیر مقابله ای در برابر

استرس باعث کاهش فعالیت سیستم عصبی خودمختار و کاهش ترشح کاتکولامینها و

در نتیجه کاهش میزان فشار خون، منظم شدن تنفس، کاهش تعداد ضربان نبض می شود (گیفت، رابرت و اسپیل بارگر، ۲۰۰۱: دتی، الکساندر و رابرت، ۲۰۰۵).

موسیقی درمانی همراه با تن آرامی در سالمندان مبتلا به فشار خون می تواند با ایجاد

آرامش عضلانی، کاهش مقاومت عروقی، کاهش فعالیت سیستم عصبی خودمختار فعال ساز

و منظم شدن تنفس در بیماران منجر به کاهش فشار خون و نبض گردد.

بنابر یافته های این پژوهش به برنامه ریزان و طراحان بیمارستان و سرای سالمندان پیشنهاد می شود

نقش روش های غیر دارویی را بیشتر مورد نظر قرار داده و در برنامه های درمانی و مراقبتی متخصصان قرار گیرد.

اثربخشی موسیقی بر فشار خون

به طور کلی براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت موسیقی درمانی همراه با تن آرامی

در سالمندان مبتلا به فشارخون می تواند سبب کاهش معنی دار فشارخون و نبض شودکه

خود بر ایجاد آرامش و کاهش استرس دلالت دارد.

 

اصل این مقاله را در اینجا بخوانید

مهناز مهرابی زاده هنرمند
دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدنبی صالحی دانشگاه شهید چمران اهواز
نسا کاظمی دانشگاه محقق اردبیلی
منابع تیرگری، ا، ذوالفقاری، ف،، و سهرابی، ف. (۱۳۷۵). بررسی تأثیر
دارو درمانی و آموزش آرامش بخش بر فشار خون اولیه.
مجله علوم پزشکی مازندران، ۱۶ (۱)، ۱۷-۱۲. جعفری، ۵، باقری نسامی، م.، و عبدلی نژاد، م. (۱۳۹۵). تأثیر
آوای قرآن و موسیقی مذهبی بر سلامت جسم و روان
مطالعه مروری تعالی بالینی، ۲۱۴)، ۱۴-۱. خوشخو، فی، بخشی پور، ع.، داشی پور، ع.، و کرامتی، م.
(۱۳۸۹). اثر تلفیق دو روش تن آرامی و موسیقی درمانی بر شاخص های بیوشیمیایی و فشار خون مبتلایان به دیابت نوع ۲. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ۱۳۲
۳۱)، ۲۸-۲۴. ربیعی، م، کاظمی ملک محمودی، ش.، و کاظمی ملک
محمودی، ش. (۱۳۸۶). تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.