شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تأثیر طبیعت در موسیقی ایران

بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران

بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران

موسیقی بیانگر پیوند جسم و روح انسان با محیط اطراف وی و نیز نمایانگر هماهنگی و هارمونی

بین اجزای مختلف طبیعت است. موسیقی در ذات خود برگرفته از اصوات طبیعی است و به هر

میزان که به طبیعت نزدیک شود، در واقع به ذات خود نزدیک شده است، زیرا اصوات چیزی نیستند

جز روح طبیعت، در تهیه این مقاله تأثیر طبیعت و محیط زیست در کلیه جنبه های موسیقی کنونی ایران

مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از مطالعات کتابخانه امی، بررسی منابع صوتی و مطالعات میدانی

در نواحی مختلف ایران، مشخص گردیده است که در موسیقی کنونی ایران آنچه تأثیر طبیعت

و محیط زیست بر آن ها بیشتر مشهود است، موسیقی سنتی، موسیقی ملی و موسیقی محلی است.

موسیقی و طبیعت

موسیقی سنتی ایران بر اساس موسیقی دستگاهها و ردیف که در اصل مجموعه،

ملودی هایی است که به وسیله افراد مختلف در زمان های گوناگون جمع آوری شده،

شکل گرفته و از دیدگاهی دیگر، منظومه ای از قطعات موسیقی نواحی مختلف ایران

است که پارهای از عام ترین ویژگی های فرهنگی و طبیعی ایران را دارا می باشد.

در موسیقی ملی ایران که شامل آهنگ های تصانیف و ترانه های ایرانی است،

جلوه های زیست محیطی طبیعی ایران منعکس شده که در این مقاله پس از بررسی

نمونه های مرتبط، جدولی از آن ها تهیه گردیده است.

هر ناحیه از ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی – اجتماعی و آیین های محلی،

موسیقی مخصوص خود را دارد. طبیعت و محیط زیست بر رفتار و ذهنیت مردم مناطق مختلف

و در نتیجه موسیقی آن ها تأثیر متفاوتی می گذارد. مردم هر منطقه بر اساس شرایط اولیه

محیطی خود به انتخاب ساز و نغمه های موسیقی می پردازند.

موسیقی محلی مانند موسیقی خراسان، گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، بلوچستان،

آذربایجان و ترکمن صحراء از طبیعت بیشتر وام گرفته است و نقش طبیعت و محیط اطراف

در آن بیشتر مشهود است.

هنر زبان روح بشر و موسیقی زبان دل و عالی ترین تجلی قریحه انسانی است.

موسیقی وسیله ای است برای بیان یا انتقال احساس و ادراک به وسیله اصوات

که این احساس و ادراک در میان ملودی ها، آکوردها، کنترپوان ها، ریتم ها و یا

سایر مسایل موسیقی مستتر میباشد. اگر ما احساس، ادراک و یا فکری داشته باشیم،

آن را می توانیم به روش های گوناگون بیان کنیم، مثلا می توانیم به وسیله نوشته ای

یا توسط مقوله های علمی یا فلسفی و یا به طریق هنری بیان کنیم. در هنرها، موسیقی

به عنوان انتزاعی ترین هنر شناخته شده است و در سلسله مراتب هنرها به عنوان هنر اول معروف می باشد.

 

واژه موسیقی، با موزیک که گاهی در ادبیات فارسی از آن با نام موسیقار نیز یاد شده است،

یک واژه یونانی است. این واژه از ریشه لاتین موز گرفته شده است، که فرشته هنر و دانش

و الهه نغمه و سرود است. در واقع موزیک ارتباط به موزا ها داشته و علم و هنری است که به روح

، پدیدهای مطبوع و منظم می دهد. از ترجمه کتاب های علمی پونانی به زبان عربی، در این زبان داخل

شده است. از موسیقیدان نیز در ادب فارسی دری، با نام رامشگر یا خنیاگر یاد شده است.

 

پیدایش موسیقی به مرور زمان، و در ابتدا از برخورد اجسام به یکدیگر، از دمیدن باد در شاخ جانوران

یا نیهای شکسته، از آوای ضربه بر روی نخ های کشیده با کشیده شدن این تأثیرات وجود دارد به طوری

که در برخی از گوشه ها و دستگاه های موسیقی سنتی ایران و در موسیقی نواحی مختلف ایران

می توان تأثیرات طبیعت و الحان طبیعی را مشاهده نمود.

این مقاله با هدف تعیین میزان با نحوه تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران انجام گرفته

و ۳ بخش از موسیقی ایران که این تأثیرات در آن ها بیشتر مشهود است و شامل موسیقی سنتی،

موسیقی ملی و موسیقی محلی ایران است، مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی میزان تأثیر طبیعت و الحان طبیعی و به طور کلی محیط زیست طبیعی ایران

در فرآیند شکل گیری موسیقی ایرانی به صورت زیر انجام شده است.

الف – مطالعات کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالاتی که مبین وضعیت موسیقی کنونی ایران

و نقش طبیعت و محیط زیست ایران در موسیقی ایرانی هستند.

 

ب – بررسی منابع صوتی و شنیدن قطعات مختلف موسیقی ایرانی اعم از ردیف، دستگاه ها

و آوازها و نیز آهنگ ها، تصانیف و ترانه های ایرانی و سعی در استنباط اصواتی که از طبیعت الهام گرفته شده اند.

دو نخ بر روی یکدیگر در طی هزاران سال پیدا و کامل شده تا به نت هایی که امروز شناخته می شود،

رسیده است. در واقع موسیقی انسانی نتیجه صداهای منظم و مختلف طبیعت بوده و هر صوتی حالت

و وضعی را مجسم نموده، موجب پیدایش ساز خاصی گردیده است.

موسیقی در ذات خود برگرفته از اصوات طبیعی است و به هر میزان که به طبیعت نزدیک شود،

در واقع به ذات خود نزدیک شده است، زیرا اصوات چیزی نیستند جز روح طبیعت۔ همه علوم از

طبیعت الهام گرفته اند و در پیشرفت های بشری تأثیر پذیری از طبیعت مشهود است.

١- موسیقی کنونی ایران

فهرست زیر، چگونگی تقسیمات موسیقی کنونی ایران را به طور کلی نشان می دهد.

– موسیقی عامه پسند شهری

الف – موسیقی اصیل ایرانی (شیرین نوازی).

ب – تصنیفها و ترانه های روز – موسیقی ملی ایران

تلفیق عناصری از موسیقی ایران اعم از موسیقی محلی و ردیف یا تئوری و اجرای موسیقی کلاسیک اروپا

الف – اجرا به وسیله سازهای ملی ایران – به صورت تکنوازی و یا همنوازی

ب – اجرا به وسیله سازهای ایرانی و اروپایی – با ارکستراسیون نیمه اروپایی و هارمونی مناسب.

ج – اجرا به وسیله سازهای اروپایی – براساس تم های ایرانی با ارکستراسیون اروپایی

 

– موسیقی نقاط مختلف ایران (محلی و مقامی)

موسیقی خراسان، ترکمن صحراء مازندران، کردستان، لرستان، بلوچستان

– موسیقی زورخانه ای ورزش باستانی)

– موسیقی مذهبی مراسم سینه زنی، نوحه خوانی، شبیه خوانی (تعزیه)، روضه..

– موسیقی خانقاه (دراویش) – موسیقی سنتی ایران (ردیف)

براساس موسیقی دستگاه ها (مقام ها و ادوار ایقاعی گذشته ایران

 

۲- معرفی دستگاه های موسیقی سنتی، موسیقی ملی و مقامات موسیقی محلی ایران

در این بخش به معرفی موسیقی سنتی ایران و قسمت های مختلف آن نظیر ردیف،

دستگاه ها و آوازها، موسیقی ملی ایران و همچنین مقامات موسیقی نواحی مختلف

ایران پرداخته می شود.

۱ – ۲- موسیقی سنتی ایران – ردیف

در ردیف، نغمه ها و آهنگ ها (گوشه ها به ترتیبی متناسب با منطق هنری و ذوق

زیبایی شناسانه فرهنگ این سرزمین، به همراه هماهنگی نسبت های فواصل،

گردش ملودی، وزن و تزیینات ویژه این موسیقی به اجرا در می آید، هر استاد موسیقی سنتی

از تسلسل گوشه های با سلیقه، تفکر و احساس خود ردیفی به وجود می آورد و هر نوازنده خلاق

به هنگام اجرای آن ردیفی تو می آفریند.

ردیف در واقع، موسیقی زنده، آزاد، دلنشین و پویاست. زنده و آزاد است از آن رو که اساسش

بر بدیهه سرایی است. دلنشین است و پویا، زیرا تزیین ها و تکرارهای آن از سوبی احساس موسیقی

را اعتلا می بخشد و از دیگر سو خود عامل بیان اندیشه است»

– دستگاه ها و آوازها

موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز و حدود ۳۶۰ گوشه به شرح زیر است؛

1- دستگاه شور شامل چهار آواز و۷۰ گوشه،

که عبارتند از

– آواز ابوعطاء شامل ۲۱ گوشه

– آواز دشتی، شامل ۲۱ گوشه

 – آواز افشاری، شامل ۲۰ گوشه

– آواز بیات ترک، ۱۶ گوشه

۲- دستگاه سه گاه، شامل ۴۰ گوشه

۳- دستگاه چهار گاه، شامل ۶۲ گوشه

۴- دستگاه ماهور، شامل ۵۸ گوشه

۵- دستگاه راست پنجگاه، شامل ۴۸ گوشه

۶- دستگاه همایون، شامل آواز بیات اصفهان و ۵۲ گوشه

۷- دستگاه نواه شامل ۳۶ گوشه

 

۲ – ۲- موسیقی ملی ایران

مکتب جدیدی است براساس تئوری و اجرای موسیقی اروپا و عناصری از موسیقی ایران به

علت نفوذ فرهنگ اروپایی و وارد شدن سازهای اروپایی و همچنین اشاعه تئوری موسیقی غربی

صدای (سونوریته) سازها، فواصل پرده ها و تقسیمات آن هاء روند گردش ملودی و نحوه بیان موسیقی

، به تدریج در مکتب جدید (موسیقی علمی) دگرگون شده است.

گردش ملودی از محدوده دانگ به گام گسترش می یاید و پرده انفصالی در بین دانگها

قرار می گیرد و موسیقی دستگاهی بر مبنای گام شور سه گاه، ماهور و … به گام های کلیسایی شبیه می شود.

دستگاه ماهور به آسانی با مد یونین و شور با مد فریژین انطباق می یابد و گام ماهور با گام ماژور

و اصفهان با گام متیور یکسان می شود. تغییر کوک سازها و ساختمان سازها همچنین ساختن

سازهای جدید مانند تارباس، سنتوریاس، تحولات دیگری است که در مکتب جدید به وجود آمده است .

موسیقی نواحی ایران

۳ – ۲- موسیقی نواحی مختلف ایران (محلی)

و موسیقی محلی و مقامی به لحاظ ویژگی های خاصی که دارد می تواند آیینه تمام نمای مردم

 فرهنگ و هنر هر ناحیه از ایران باشد. موسیقی هر قوم و ملتی با آن ملت متولد می شود

در حقیقت آهنگ های محلی، چکیده ای از زندگی و احساسات پاک و بی آلایش افراد زحمت کش

و فعالی است که به دور از فرهنگ شهری و بر کنار از هرگونه تصنع و تظاهر و جاه طلبی،

در مناطق و روستاهای خود، ساده و بی پیرایه روزگار می گذرانیده اند. این گونه آهنگها،

از بدو پیدایش، زبان به زبان و دهان به دهان، به نسل های بعدی منتقل می شوند و به دلیل

تفاوت در طرز تفکر، نحوه زندگی و برخورد مردم نواحی مختلف با مشکلات و وضع جغرافیایی،

اقتصادی، و آیین و سنن آن هاء آهنگ ها و ترانه های محلی گوناگونی خلق شده است.

 

موسیقی محلی بر پایه مقام های پیشین ایران شکل گرفته اند. دستگاه ها و آوازهای ردیف

جایگزین مقام های پیشین ایران هستند»؛ تغییر سیستم مقامی از سده یازدهم هجری به

بعد صورت گرفته است.

در بررسی موسیقی دستگاهی مشاهده می شود که فواصل و درجات دانگها و ترتیب آن ها

همانند موسیقی مقامی گذشته است؛ بسیاری از آن ها حذف شده یا تغییر نام داده اند

و در یک سیستم یا مجموعه که ردیف نامیده می شود، با روند ویژه ای در بخش های گوناگون

به نام دستگاه ها و آوازها ترتیب می یابند.

به عبارت دیگر ردیف مجموعه ای از مقام های پیشین است و دستگاه حاوی چند مقام از آن»

دوازده مقام مشهور

عبارتند از ١- مقام عشاق

۲- مقام توا

۳- مقام یوسلیک

۴- مقام راست شد

5 -مقام عراق

۶- مقام اصفهان

۷- مقام زیرافگند

۸ مقام بزرگ

۹- مقام زنگوله

۱۰- مقام راهوی (رهاوی)

۱۱- مقام حسینی

۱۲- مقام حجازی

حکمای قدیم که به مباحث موسیقایی می پرداختند، برخی از آهنگ ها را از صدای حیوانات

و پرندگان استنباط کرده اند.

مانند:

مقام عشاق: سگ و خروس

حسینی: اسب،

راست: صوراسرافیل، بوسلیک موش، رهاوی: فاخته، نواء عندلیب، بزرگ؛ موسیچه، صپاهان؛ بازه عراق، گاو، میرقع: کبوتر، عشیران: همای، صبا: باد نوروز، ماهور: آواز آب، نهفت: رخ، نیشابور ک: زاغ، مغلوب: کرکس، سلمک: آهو، گردانیه: طاوس، خرام: آواز دریا، نیریز کبیر: شاهین و نیریز صغیره ماهی» (۵)، همچنین در فصل های متفاوت آهنگ خاصی خوانده می شده است «

 

فصل بهار (طبیعت گرم و تر): عراق، مخالف، مایه، کردائیه، سلمک و شهناز و عجم.

فصل تابستان گرم و خشک): مغلوب، زنگوله، اوج، کردانیه، ماهور، نشابور ک

 فصل پاییز (سرد وخشک): عشاق، چهار گاه، بوسلیک، بزرگ و کوچک، نپریز همایون، غزال، حسینی

فصل زمستان (سرد و تر): راست، عجمریز، ماهور، سپهری مخالف، عراق، محیر حجاز، بوسلیک» .

 

تفسیر نتایج بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران

در این بخش تأثیر طبیعت در موسیقی ایران و به طور دقیق تر در موسیقی سنتی،

موسیقی ملی و موسیقی محلی ایران بررسی می گردد

١- تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی سنتی ایران

ردیف منظومه ای از قطعات موسیقی نواحی مختلف ایران است که پاره ای از عام ترین

ویژگی های فرهنگی ایران را دار است. ردیف از زیبایی بیکران طبیعت سرشار است.

صدای طبیعت در جزء به جزء ردیف شنیده می شود. گویی ردیف را پرندگان خوش آوا

سرودهاند، جهت زیر و بمی اصوات در حرکت نغمه های موسیقی ردیف، همواره چنان

شعله های آتش به بالا زبانه می کشند. توانس در ردیف موج است در گندمزاران

الهام پذیری از صدای پرندگان و به طور کلی از طبیعت در ردیف نظایری دارد چنان که

گوشه چکاوک در دستگاه همایون به نام نوعی مرغابی است و در مورد فاخته یا قمری

می توان گفت به لحاظ انسی که این پرنده با انسان داشته، مورد توجه واقع شده و

مخصوصا اثر حلقه مانندی که شبیه طوق در گردن آن دیده می شده به نوبه خود الهام بخش بوده است.

 

در میان دستگاه های موسیقی ایرانی، دستگاه شور بیشتر از سایر دستگاه ها از طبیعت ایران

تأثیر پذیرفته است، خصوصأ دشتی که یکی از زیباترین متعلقات شور است و آوازی است حزین

و غم انگیز و دردناک ولی در عین حال لطیف و ظریف و می توان آن را آواتر جوانی ایران نامیده

در میان اغلب ملل، اهالی دشت های خرم و نقاط خوش آب و هوا، آهنگ های مخصوص به خود دارند که بنابر

احتیاج طبیعی مطابق ذوق آن ها به وجود آمده است، آواز دشتی را نیز می توان آواز چوپانی ایران نامید

و شاید اصل آن از ناحیه دشتی و دشتستان (واقع در ایالت فارس) باشد. به هرحال این آواز امروز

میان طوایفی که زندگانی آن ها از گله داری می گذرد و همچنین در دهات معمول و متداول بوده

و آواز منحصر به فرد آن ها است. در قسمت شمال ایران به خصوص در سواحل جنوبی دریای خزر

(مازندران و گیلان) این آواز تغییر شکل مختصری داده و به صورت نغمه گیلکی در آمده است

و اهالی گیلان در خواندن این نغمه مهارت عجیبی به خرج می دهند و تأثیری شدید در شنونده ایجاد می کنند.

گیلکی در حقیقت آواز بومی سواحل جنوبی دریای خزر به خصوص شهرستان گیلان است.

زندگی ساده صحرانشیتی و احساسات طبیعی مردم خانه بدوش و چوپان ها سبب پیدایش

آهنگ ساده و طبیعی دشتی شده، این آواز گرچه غم انگیز و محزون است ولی سادگی

و بی آلایشی هم لطف و زیبایی و رعنایی خاصی به آن داده، گویی آواز دشتی از حنجرهای خارج می شود

که صاحب آن از مکر و حیله و تزویر آگاه نیست. این آواز از مناظر گوناگون و زیبای طبیعت

یعنی از همان دشتهای خرم و جوی های روان و آسمان نیلی رنگ و ستارگان درخشان

و ریاحین معطر خودرو و زندگی آرام مردم ساده دهانی گفتگو می کند .

٢- تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ملی ایران

جلوه های زیست محیطی طبیعی به نحوی در موسیقی ملی ایران یعنی آهنگ های تصانیف

و ترانه های ایرانی منعکس شده که در این مقاله پس از بررسی نمونه های صوتی آهنگ ها

و تصانیف مرتبط شناسایی شده و جدولی از آن ها تهیه گردیده است:

٣- تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی محلی ایران

هر ناحیه و منطقه از ایران بافت جغرافیایی، اجتماعی و آیین های مخصوص به خود دارد،

در نتیجه موسیقی مخصوص به خود را نیز دارد. موسیقی محلی و قومی به عنوان بستر

اولیه موسیقی ملی کشورها و بخشی از فرهنگ فولکلور و میراث بر جای مانده از گذشته

تاریخی هر ملت، نظر پژوهشگران فرهنگی و هنری را به خود جلب کرده است.

 

همان طور که تاریخ و وقایع تاریخی در نحوه شکل گیری موسیقی اقوام مختلف تأثیر می گذارد،

محیط جغرافیایی و طبیعت نیز موازی با تاریخ در نحوه نگرش مردم هر منطقه به هنر و چگونگی

بیان آن، تأثیرات به سزایی دارد. هرگاه ارمغان محیط طبیعی، به جای نپستان های گسترده و

بیشه ای از درختان گردو، توت، اقرا و شمشاد، سرزمینی پوشیده از یخ و برف، همراه با سرمای

طاقت فرسا باشد، بعید به نظر می رسد در چنین محیطی سازندگان ساز با نوازندگان بزرگ

و چیره دستی بتوانند خود را به دنیای معاصر معرفی کنند.

محدودیت های محیط جغرافیایی که مفهوم کمیایی عناصر را یادآور می شود بر رفتار انعکاسی

مردم هر منطقه نیز مؤثر است. در محیط کوهستانی، استواری ستون های سنگی و صخره هایی

که گاه در اثر فرسایش به شکل اشیا و اشباحی جلوہ گر هستند، باعث می شوند کوهستان خود

را از آثار معماری، بی نیاز بداند و به این دلیل در اکثر مناطق کوهستانی ایران آثار معماری کمتر

دیده می شود، مگر مواردی از قبیل قلعه های جنگی که وجود چنین بناهایی نیز از تأثیر شرایط

محیطی ناشی می شود .

 

در مقابل محیط کوهستانی، کویر قرار دارد. فردی که ساکن کویر است و مدتی را در کوهستان گذرانده،

پس از بازگشت به موطن خود، احساس خلا می نماید و کمبود ایسنایی ستون های سنگی و عظمت

محیط کوهستان را درک می کند و این امر باعث می شود تا با دست خود جلوه هایی از محیط کوهستان

را در کویر به وجود آورد و در این راه به بازسازی و جبران نقص در طبیعت بپردازد. در این باره مردم کویر

نه تنها ستون های عظیم و با شکوه را خلق می کنند، بلکه تمام ظرایف و دقایقی را که طبیعت از ارایه

آن قاصر بوده است به نمایش می گذارند. بر این اساس بهترین شاهکارهای معماری کشورمان در مناطق

مسطح و کویری قرار دارد. ویژگی های محیط کوهستانی در موسیقی نیز مشهود است.

در این مناطق، گاه افراد بین دو دره با هم به گفت و گو می پردازند. در این حالت گفت و گوها

شبیه به فریاد است و این امر باعث شده اغلب خوانندگان اوج خوان که دارای وسعت صدای

مناسبی هستند، از مناطق کوهستانی باشند و عکس این حالت در مناطق کویری وجود دارد.

 

بنابراین در موسیقی ایرانی قطعات کوهستانی شامل حجاز، کردبیات در اوج خوانده می شوند

و دوبیتی های موسوم مردم کویر، در نهایت آرامش و با صدای بم اجرا می گردند.

محیط جغرافیایی و طبیعت بر رفتار مردم ساکن در مناطق مختلف نیز تأثیر می گذارند.

مناطق غرب و جنوب غربی ایران (دامنه کوه های کبیرکوه واقع در استان لرستان دارای

آب و هوایی خشک، روزهای گرم و شب های سرد است. نمود این شرایط در رفتار اجتماعی

این افراد، خصلت جنگجویی، سلحشوری و روحیه حماسی قوم تر را فراهم آورده است.

این ویژگی در هنر قومی آنان نیز تأثیر گذاشته است. بر این اساس، قوم لر در انتخاب گام موسیقایی خود،

دستگاه ماهور را برمی گزینند تا به این طریق شکوه، عظمت و صلابت قوم خود را به نمایش بگذارند.

در اغلب ترانه های این قوم مفاهیمی مانند جنگ و مظاهر طبیعی محیط کوهستان

از جمله: کوه، اسب، پلنگ و … به چشم می خورد. روح اصلی ترانه ها حماسی است.

در مقابل چنین محیط جغرافیایی، مناطق شمالی ایران قرار دارند. رطوبت هوا در این مناطق

به حد اشباع و سطح پوست افراد، بیش از حد معمولی مرطوب است، بنابراین مردم این مناطق

، از عصبیت محیطی در امان مانده اند و در وضعیتی آرامش بخش به سر می برند.

موسیقی مرسوم این نواحی آواز لطیف دشتی است و کلام ترانه ها مملو از مضامین لطیف

و عاشقانه، گل و بلبل، بهار، طرف چمن، خم گیسوی نگار و غیره است. به طور کلی موسیقی گیلان

از طبیعت سرچشمه گرفته و اغلب دست نخورده باقی مانده است، مانند زرد ملیجه.

علی رغم آنکه چنین شرایط آب و هوایی، باعث شکل گیری چنین نغمه های لطیفی شده است،

لیکن نوازندگان سازهایی که سطح سازهایشان را پوست فراگرفته (تار، کمانچه، تنبک و …)

از چنین وضعیتی (فراوانی رطوبت هوا) خرسند نیستند، زیرا هوای مرطوب، کیفیت مطلوب

صدای ساز (سونوریته) را از بین می برد.

بنابراین به طور طبیعی در این ناحیه نوازندگان گرایش به نواختن سنتور دارند و توجه کمتری

نسبت به سازهای آمیخته با پوست طبیعی از خود نشان می دهند. در این باره وجود نیستان ها

ی متعدد در استان اصفهان نیز به کثرت نوازندگان نی در این منطقه انجامیده است و مردم این منطقه

از شرایط طبیعی حداکثر استفاده را برده اند.

 

تنوع شرایط جغرافیایی باعث تنوع در شکل سازها نیز می گردد.

کمانچه قوم لر (کمانچه پشت باز) نسبت به نوع مرسوم آن در موسیقی سنتی

و دیگر نواحی از این دست به شمار می آید. بسیاری از آیین های سنتی و مذهبی

که با موسیقی همراه هستند، در نحوه بیان متأثر از طبیعت و محیط زیست می باشند،

بعضی از اقوام در مناطق کم بارانه هنگام بارش باران در مزارعشان به پایکوبی و ترانه خوانی

مناسب این آیین می پردازند و این در حالی است که مردم شمال ایران تقریبا اکثر روزهای

هفته شاهد بارندگی هستند و وجود چنین آیین های موسیقایی برای آن ها مفهوم کمتری

می تواند داشته باشد،

 

در خصوص تأثیر طبیعت و محیط زیست بر موسیقی محلی، نکات ذیل قابل برداشت است:

– طبیعت و محیط زیست بر رفتار و ذهنیت مردم مناطق مختلف و در نتیجه موسیقی آن ها تأثیر

متفاوتی می گذارد

– مردم هر منطقه بر اساس شرایط اولیه محیطی خود

به انتخاب ساز و نغمه های موسیقی می پردازند.

– تنوع جغرافیا و محیط طبیعی ضمن آن که تنوع

نغمات و سازها را به همراه دارد، می تواند به ایجاد سبک های مختلف نیز بیانجامد.

– بسیاری از مفاهیم ترانه ها در نزد اقوام مختلف متأثر از

شرایط اقلیمی آن ها است – برخی از آیین های ملودیک اقوام نیز به نحوی از

طبیعت و محیط زیست تبعیت می کنند.

پیشنهادها

از آن جایی که موسیقی با روح و فرهنگ هر ملت آمیخته است و چیزی نیست که یک شب به وجود بیاید،

آهنگ سازانی که مبادرت به خلق آثار موسیقی می کنند متأثر از همین فرهنگ و ذهن موسیقی ملی

یک کشور با جامعه هستند، آهنگ سازان با دریافت تأثیرات از محیط زیست اطراف خود و تلفیق آن

با ذهنیت و ادراکات حسی مبادرت به خلق اثر می نمایند بی آن که نیاز به سفارش یا دستوری در این

مورد باشد، ولی می توان پیشنهاد داد که برخی از علاقه مندان به طبیعت و موسیقی با جدیت بیشتر

به جمع آوری و تدوین آثاری بپردازند که رنگ و بویی از طبیعت و محیط زیست در آن ها وجود داشته باشد،

زیرا آهنگ هایی که از طبیعت الهام گرفته اند نسبت به سایر ملودی ها و آهنگ ها بهتر و پایدارترند

و در ذهن شنونده مؤثرتر واقع می شوند و رابطه مثبت تری با مردم هر منطقه برقرار می کنند.

 

اصل مقاله

منابع .. شاملو کیا، شبنم، ۱۳۸۲، پایان نامه کارشناسی با
عنوان بررسی تأثیر و نقش طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ٢. کیانی، مجید، ۱۳۶۸، هفت دستگاه موسیقی ایران
تهران، ناشر: کیانی، ص ۱۲ ۳، طلایی، داریوش، ۱۳۷۲. نگرشی نو به تنوری
موسیقی ایرانی، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری
ماهور ۴. کیانی، ۱۳۶۸، هفت دستگاه موسیقی ایران، تهران، ناشر: کیانی، ص ۱۹, ۵ کیانی، مجید، ۱۳۷۸، ارتباط موسیقی مقامی با
موسیقی دستگاهی، تهران، فصلنامه موسیقی مقام شماره ششم، صص ۱۳۳ و ۱۳۴ ۶ شاملو کاربند (شاملو کیا)، شاملو، ۱۳۶۹، ردیف های
کامل ماهور و شور، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری گلبانگ شاملو
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.