شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

جنبه های بهداشتی تنظیم خانواده

تنظیم خانواده و سلامتی رابطه ی دو طرفه با هم دارند.

پی آمدهای اصلی سلامتی ناشی از بهداشت خانواده توسط گروه علمی

سازمان بهداشت جهانی درباره ی جنبه های بهداشتی تنظیم خانواده فهرست شده

و مورد بحث قرار گرفته است. جنبه های بهداشتی تنظیم خانواده را تحت عناوین زیر می توان خلاصه کرد:

سلامت زنان

سلامت زنان:

مرگ و میر مادران به علل ناشی از عوارض بارداری،

ابتلای زنان به بیماری ها در سنین باروری،

وضعیت تغذیه (تغییرات وزن، مقدار هموگلوبین و …)،

عوارض قابل پیشگیری بارداری و سقط جنین.

سلامت جنین:

میرایی جنین(مرگ زودرس و دیررس جنین)،

تکامل نابهنجار،

سلامت شیرخواران و کودکان:

میرایی نوزادان، شیرخواران و کودکان،

سلامت کودک به هنگام تولد (وزن هنگام تولد)،

آسیب پذیری کودکان در برابر بیماری ها.

1- سلامت زنان

  بارداری برای بسیاری از زنان به معنای بروز دشوارری های وخیم است.

زیرا بر سلامت مادر آسیب می رساند و حتی ممکن است زندگی او را به خطر اندازد.

در بسیاری از کشورهایی روبه پیشرفت خطر مرگ در نتیجه ی بارداری ده تا بیست بار

بیش از همین خطر در کشورهای پیشرفته است. با افزایش سن مادر

و نیز پس از 3 تا 4 بار زاییدن مقدار این خطر افزایش می یابد.

 

برنامه های تنظیم خانواده با مداخله در چرخه ی باروری زنان، به آن ها کمک می کند

تا تعداد، فاصله و زمان بارداری ها و موالید را کنترل کنند و با این ترتیب میرایی مادران

به علل ناشی از بارداری و ابتلا به بیماری ها را کاهش دهند و موجب افزایش سلامت مادر شوند.

تاثیر تنظیم خانواده بر سلامت زن در درجه ی نخست

از راه های زیر است:

الف) پرهیز از بارداری های ناخواسته،

ب) محدود کردن تعداد بچه ها و فاصله گذاری مناسب،

ج) تعیین زمان تولد بخصوص در مورد کودک اول و آخر در رابطه با سن مادر.

الف) پرهیز از بارداری های ناخواسته: 

 

هدف اساسی

تنظیم خانواده پیشگیری از بارداری های ناخواسته است. بارداری ناخواسته

می تواند به سقط ایجاد شده بیانجامد. از دیدگاه سلامتی،

سقط های غیر پزشکی(یا جنایی) یکی از خطرناکترین پی آمدهای بارداری های ناخواسته است

و در این مورد باید تاکید ویژه ای بر زنان ازدواج نکرده شود

که با خطرهای زیادتر و چشمگیرتر روبرو می شوند. همچنین شواهدی در دست است

که در بین مادرانی که بارداری ناخواسته دارند بروز اختلاف روانی زیادتر است.

 

ب) محدود کردن تعداد کودکان و فاصله گذاری مناسب بین آنها:  

بارداری‏های مکرر خطر ابتلا و مرگ و میر مادران به علل ناشی از بارداری را افزایش می دهد

و مقدار این خطر با هر زایمان که پس از زایمان سوم باشد بیش تر

و با زایمان های پس از تولد کودک پنجم به نحو چشمگیری زیاد می شود.

بروز پارگی زهدان و اینرسی با افزایش تعداد زایمان ها زیادتر می شود.

بروز مسمومیت بارداری، اکلامپسی و جفت سر راهی با افزایش زایمان ها بیشتر می شود.

در مادرانی که تعداد زیادی کودک زاییده اند. بروز کمخونی یک مساله ی شایع است

و با زیاد شدن تعداد زایمان ها مرده زایی هم رو به افزایش می نهد. پی آمدهای جسمی

بارداری های مکرر را در رابطه ی بین بروز سرطان گردن رحم و تعداد زایمان زیاد هم

می توان مثال زد. برنامه ی تنظیم خانواده تنها راه برای محدود کردن تعداد کودکان

و مراقبت از فواصل بین زایمان ها از نظر افزایش سلامت مادر است.

 

ج) تعیین زمان تولد کودک:    

بطور معمول مادرانی که کمتر از 20 سال و یا بیش از 35-30 سال داشته باشند

به هنگام بارداری بیش تر در معرض خطر مرگ هستند. الگوی خطر مربوط

به عوارض بارداری و زایمان در بسیاری از کشورها یکسان است

و بیش ترین خطر مرگ در سن کمتر از 25 سالگی و بیش از 35 سالگی است.

2- سلامت جنین  

تعدادی از نابه هنجاری های مادر زادی(مانند سندرم دوان) در رابطه با بارداری

در سنین پیشرفته هستند با تعیین زمان زایمان با توجه به سن مادر

می توان از این گونه نابه هنجاری ها مادرزادی پیشگیری کرد. گذشته

از این کیفیت یک جمعیت را تنها با پرهیز کامل از کودکان ناخواسته، سترون سازی اجباری

همه ی بزرگسالان مبتلا به بعضی بیماری ها مانند جذام و روان پریشی ها،

می توان بهبود بخشید با دانش کنونی ما بدشواری می توان اثرات

کلی زاگ شناختی (ژنتیک) ناشی از تنظیم خانواده را سنجید.

3- سلامت کودک

موضوع های مرتبط با تنظیم خانواده با تخصص های کودکان هم مناسبت کامل دارند.

بنظر می آید که اگر تنظیم بعد خانوار و فاصله گذاری بین فرزندان توسط همه کس رعایت شود

دارای فواید اسای از نظر سلامت کودک می باشد.

این فواید عبارت اند از:

الف) اثر بر میرایی کودکان:     

به خوبی معلوم شده است که هرگاه بارداری به سرعت و پشت سرهم اتفاق افتد

، میرایی کودکان افزایش می یابد. فاصله ی 2 تا 3 سال در بین موالید

از نظر کاهش میرایی کودکان مطلوب شناخته می شود ،

و بنابراین تنظیم خانواده وسیله ی مهمی برای تضمین بقاء همه ی کودکان خانواده است.

 

ب) رشد، تکامل و تغذیه کودک: 

تنظیم بعد خانوار و فاصله گذاری بین تولد کودکان در رشد و تکامل کودک عوامل مهمی هستند.

هنگامی که بعد خانواده کوچک و فاصله ی بین تولد کودکان به اندازه ی مناسب باشد

بیش تر احتمال می رود که کودک از محبت مادری و مراقبت کامل –

از جمله برآورده شدن نیاز تغذیه ای – برخوردار شود، به عبارت دیگر

تنظیم خانواده وسیله ی موثر برای مبارزه با سوء تغذیه است.

 

ج) بیماری های عفونی:      

کودکانی که در خانواده های پر جمعیت زندگی می کنند به بیماری های عفونی –

و بخصوص گاستر و آنتریت های عفونی، عفونت های تنفسی و پوستی- بیش تر مبتلا می شوند.

 

د) هوش:  

مطالعات نشان داده اند که در کودکان خانواده های پر جمعیت نمره ی IO (بهره هوشی) کمتر است.

مفهوم بهزیستی

تنظیم خانواده از چند نظر بد درک شده است، یکی آن که در ذهن افراد شدیدا

با سترون سازی مرتبط است و دیگر این که آن را برابر کنترل مالید می دانند.

مفهوم از نظر بهزیستی تنها پانزده سال پس از معرفی و هنگامی شناخته شد

که نام برنامه ی بهزیستی خانواده به آن داده شده است.

مفهوم بهزیستی بسیار جامع و گسترده و در رابطه با کیفیت زندگی است.

هدف های برنامه ی بهزیستی خانواده دست یافتن به یک سطح بهتر زندگی،

یعنی بهبود کیفیت زندگی مردم است.

خانواده ی کوچک و معمولی

تفاوت های کوچک در حجم خانواده، اختلاف های بزرگ در میزان موالید به وجود خواهد آورد.

اگر در هر خانواده تنها بیش از یک کودک اضافه شود در مدت یک دهه تاثیر

بسیار شگرفی بر رشد جمعیت خواهد داشت. هدف برنامه ی بهزیستی خانواده

در کشورهایی مانند هندوستا آن است که مردم از هنجار خانواده ی کوچک و معمولی پیوری کنند

تا جمعیت کشور در حد معینی (مثل 1300 میلیون در سال 2050 برای هندوستان) ثابت بماند.

دستاوردهای قابل توجه برنامه ی بهزیستی خانواده آن بوده است

که میزان باروری از 4/6 در دهه ی 1950 به 2/4 در 1985 کاهش یافته است.

هدف کشوری رسیدن به میزان تجدید نسل ناخالص برابر با یک سال 2006 است که تقریبا برابر است

با داشتن دو کودک برای هر خانواده از طریق رسانه های همگانی باید کوشش شود

تا مفهوم خانواده ی کوچک مورد قبول قرار گرفته و از آن پیروی شود

و به صورت بافته با شیوه ی زندگی مردم درآید.

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

در این بخش

به شرح روشهای نوین جلوگیری از حاملگی می پردازیم. در شرح روشهای جلوگیری

مزایا و معایب هر روش توضیح داده شده است. روش ایده آل. روشی است که هیچ خطری نیافریند.

صد در صد مؤثر باشد. آسان. ارزان و برگشت پذیر باشد و بر نزدیکی جنسی اثری بر جای نگذارد.

چنین روشی هنوز  ابداع نشده است و احتمالا هرگز ابداع نخواهد شد.

با وجود این روشهای نوین و امروزین جلوگیری از حاملگی برای بیشتر مردان و زنان عالم مؤثر و بی خطر است.

مهم آن است که روش بر مبنای مشاوره ای توآم با علم و شکیبایی.

بر پایه آگاهی و توافق زن و شوهر. به اقتضای وضع و حال خانواده.

سن زن و شوهر و متناسب با مراحل باروری برگزیده شود.

-وسایل هورمونی جلوگیری از بارداری

در صورتی که وسایل هورمونی جلوگیری از بارداری به نحو مناسب به کار برده شوند

موثرترین روش فاصله گذاری بین بارداری ها هستند. قرص های خوراکی

پیشگیری از بارداری از نوع مخلوط در جلوگیری از بارداری تقریبا صددرصد اثر دارند

و بهترین وسیله ی فاصله گذاری مطمئن بین دو کودک را تامین می کنند.

برآورده شده است که بیش از 65 میلیون زن در سراسر جهان قرص می خورند.

که از این عده ده میلیون تن در هندوستان هستند.

استروییدهای جنسیGonadial

از نظر پزشک عمومی واژه ی استرویید به هورمون های قسمت قشری

عمده های بالای کلیه (آدرنوکورتیکول) اطلاق می شود در حالی

که از نظر متخصصان بیماری های زنان این واژه استروژن و پروژستون یعنی هورمون جنسی است.

 

الف) استروژن های صناعی:

در ساخت قرص های خوراکی پیشگیری ازبارداری دو نوع استروژن صناعی به کار می رود

که عبارتند از : اتینیل استرادیول و مسترانول. و هر دو موثرند.

در واقع مسترانول تا هنگامی که در کبد تبدیل به اتینیل استرادیول نشود غیر فعال است.

 

ب)پروژسترون های صناعی:

این استروییدها به سه گروه طبقه بندی می شوند. پرگنان ها ، اوستران ها و گونان ها

. 1- پرگنان ها شامل مژسترول، کلرمادینون و مدروکسی پروژسترون استات هستند.

امروزه این گروه به علت آن که در مورد اثر سرطان پستان زایی آن ها

در نزد توله سگ ها تردید بروز کرده است. دیگر در قرص های ترکیبی به کار نمی رود.

2- اوستران ها ، این مواد به نام 19- نورتستوسترین هم شناخته می شوند،

مانند نوراتی سترون، نوراتی سترون استات، لینسترنول، اتی نودیول دی استات

و نوراتی نودرل همه  این مواد پیش از فعال شدن متابولیزه شده

و به صورت نوراتی استرون در می آیند بعضی زنان اوستران ها را از گونان ها به تر می پذیرند.

3- گونان ها، مناسب ترین گونان ها لوونورژسترول است.

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

طبقه بندی

وسایل هورمونی جلوگیری از بارداری – مورد استفاده کنونی

و یا مورد مطالعه – را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

A قرص های خوارکی:

1- قرص های ترکیبی (مختلط)،

2- قرص های ساخته شده از پروژسترون تنها (POP)

3- قرص هائی که پس از آمیزش جنسی مصرف می شوند.

4- قرص های یک بار در ماه (طویل الاثر).

5- قرص های مردان.

B فرمول های ذخیره ای (آهسته رهش):

1-تزریقی

2-کاشتنی در زیر پوست

3-حلقه های واژینال

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

قرص های خوراکی جلوگیری از بارداری

1-قرص های مختلط (ترکیبی)

این قرص ها یکی از عمده ترین روش های فاصله گذاری بین بارداری ها هستند.

قرص اولیه که در اوایل سال ها دهه ی 1960 به بازار آمد دارای 100 تا 200 میکروگرم

استروژن صنعتی و ده میلی گرم پروژسترون بود. از آن زمان به بعد برای کاهش

اثرات جانبی نامطلوب قرص ها کوشش هایی به عمل آمد و مقدار استروژن و پروژستون

هر دو کاهش داده شد. درحال حاضر بیشتر فرمول های قرص های مختلط

بیش از 35-30 میکروگرم استروژن صناعی و نیم تا یک میلی گرم پروژسترون – ندارد.

حداقل مقدار موثر پروژسترون در قرص، که کمترین اختلالات متابولیک را ایجاد کند هنوز مورد بحث است.

 

این قرص ها به مدت 21 روز پشت سرهم داده می شوند.

روز شروع مصرف پنجمین روز چرخه ی قاعدگی است

(چند نوع از این فرآورده ها 20 روز یا 22 روز داده می شوند) و پس از آن مصرف قرص

به مدت هفت روز قطع می شود و ضمن آن، قاعدگی روی میدهد.

روز اول بروز خونریزی روز اول چرخه ی قاعدگی بعدی محسوب می شود.

این خونریزی شبیه خونریزی قاعدگی نیست ولی یک خونریزی رحمی است

که به علت قطع هورمون های برون زای، از آندومتر به صورت ناکامل ایجاد می شود.

و از این رو بیشتر به نام خونریزی ناشی از قطع قرص نامیده می شود تا

خونریزی قاعدگی از این گذشته مقدار خون دفع شده در حدود نصف مقداری است

که با چرخه تخمک گذاری در زن روی می دهد. در صورت نبود خونریزی دستور داده می شود

که زن دور بعدی مصرف قرص ها را یک هفته پس از آخرین قرص دور قبلی آغاز کند.

بطور معمول پس از خوردن دور بعدی قرص ها زن قاعده می شود.

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

انواع قرص ها:

دو نوع قرص LD (Low Dose) خوراکی موجود است: با ترکیب زیر:

1-نوراتی استرون استات       1میلی گرم

اتی نیل استراد یول       03/0 میلی گرم

2-د. نورژسترول          5/0 میلی گرم

اتیل نیل استراد یول      03/0 میلی گرم

نوع دوم در بسته بندی های 28 قرصی (شامل 21 قرص خوراکی پیشگیری و 8 قرص دارونما)

در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد.

نوع اول از طریق همه ی مراکز بهداشتی درمانی(بهداشت خانواده)

به صورت رایگان داده می شود.

2-قرص های ساخته شده از پروژسترون تنها (POP)

این قرص ها بطور معمول مینی پیل یا میکروپیل نامیده می شوند

و تنها پروژستون دارند که آن را به مقادیر کم در سراسر چرخه ی قاعدگی می دهند.

پروژستون هایی که بیشتر به کار می روند. عبارت اند از نوراتی سترون و لوونورژسترل

این قرص ها هرگز کاربرد گسترده نیافتند زیرا میزان بارداری

با مصرف آنها زیاد کنترل چرخه ی قاعدگی ضعیف است.

با وجود این در پیشگیری از بارداری ها امروزی جای خاصی دارند .

می توان این قرص ها را به زن های مسن تر داد که قرص های مختلط را نمی توان

به خاطر خطرات قلبی عروقی تجویز کرد و نیز می توان

برای زن های جوان تری هم که خود دارای عوامل خطر نئوپلازی هستند.

به کار گرفت پایین آمدن سطح لیپوپروتئین های با تراکم زیاد

با مصرف پروژستون ها را هم باید تا حدی در نظر گرفت.

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

3-قرص های پیشگیری- پس از آمیزش

این قرص ها- که قرص صبح روز بعد- هم نامیده می شوند

در ظرف 48 ساعت پس از یک آمیزش مخالفت نشده داده می شوند.

برای این کار دو روش موجود است.

الف) ساده  ترین روش وارد کردن یک IUD بخصوص از نوع مسی است.

ب) روش هورمونی- بیشتر اوقات روش هورمونی ترجیح داده می شود.

در گذشته مقادیر بسیار زیاد استروژن(دی اتیل استیل بوسترول 50 میلی گرم در روز- به مدت پنج روز به مقادیر تقسیم شده )

تجویز می شد و نتایج رضایت بخش به دست می آمد

ولی تجویز این مقدار دارو عوارض جانبی نامطلوب چشمگیر داشت.

از هنگام کارهای Yuzpe و Lancec قرص های خوراکی مختلط

به عنوان فرآوردهای انتخابی برای پیشگیری از بارداری پس از آمیزش مورد قبول عام قرار گرفته اند.

و روش کار، دادن مقدار شامل دو برابر مقدار استاندارد این قرص ها –

یعنی دو قرص بلافاصله و دوازده ساعت بعد هم دو قرص دیگر می باشد.

 

روش پیشگیری

پس از آمیزش به عنوان یک روش فوری شناخته می شود،

مثلا پس از یک مقاربت حفاظت نشده، تجاوز به عنف، یا عدم موفقیت

در اثر تجویز قرص_ عقاید متفاوت است. با آن که میزان عدم موفقیت

در پیشگیر پس از آمیزش کمتر از یک درصد است ولی بعضی از کارشناسان گمان می کنند

که زن نباید از روش هورمونی نابه هنجاری های جنینی مدرکی در دست نیست

ولی تردید در این باره همچنان بر جای هست.

انواع روشهای جلوگیری از بارداری بخش2

4-قرص های یک بار در ماه (طویل الاثر)

آزمایش های انجام شده با قرص های یک بار در ماه نتایج ناهماهنگ داشته ،

این قرص ها، دارای Quinestrol هستند که یک استروژن طویل الاثر است

و مخلوط با یک پروژستون کوتاه اثر تجویز می شود. میزان بارداری بیش از آن است

که بتوان آن را پذیرفت و علاوه بر این خونریزی هم به صورت نامنظم روی می دهد.

 

5-قرص های مردها

پژوهش برای یافتن قرص جلوگیری از بارداری در مردان از سال 1950 آغاز شد

و در چهارجنبه ی اساسی ادامه یافت

1- پیشگیری از تولید اسپرماتوزویید

2-تداخل با انبار شدن و بالغ شدن اسپرماتوزویید

3- پیشگیری از انتقال نطفه ی مرد به مجرا 

4- اثر گذاری بر اجزاء تشکیل دهنده مایع منی.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.