شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

روشهای جلوگیری از بارداری بخش3

بیشتر پژوهش ها بر تداخل با تولید نطفه متمرکز شده است. بهترین قرص پیشگیری برای مردها باید تعداد نطفه را کاهش دهد بیضه به صورت عادی بماند. اما هورمون هایی که تولید نطفه ی مرد را کم تعداد نطفه را کاهش دهد ولی بیضه به صورت عادی بماند. اما هورمون هایی که تولید نطفه ی مرد را کم می کند بر بیضه هم اثر کرده و تمایل و قدرت جنسی را هم کم می کنند.

یک نوع قرص برای مردان که از گاسی پول gossypol ساخته شده مدت ها در روزنامه ها مطرح بوده است. گاسی پول یکی از مشتقات روغن پنبه دانه است که پس از شش ماه مصرف ایجاد آزوسپرسی یا اولیگوسپرمی شدید می کند. مصرف آن بیش از 6 ماه می تواند سمی باشد. مطالعات انجام شده بر جانوران نشان داده که فاصله ی بین مقادیر موثر و سمی این دارو خیلی کم است و به نظر نمی آید که در حال حاضر به عنوان یک قرص پیشگیری از بارداری در مردها کاربرد گسترده پیدا کند.

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

طرز اثر قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری

چگونگی عمل قرص های مختلط خوراکی جلوگیری از آزاد شدن تخمک، از تخمدان است و این کار با مسدود کردن ترشح گوناتروپین هیپوفیز که برای تخمک گذاری انجام می گیرد.فرآورده های که تنها پروژستوژن دارند ترشح مخاطی گردن رحم را کم و غلیظ می کنند و از این رو نفوذ اسپرم را مانع می شوند. پروژستون مانع از حرکات لوله ای هم می شود و با این ترتیب در انتقال اسپرم و تخمک به حفره ی رحم تاخیر به وجود می آورد.

کارایی قرص های خوراکی پیشگیری از باردای

با توجه به روش های تجویزی، قرص های خوراکی از نوع مختلط در پیشگیری از بارداری تقریبا صددرصد موثر هستند. بعضی از زن ها قرص ها را منظم نمی خورند و بنابراین میزان واقعی پیشگیری کم تر است. در کشورهای پیشرفته میزان بارداری با مصرف این قرص ها از یک درصد هم کم تراست ولی در بسیاری از کشورهای دیگر این میزان به اندازه ی قابل توجهی زیادتر می باشد.

در شرایط کارآزمایی بالینی کارآیی هم تقریبا نزدیک به کارایی قرص های خوراکی مختلط است ولی، در برنامه های گسترده ی تنظیم خانواده میزان کارآیی و استمرار مصرف بطور معمول کمتر از کارآزمایی های بالینی است. کارآیی قرص ها در نتیجه ی بعضی داروها مانند ریفامپیسین و فنوباربیتال ممکن است آسیب ببیند.

مزایا و معایب قرص های خوراکی

از نظر سابقه، قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری در اوایل دهه ی 1960 با بازار آمدند و در نخستین دهه ی مصرف آن ها کاوش بر فایده ی آن ها در پیشگیری از بارداری و خطر نابه هنجار بودن چرخه ی خونریزی متمرکز بود. در دهه ی 1970 و به دنبال کاربرد گسترده ی این قرص ها آشکار شود که استفاده از آن ها بعضی عوارض جانبی نامطلوب هم دارد که اساسا بر دستگاه قلبی – عروقی(مانند سکته ی قلبی، ترومبوز در وریدهای عمقی و …) است و این اثرات در رابطه با جزء استروژنی قرص است. این یافته ها به کاستن از مقدار استروژن هر قرص منجر و قرص های کنونی 35-30 میکروگرمی تهیه شد. تا سال 1980 به اثرات ناخواسته ی پروژستون چندان توجه نمی شد.

در دهه ی 1980 و پس از سی سال استفاده از قرص های خوراکی- درباره ی خطرها و فایده های این قرص ها. از دو مطالعه ی آینده نگر که در انگلستان انجام شده، اطلاعات بیشتری به دست آمده است. این دو بررسی در سال 1968 آغاز شده و عبارت اند از : مطالعه ی کالج سلطنتی پزشکان عمومی، و مطالعه ی انجمن تنظیم خانواده ی دانشگاه اکسفورد. در این جا خلاصه خطرها و فایده های استفاده از قرص های خوراکی ذکر می شود.

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

اثرات نامطلوبی جانبی

1-اثر بر دستگاه قلبی – عروقی

داده های بدست آمده از مطالعات شاهد – موردی اولیه و دو مطالعه ی نام برده ی پیشین در انگلستان شواهد قاطعی ارایه می کنند که استفاده از قرص های مختلط با افزایش میزان مرگ و میر رابطه داشته است. گزارش شده که در زنان استفاده کننده از قرص خوراکی میزان مرگ 40 درصد بیش از زنانی بوده که هرگز قرص خوراکی پیشگیری از بارداری مصرف نکرده باشند. یعنی در واقع شامل همه ی مرگ و میر اضافی در نتیجه علل قلبی – عروقی (مانند سکته ی قلبی – ترومبوز مغزی. و ترومبوز وریدی- همراه با آمبولی ریه یا بدون آن ) بوده است. میزان خطر با افزایش سن و سیگار کشین افزای اصولی پیدا می کند (جدول شماره 8). شواهد برای وجود ارتباط مثبت بین عوارض قلبی عروقی با استروژن محتوی قرص قانع کننده بود.

یافته های مذکور به کاهش مداوم استروژن قرص ها به میزان حداقل لازم برای حفظ اثر پیشگیری از بارداری منجر شد. علی رغم این کاهش در سال 1980 روشن شد که بعضی از اثرات ناخواسته ی قرص ها (مانند پرفشاری خون)، بر جای مانده اند. و علاوه بر آن بعضی از اثرات ناخواسته ی قرص ها مانند پرفشاری خون، بر جای مانده اند. و علاوه بر آن بعضی اثرات متابولیک هم وجود دارد که به جزء پروژشتوژن قرص ها منسوب می شود. و معلوم شد که باید سطح پروژستوژن هم برای پرهیز از بروز عوارض ناشی از قرص های خوراکی – به حداقل برسد.

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

2- اثر سرطان زایی

در یک بررسی که توسط انجام شده این نتیجه به دست آمده که هیچ دلیل آشکاری درباره ی ارتباط بین استفاده از قرص های مختلط و خطر بروز هر نوع سرطان چه مثبت و چه منفی وجود ندارد ولی مطالعه شاهد موردی WHO در چند مرکز درباره ی رابطه ی احتمالی بین استفاده از وسایل هورمونی جلوگیری از بارداری و سرطن حاکی از آن است که با افزایش مدت استفاده از قرص های خوراکی تمایل به افزایش خطر سرطان گردن رحم وجود دارد. این یافته باید بیش از این بررسی شود.

 

3– اثر های متابولیک

اخیرا توجه فراوانی بر اثرهای متابولیک ایجاد شده توسط قرص های خوراکی جلوگیری از بارداری معطوف شده است. این اثر ها عبارت اند از: فشار خون، تغییر در چربی های سرم همراه با اثر ویژه ای بر کاهش مقدار لیپوپروتنین ها پر تراکم. اثر بر قابلیت انعقاد خون و توانایی ایجاد تغییر در سوخت و ساز کربوهیدرات ها و در نتیجه افزایش قند خون و انسولین پلاسما، این اثرها رابطه ی مثبت با مقدار پروژستون محتوی قرص دارند. متخصصان تنظیم خانواده اعلام کرده اند که اثرات جانبی نامطلوب مرتبط با قرص های خوراکی در دراز مدت می تواند در کاربرها دشواری های بالقوه ای پدید آورد که شامل تسریع در آتروم زایی و نتیجه ی بالینی آن دشواریی های مانند سکته ی قلبی می تواند باشد.

 

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

4– اثرهای نامطلوب دیگر

1-اختلال های کبدی

  2-شیردادن

  3-باروری بعدی

  4-بارداری خارج از رحم

  5-رشد جنین

5-اثرات ناخواسته های عمومی

1-سفت شدن پستان

  2-افزایش وزن

  3-سردرد و میگرن.

  4-اختلال های خونریزی

مزایای قرص های خوراکی

1-کاملا مؤثر. بی خطر و برگشت پذیر

2- استفاده دراز مدت از قرص احتمال ابتلای سرطان رحم را تا 80% کاهش می دهد.

3- در زنانی که حداقل 2 سال مصرف قرص داشته اند احتمال ابتلای سرطان تخمدان 40% کمتر از زنانی بوده است که مصرف نداشته اند.

4- خوردن قرص زن را در مقابل بیماریهایی از جمله بیماریهای التهابی لگن. برخی از بیماریهای خوش خیم پستان محافظت می کند.

5- میزان برو ز حاملگی خارج از رحم را در صورت استفاده درست کاهش  می دهد.

6- در درمان برخی از جوشهای صورت نیز مؤثر است.

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

موارد منع مصرف قطعی OCP 

 • بیماریهای شریان کورونر یا عروق مغزی
 • بیماریهای دریچه ای قلب
 • بیماریهای کبدی
 • سرطان پستان
 • ترومبوآمبولی وریدی
 • خونریزی غیر طبیعی واژن
 • بالا بودن فامیلی چربی خون
 • حاملگی
 • سرطان دستگاه تناسلی
 • میگرن

 

موارد منع مصرف نسبی قرص های خوراکی

 • سن بالای 40 سال
 • سیگار کشیدن
 • فشار خون متوسط یا وجود سابقه بیماری های همراه فشار خون در دوران حاملگی
 • مسمومیت حاملگی
 • صرع
 • بیماری دیابت
 • وجود سابقه افسردگی
 • سابقه کاهش خونریزی قاعدگی در زنان نازا
 • بیماری های کبدی و کیسه صفرا

 

 ترکیب های ذخیره ای (آهسته رهش)

 

1-جلوگیری از بارداری با تزریقات

در این روش آمپولهای طولانی اثر که مانند قرص هایی است که فقط دارای پروژستین است و آمپولهای یک ماهه که هر دو ترکیب استروژن و پروژسترن را دارند. وجود دارد. بهتر است اولین تزریق در هفت روز اول دوره عادت ماهیانه باشد. دو نوع آمپول تزریقی Provera Depo- و Noristrat   وجود دارد که به ترتیب هر سه ماه یکبار و هر دو ماه یکبار تزریق می شود.

مزایا

 • اثر این هورمونها بسیار زیاد. کاملا برگشت پذیر و نسبتا طولانی است.
 • اثر بر شیردهی مادر ندارند.
 • بدلیل متوقف شدن خونریزی ماهانه یا کاهش آن سبب جلوگیری از کم خونی می شود.
 • احتمال سرطان رحم و وقوع حاملگی خارج رحمی را کم می کند.

معایب

 • نامنظم شدن عادت ماهیانه و طولانی تر شدن خونریزی خفیف و لکه بینی
 • تغییر خلق و خو. افزایش وزن. دردهای زیر دل یا دردناک شدن پستان ها
 • برگشت پذیر بودن این روش بیشتر از قرص های خوراکی و غیر هورمونی زمان می برد.

2-قرص های کاشتنی زیرپوست

انجمن جمیعت نیویورک یک نوع کپسول کاشتنی زیر پوستی به نام نورپلانت را بای جلوگیری از بارداری به صورت دراز مدت تهیه کرده است. این روش شامل 6 کپسول از جنس سیلیکون – لاستیک است که هریک 35 میلی گرم لوونورژسترل دارند. وسایل جدیدتر لوونوژسترل را به صورت میله ی کوچک درآروده شده که گذاشتن و برداشتن آن ها آسان تر است.وسایل مذکوردر زیرپوست قسمت قدامی ساعد یا قسمت بالایی بازو کاشته می شوندو به مدت پنج سال پیشگیری موثر از بارداری تامین می کنند.اثر پیشگیری نورپلانت پس از برداشتن آن ها از بین می رود.از یک کار آزمایی که توسط کمیته ی بین المللی پژوهش در پیشگیری از بارداری در چند مرکز انجام شده، گزارش شده است که میزان حامگلی با نور پلانت پس از سه سال 7/0 بوده است. ولی عیب عمده ی این روش بی نظمی در خونریزی قاعدگی و لزوم انجام جراحی برای جای گزاری و برداشتن کپسول ها است.

روشهای جلوگیری از بارداری بخش 3

3-حلقه های واژینال

حلقه های واژینال محتوی لونوژسترل و بسیار موثر هستند. هورمون به آرامی از مخاط واژن جذب می شود و بخش بیشتر آن امکان می یابد که به دستگاه گوارش و کبد برسد و بطور بالقوه مقادیر کمتری به بدن می رسد حلقه به مدت سه هفته از چرخه ی قاعدگی در واژن قرار داده و هفته ی چهارم برداشته می شود.

2-تنظیم قاعدگی

یک روش نسبه ساده برای کنترل موالید تنظیم قاعدگی است که شامل کشیدن محتوای رحم به مدت 6 تا 14 روز پس از عقب افتادن قاعدگی است ولی باید پیش از آن که آزمون های مربوط به بارداری بتوانند دقیقا تعیین کنند که زن باردار هست یا نه انجام شود. اتساع دهانه رحم تنها در زن هایی که نزاییده یاشند و یا در افراد باهوش مجاز است. این کار هیچ مراقبت بعدی هم لازم ندارد.

عوارض فوری این عمل عبارت اند از:‌سوراخ شدن و وارد آمدن ضربه به رحم. و عوارض دیررسی آن شامل: تمایل به سقط یا زایمان نارس، ناباروری،‌اختلالات قاعدگی،‌افزایش بارداری های خارج از رحم و ایمن شدن در برابر عامل Rh است.

بعضی اشخاص تنظیم قاعدگی را به عنوان یک سقط خیلی زودرس در نظر می گیرند و بعضی دیگر درمانی برای تاخیر قاعدگی می دانند. منظم کردن قاعدگی از سه لحاظ با سقط متفاوت است.الف اطمینانی وجود ندارد که بارداری پایان یابد. آزمایش ریزبینی مواد کشیدهشده از رحم می تواند بارداری احتمالی را تایید کند ولی این کار اجباری نیست. ب محدودیت قانونی ندارد. ج روش های زودرس بی ضررتر هستند.

3-ایجادقاعدگی

ایجاد قاعدگی بر پایه ی مختل کردن تعادل پروژستون – پروستاگلاندین و به وسیله ی به کار گرفتن یک و نیم میلی گرم محصول یاقرص 5/2 تا 5 میلی گرم ) پروستاگلاندین است. که در مدت چند دقیقه پس از تاثیر کردن پروستاگلاندین که همراه با ایجاد تسکین باید  انجام شود. رحم باایجاد انقباض های قابل تحمل که در حدود هفت دقیقه طول می کشد. پاسخ می دهد و به دنبال آن انقباض های متناوب به مدت سه تا چهار ساعت بروز می کند. خونریزی آغاز می شود و هفت تاهشت روز طول می کشد.

4- IUD

گذارده شدن IUD در داخل رحم موجب جلوگیری از حاملگی می شود. آی یو دی ها انواع مختلف دارند: از جنس پلاستیک. آمیخته با مس و انواعی که به تدریج هورمون آزاد می کنند. IUD  های دارای مس از مؤثر ترین روش های جلوگیری از حاملگی هستند.

مزایا

1-راحت. بسیار مؤثر و طولانی اثر

2-کنترل آسان و برگشت پذیری باروری به سرعت

3-روشی بسیار مناسب برای استفاده در ایام بعد از زایمان و نیز برای زنان شیرده

معایب

 • خونریزی
 • درد
 • عفونت لگن
 • سوراخ شدن زهدان
 • حاملگی
 • حاملگی خارج از رحم
 • خارج شدن خود به خود
 • باروری پس از بیرون آوردن
 • بروز سرطان و عجیب الخلقه زایی
 • مرگ ومیر

5-کاندوم

این وسیله از روشهای ایجاد کننده مانع ویژه مردان است.  تنها روشی است که اگر به طور صحیح و مداوم به کار رود در پیشگیری از انتقال بیماری های منتقله از راه جنسی مؤثر واقع می شود. دسترسی به آن آسان است.

کاندوم

معایب

1-هنگام استفاده از این وسیله در صورت پاره شدن آن باید فعالیت جنسی قطع شود.

2-عدم مقبولیت از طرف بعضی زنان و مردان

3-ندرتا حساسیت زن یا مرد به ماده لاتکس به کار رفته

6- روش های جراحی

این روش ها شامل توبکتومی (بستن لوله ها در زن) و وازکتومی(درمرد) می باشد.

در این تحقیق به تعیین فراوانی افزایش وزن که یکی از عوارض ناخواسته در مصرف کنندگان می باشد با مصرف قرص های خوراکی در 96 بیمار مراجعه کننده به خانه بهداشت بیمارستان 22 بهمن پرداخته ایم..

 

افراد و تغییر وزنی

تعداد

درصد

تعداد افراد مراجعه کننده

96

100

دارای افزایش وزن

40

41.6
دارای کاهش وزن

12

12.5
بدون تغییر وزن

44

45.8

 

آمار :

در بررسی انجام شده در صد خانم مراجعه کننده به خانه بهداشت بیمارستان 22 بهمن از تاریخ 1/6/84 لغایت 1/9/84 موارد زیر بدست آمد:

60 درصد مراجعین از قرص کنتراسپتیو

25 درصد از باریر (کاندوم ) و 15 درصد از IUD   استفاده کردند.

نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به خانه بهداشت

نمودار به درصد افراد مراجعه کننده به خانه بهداشت

1- تعداد کل مراجعه کننده

2- موارد افزایش وزن

3- کاهش وزن

4- بدون تغییر وزن

 

منابع:
1- اصول بیماری ها و بهداشت زنان – کیستنر 1999
2- جامع تنظیم خانواده و مشاور – تالیف و ترجمه کبری فلاح حسنی
3- جمعیت توسعه و بهداشت باروری – دکتر حبیب الله زتجانی
4- روشهای پیشگیری از حاملگی – ترجمه و گردآوری دکتر محمد نخغی
5- جمعیت شناسی – تحلیلی و تنطیم خانواده – تالیف دکتر احمد قاضی زاده
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.