شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم – بخش دوم

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

رنگها و تاثیرات آنها

رنگ زمانی ظاهر می شود که فرکانس نوری در محیطی متناسب شدت گرفته و متظاهر گردد.

رنگ علیرغم خصوصیات ایجاد انگیزه، هوس، شادمانی، ساختاری و حتی تهیجی، دارای خصوصیات سوزاننده و برنده نیز هست.

هر رنگ دارای خصوصیات منحصر به فرد درمانی و تعادل بر انگیزی است.

یکی دیگر از خصوصیات رنگها این است که می توانند تا اعماق نیروی ادراک و شعور ما نفوذ نمایند. 

رنگ ها را می توان به سه قسمت اسامی یا سه گروه تقسیم کرد.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

سه رنگ اصلی شفادرمان

نخستین گروه (گروه اصلی) ‌

قرمززردآبی.

گروه دوم همان رنگ هایی که از ترکیب رنگ اصلی بدست می آیند

و گروه سوم نیز از ترکیب رنگ های اصلی با رنگهای نوع دوم حاصل می شود.

در ادامه به تاثیرات رنگها در ذهن – روان و محیط فیزیکی اطرافمان اشاره می کنیم

که در بین این متون از تاثیر رنگ ها به گونه ای از بیماری ها اشاره خواهد شد

که ناگفته نماند که این فهرست ها صرفا حالت پیشنهادی داشته و به صورت نسخه نبایستی تلقی گردد.

 برای مبارزه با ناراحتی ها و بیماریها استفاده از رنگها در علم پزشکی پیشرفته صرفا چاره ساز نبوده

و این پیشنهادات در کنار بهره گیری از سایر موارد درمان می تواند بسیار موثر باشد

و بهبودی را سریعا برای انسان به ارمغان بیاورد…. 

 

قرمز

رنگ قرمز در این آزمایش، که با ترکیب آن با زرد یک نارنجی کم رنگ را بوجود می آورد،

نشانگر یک شرایط جسمانی بکار بردن انرژی است.

نبض را سریع می کند، فشار خون را بالا می برد و تنفس را بیشتر می کند.

قرمز بیانگر نیروی حیاتی، فعالیت عصبی و غددی بوده و لذا معنای آرزو و تمام شکل های میل و اشتیاق را دارد.

قرمز یعنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی.

نشانگر آرزوی شدید برای تمام چیزهایی است که شدت زندگی وکمال تجربه را در پوشش خود دارد.

قرمز یعنی محرک، اراده برای پیروزی، و تمام شکل های شور زندگی و قدرت – از تمایلات جنسی گرفته تا تحول انقلابی.

انگیزه ای است برای فعالیت شدید، ورزش، پیکار، رقابت، شهوت جنسی و بارآوری تهور آمیز.

قرمز یعنی تأثیر اراده یا قدرت اراده در حالی که رنگ سبز مظهر، انعطاف پذیری اراده می باشد.

قرمز از لحاظ نمادی شبیه به خونی است که در هنگام پیروزی ریخته می شود

همچون شعله عید پنجاهه است که آتشی را در روح انسان شعله ور می سازد،

نظیر خلق و خوی خونخوار و طبیعت مردانه است.

ادراک حسی آن به صورت میل و اشتها ظاهر می شود،

محتوای عاطفی آن آرزو آمال است و اندام های جسمانی آن از ماهیچه های سخت و سیستم اعصاب سمپاتیک و اعضای تناسلی تشکیل می شود.

بنابراین خستگی جسمانی و عصبی ، اختلالات قلبی و از دست دادن قدرت جنسی و یا میل جنسی، غالباً همراه با رد کردن رنگ قرمز ظاهر می شود.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

رنگ قرمز در شرایط مادی حضور دارد.

هر کس که رنگ قرمز را در وضعیت اول انتخاب می کند مایل است که از طریق فعالیت هایش زندگی پرجنب و جوش کاملی داشته باشد.

هر شکلی که این فعالیت ها به خود می گیرند – همکاری با روحیه تهور آمیز، رهبری، تلاش خلاق، رشد و توسعه، شهوت جنسی،

ارضای شهوات جنسی، یا فعالیت بسیار خیالبافانه و مبالغه شده –

این شکل اساساً در رنگی که همراه با رنگ قرمز است نشان داده می شود.

از لحاظ جنسی، اگر قرمز به تنهائی در وضعیت اول قرارگیرد (به عنوان یک رفتار عادی + ، و نه یک رفتار جبرانی )

نشانگر یک انگیزه جنسی کم و بیش کنترل شده، با احتمال غلیان های اتفاقی تجربه جنسی بی اختیار است،

یعنی به همسرش وفادار می ماند ولی گاهی اوقات بی اختیار تسلیم وسوسه نفس می شود.

معذالک چنانکه قرمز حالت جبرانی در وضعیت اول را داشته باشد،

میل جنسی نه فقط قوی است، بلکه نشانگر توانایی ارضای نهی شده آن از طریق خود محور گرایی است

که به گونه ای بی اختیار خواهان کسب انواع تجربه و احساس می گردد

و منجر به تجربه جنسی، روابط جنسی غیر قانونی و خیانت های مکرر می شود.

در موارد شدید آن، این حالت می تواند شامل جنون جنسی در زن و جنون شهوت در مرد باشد.

که هیچ یک از آنها به ارضای واقعی جنسی نمی رسد و یا این که هیجان جنسی آن فروکش نمی کند.

وقتی که قرمز بخشی از گروه x است، میل جنسی محدودتر است

و آرزوی محدود کردن روابط جنسی با همسری وجود دارد که روحیات و منطق با گروه + است.

چنانچه قرمز در منطقه بی تفاوتی( گروه =) قرار گیرد،

میل جنسی نهی شده است. هنگامی که قرمز طرد می شود،

میل جنسی یا به مقدار زیادی ناپدید شده و به شدت سرکوب شده است و یا ضعف جنسی یا سرد مزاجی غلبه کرده است.

قرمز طرد شده در وضعیت های ششم، هفتم یا هشتم،

حکایت از آن دارد که شدت تحریک آن به عنوان یک خصومت تلقی شده است.

هر کس که رنگ قرمز را رد می کند در یک حالت بسیار تحریک آمیز قراردارد

این حالت ممکن است به دلیل رنج بردن از نبودن شورزندگی مثلاً به علت خستگی جسمی یا نارسائی قلبی باشد

و یا این که شخص احساس کند که با مشکلات تقریباً حل نشدنی روبروست.

در چنین شخصی این احساس وجود دارد که محیط پیرامونش خطرناک و خارج از کنترل وی است.

لذا در این حالت است که رنگ قرمز از نظر او عاری از اهمیت خاص نیرو و قدرت است.

معذالک قرمز را به عنوان یک امر تهدید آمیز تلقی کرده و آن را رد می کند.

رنگ قرمز در این شرایط چنین معنائی دارد:

متوسل شدن به هر چیزی که می تواند موجب هیجان، تشدید یا تضعیف بیشتر وی شود

و البته این توسل جوئی او وقتی در وضعیت هشتم قرار می گیرد نشانگر پیوند نزدیکتر با رنگ قرمز است

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

معمولاً‌ رنگ آبی در ردیف اول به عنوان جبران رنگ قرمز رد شده انتخاب می شود

زیرا به یک محیط آرام به مثابه یک آرام بخش نیاز است.

انتخاب آبی در وضعیت مزبور به این معنی است که غالباً‌ یک تمایل به خود آزاری نسبت به همبستر شخص وجود دارد

و با این احساس همراه است که شخص مورد نظر ما حس می کند که مورد بی علاقگی و بی مهری است.

از نظر فیزیولوژیکی (جسمی) این ترکیب از قرمز طرد شده و آبی جبران کننده آن، بیشتر در کسانی دیده می شود

که از ناکامی ها و اضطراب های دنیای تجارت و کسب و کار رنج برده و مقدمه بیماری قلبی است (که در حکم هشدار اولیه این بیماری می باشد). روسا شرکت ها ومعاونان آنان و دیگر کسانی که ترکیب یادشده قرمز و آبی را انتخاب می کنند

ازنظر روحی نیاز به یک مرخصی و استراحت، تشخیص پزشکی و فرصتی برای تقویت جسمی خود دارند.

ترکیب قرمز طرد شده و رنگ سبز به ندرت مشاهده می شود

زیرا در یک چنین شرایط لاعلاجی فقط امکان دارد که وضعیت مزبور را به مدت کوتاهی با جنبه ارتجاعی و برگشتی رنگ سبز حفظ کرد.

با این وصف، گهگاه این انتخاب صورت می گیرد و این در هنگامی است که یک فرد تلاش می کند

تا فقط با کمک قدرت اراده اش بر خستگی عصبی و جسمی غلبه نماید.

در اغلب موارد مشاهده می شود که رنگ زرد با قرارگرفتن در وضعیت اول، جبران آثار تضعیف کننده قرمز طرد شده را می نماید

و به این معنی است «تلاش برای یافتن یک راه خروج‌». اما این انتخاب نیز معمولاً کوتاه مدت است

زیرا تصویری ناامید کننده از شخص بدست می دهد. قرمز موقعی اهمیت دارد که در سه وضعیت اول ردیف رنگ قرارنگرفته باشد.

 

 رنگ قرمز تست آمیزهای از زرد و ته رنگ نارنجی است

نمایانگر رها شدن انرزی در وضعیت فیزیولوزیکی است.

رنگ قرمز نمایانگر نیروی حیاتی است.

و بنابراین به معنای تمایل و رغبت است وتمام اشکال آرزو و اشتیاق را در بر می گیرد

– رنگ قرمز اصرار بردست آوردن نتایج – رسیدن به کامیابی و موفقیت و میل حریصانه به تمام چیزهائی است که نشانه ای از کمال در خود دارد و نمودار شدت میل به زندگی است.

رنگ قرمز برانگیختن است – در جستجوی پیروزی بودن است و تمام اشکال حیاتی را شامل می شود – از نیروی نهفته وبالقوه جنسی تا دگرگونی انقلابی.

رنگ قرمز انگیزه ای برای فعالیت های عمومی – ورزش – رقابت و باروری اقتصادی است.

رنگ قرمز سمبلی از خون غالب – شعله های اتش جاودانی – فطرت و خلق و خوی اتشین و مردی است.

کسی که رنگ قرمز را در مکان اول انتخاب می کند – درگیر فعالیت های خاص خود است که می تواند برای او کمال تجربی و نهایت زندگی را در بر داشته باشد.

این موضوع که به چه طریقی این فعالیت ها باید انجام بگیرد 

بشکل دسته جمعی – رهبری – تلاش خلاق – پی گیری نفسانی – تمایلات فیزیکی یا فعالیت های اغراق شده – بهر حال همه این موارد بوسیله رنگی که رنگ قرمز را همراهی می کند نشان داده خواهد شد.

رنگ قرمز طرد شده در مکان های ششم – هفتم – یا هشتم دلالت بر شدت تحریکی می کند که خصومت آمیز است.

کسی که رنگ قرمز را طرد کند در حالت انگیزش نهائی یا تحریک نهائی قرار دارد

و به آسانی رنجیده و عصبی می شود که این حالت یا بخاطر خستگی های جسمانی ویا نا رسائی قلبی است.

در این حالت رنگی که در مقابل رنگ قرمز قرار می گیرد معنای ویژه ای از قدرت و آرزومندی ندارد وتنها یک تهدید کننده به نظرش می رسد.

پس رنگ قرمز طرد شده یعنی در جستجوی پناهگاه وامنیت بودن در مقابل هر چیزی که ممکن است تحریک کند

خشمگین نماید و شخص را ضعیف تر سازد.

اشتیاق برای حفظ و صیانت خود هر چه که دررنگ طرد شده به انتهای ردیف نزدیکتر باشد بیشتر می گردد.

معمولا رنگ آبی بعنوان رنگ جبرانی در مقابل رنگ قرمز طرد شده درمکان اول قرارمی گیرد.

چرا که محیط آرامی لازم است تا نقش آرام کننده و در واقع مسکن را بازی کند.

از نظر روانشناختی – ترکیب رنگ قرمز طرد شده و آبی جبرانی در کسانی دیده می شود

که ازتعارض ها و اضطراب های دنیای شغلی در عذابند – سرپرستان مدیران و یا کارمندان –

اگر آزمونشان ترکیبی را نشان دهد باید به مسافرت و مرخصی رفته و مورد معاینه کامل قرارگیرند.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

رنگ قرمز طرد شده و سبزانتخاب شده در مکان اول – بندرت با هم دیده می شوند 

چرا که در چنین موقعیت یاس آوری تنها ممکن است که برای مدت بسیار کوتاهی وضعیتی با حالت های انعطاف پذیری رنگ سبز را با خود داشت بهر حال این انتخاب گاهی انجام می گیرد.

وقتی که شخص تلاش می کند با قدرت اراده خویشتن وبه تنهائی بر خستگی های عصبی و جسمی فائق آید.

رنگ زرد هم گاهی بعنوان رنگی جبرانی در مکان اول قرار می گیرد

برای جبران ضعف و ناتوانی رنگ قرمز طرد شده.

رنگ زرد در این موقعیت به معنای جستجو برای رهائی است.

رنگ قرمز اگر در سه مکان اول قرار نگیرد با معنی ومهم است.

 

زرد

رنگ زرد در این آزمایش، روشن ترین رنگ بشمار آمده و اثر آن به صورت روشنی و شادمانی ظاهر می شود.

چون قرمز به صورت غلیظ تر و سنگین تر از رنگ زرد ظاهر می گردد، لذا از قدرت تحریک بیشتری برخوردار است.

از سوی دیگر، چون رنگ زرد سبک تر و غلظت کمتری در مقایسه با رنگ قرمز دارد، لذا بجای اینکه محرک باشد بیشتر جنبه تلقینی دارد.

برای مثال درحالیکه رنگ زرد نیز موجب افزایش فشار خون و تسریع نبض و تنفس به طریق مشابه رنگ قرمز می شود،

معذالک مکانیسم آن از ثبات نسبتاً‌ کمتری برخوردار است.

صفات اصلی رنگ زرد عبارتند از روشنی، بازتاب، کیفیت درخشان و شادمانی زودگذر آن.

زرد نمایانگر توسعه طلبی بلامانع، سهل گرفتن یا تسکین خاطر است.

از نظر فیزیولوژی، تسکین خاطر به معنای رها شدن از مسئولیت ها، مشکلات، آزارها یا محدودیت است.

زرد از لحاظ نمادی شباهت به گرمای دلپذیر آفتاب، هاله دل انگیز پیرامون جام شراب مقدس،

روحیه شاد و خوشتختی دارد. ادراک حسی آن طعم تند دارد،

عنصر عاطفی آن را زنده دلی امیدوار کننده تشکیل می دهد

و اندام های حسی آن مرکب است از سیستم های عصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک.

برخلاف رنگ قرمز که نیز در تحت دو سیستم مزبور عمل می کند،

فعالیت رنگ زرد نامشخص تر بوده فاقد صفات پشت کار و تدبیر رنگ قرمز است.

زرد دلخواه یک فرد، ممکن است گردبادی از فعالیت باشد ولی پشتکار او در فواصل کوتاه ظاهر می شود.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

چنانکه زرد دروضعیت اول انتخاب شود

نشانه رهائی و امید یا انتظار خوشبختی بزرگتری را داشتن است

ومعنای ضمنی آن برخی تضادهای کوچک یا بزرگ است که نیاز به رهایی از آنها وجود دارد.

این امید به سعادت، در تمام شکل های بیشمار آن (از شهوت جنسی گرفته تا فلسفه هایی که روشنگری و کمال را عرضه می کنند)

همواره سمت گیری آن به سوی آینده است. زرد نشانگر پیشرفت به جلو، به سوی چیزهای تازه، نوین، تحول و ترقی است.

در جائی که زرد قویاً‌ مورد تأکید است و جنبه جبرانی دارد

این وضعیت به این معنی است که شخص علاوه بر میل شدید به فرار از دشواری های موجود از طریق یافتن راه خروجی جهت رهایی،

بلکه احتمال دارد که این میل شدید جنبه سطحی داشته و تغییر صورت گرفته به خاطر تغییر محض بوده و علاقه وافری به یک تجربه گر دیگر باشد. به این معنی که انتخاب کننده آن می خواهد به مقام بلندی رسیده و مورد احترام زیاد دیگران قرار گیرد.

زرد هرگز آرام و قرار ندارد و برای رسیدن به بلند پروازی های خود به محیط بیرونی خود فشار وارد می سازد.

وقتی که زرد جنبه الزامی دارد می تواند در دام حسرت بیفتد(چشم حسود خدای کوچک زرد).

 

سبز دارای خصلت پایداری است 

در حالیکه خصلت زرد تغییر است. سبز به معنای اضطراب است  ولی معنای تسکین خاطر دارد.

در میان این دو قطب تضادی وجود دارد که ناشی از ناسازگاری آنهاست.

در اینجا بلند پروازی و پافشاری و خواسته سبز در حال جنگ با روحیه امیدوار به کسب تجربه زرد است.

هر جا که سبز سلطه دارد، ماهیچه های غیر ارادی (سفت) پیوسته زیر فشار هستند،

بطوریکه امکان دارد اختلالاتی در معده یا روده یا در قلب و سیستم های گردش خون روی دهد.

زیرا شرایط همواره برای بلند پروازی های شخص آماده اند.

چون در چنین شرایطی درجه اضطراب غالباً غیر قابل تحمل است،

لذا رنگ سبز طرد می شود و رنگ زرد به عنوان یک رفتار جبرانی جهت کاهش اضطراب انتخاب می گردد.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

در صورتی که زرد طرد شده و در وضعیت های ششم، هفتم یا هشتم قرارگیرد

در این صورت به معنای قطع امید است و فرد انتخاب کننده آن احساس پوچی و انزوا کرده و یا از دیگران بریده است.

در یک چنین حالت جدی، خصلت روشنی و زودگذر بودن رنگ زرد به عنوان نامناسب و سطحی تلقی می گردد.

هر چه که میزان ناامیدی بیشتر باشد رنگ زرد بیشتر در آخر ردیف رنگ قرار می گیرد.

زرد طرد شده این معنای ضمنی را دارد که ناراحتی فرد ناشی از ناامیدی و از این احساس است که امیدهای او برآورده نخواهد شد.

این ناراحتی شاید شکل تحریک، ناامیدی یا بی اعتمادی و بد گمانی نسبت به دیگران و هدف های آنان را به خود بگیرد.

چنانکه ما در نظر بگیریم که چند نفر می توانند فقط بر اساس امیدها و آرزوهایشان، به علاقه مورد نظر خود رسیده و آن را حفظ نماید،

در این صورت میزان تأثیر ویرانگر احساس لاعلاجی قابل ارزیابی است،

و نیز این که زرد طردشده افشاگر هشداری درباره محرومیت از بسیاری جهات زندگی است.

 

لذا زرد طرد شده چنین معنایی دارد:

تلاشی است برای حفظ خود در برابر انزوا و جلوگیری ازدست رفتن یا ناامیدی بیشتر.

جبران های رنگ زرد به شکل های مختلف صورت می گیرند.

غالباً آبی برای وضعیت اول انتخاب می شود که نشانه نیاز به صلح و صفا و اتحاد به عنوان یک وسیله دست یافتن بر یک اقدام دارای محتواست. زرد طرد شده و آبی جبران آن نمایانگر تمایل به حفظ یک خصلت آشناست.

ترکیب زرد و آبی رایج بوده و افشاگرنوعی وابستگی (خودآزاری ) است.

امکان دارد که از طریق تلاش برای ایمنی، موقعیت و اعتبار، اقدامی در جهت جبران لاعلاجی صورت گیرد.

در این مورد، رنگ سبز روش اساسی (انتخاب اساسی ) وضعیت اول ردیف رنگ است.

چنانکه رنگ قرمز در وضعیت اول قرار گیرد.

در این صورت پیگیری تهور و کسب تجربه شدید – به ویژه در روابط جنسی – وسیله ای خواهد بودکه برای گریز از احساس ناامیدی و انزوا به کار گرفته شده است.

زرد موقعی از اهمیت برخوردار است که در وضعیت های دوم تا پنجم نباشد.

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم

رنگ زرد لیمویی

این رنگ در افزایش قدرت فعالیتهای مغزی بسیار مفید است و خصوصیت سرعت بخشی به انتقالات مغزی را دارد.

یعنی این رنگ باعث می شود که فرد آنچه را که فرا گرفته سریعا حلاجی کرده و تحلیل و تجزیه را انجام دهد و به نتیجه برسد. 

رنگ زرد طلایی

این رنگ سیستم رفع کدورت و بخشندگی را در وجود آدمی پرورش داده و تقویت می بخشد.

روح آرامش و عفو را در انسان ایجاد می نماید. این رنگ نیز مانند رنگ سرخ (قرمز) در انسان هیجانات زیادی را ایجاد می نماید.

 

رنگ نارنجی

این رنگ با مشخصه بسیار شاخص و ساده خود، سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاهی است.

این رنگ احساسات اجتماعی بودن و شدن را افزایش داده و فعالیتهای اجتماعی را در افراد تقویت می بخشد. 

موثرترین بخش بدن انسان، سیستم عضلانی و ماهیچه های انسان است که به سرعت از این رنگ تاثیر می پذیرد.

استفاده افراطی از رنگ نارنجی سبب نامتعادلی و ناهماهنگی در سیستم عصبی افراد می شود.

و توصیه می شود که این رنگ به همراه رنگ سبز یا آبی استفاده شود.

 اعضای مختلفی از بدن از جمله طحال، غده پانکراس، معده، روده ها و کلیه ها از این رنگ متاثر هستند.

ناراحتی و افسردگی های شدید نیز می توانند به وسیله رنگ نارنجی درمان شوند.

برای رفع ناراحتیهای گذرا در سیستم گوارشی نیز استفاده از رنگ نارنجی مفید می باشد. 

لازم به ذکر است:

اگر توجه کنید در بازی فوتبال کمک داوران که پرچم نارنجی و زردی که در دست دارند اگر بازیکنان فوتبال با عصبانیت به سمت آنها حرکت کنند و رای و حکم آنها معترض می شوند آنها پرچم خود را در پشت خود نگه می دارند چون رنگ پرچم کمک داوران باعث بروز خشم بیشتر بازیکنان می شود. 

 

رنگ صورتی

رنگ صورتی مطمئن ترین و مناسب ترین رنگی است که می تواند با انرژی خود،

احساسات مربوط به مهربانی، شفقت، حامی، یکرنگی، صراحت، عشق، اعتماد و ایمان به آنچه که لازم است را تقویت می کند.

رنگ صورتی بواسطه داشتن نیروی خاص غده تیموس را تحت تاثیر قرار داده و انسان را دارای روحیه بخشندگی و با عاطفه می سازد.

در تداعی معانی و خاطرات نیز وجود این رنگ مفید واقع می گردد.

به طور خلاصه رنگ صورتی در رفع کدورت، ناراحتی های عصبی، خشم، آرامش بسیار مفید بوده و حالت موثری دارد. 
 

 

بخش یکم را هم بخوانید تاثیرات فضایی و روانشناسی رنگهای گرم- بخش یکم

تاثیرات روانشناسی رنگهای گرم
منابع:
1 – ایتن عناصر رنگ از یوهان ایتن
2 – روانشناسی رنگها از دکتر ماکس لوچر
3 – رنگ شناسی 1و2 (فنی و حرفه ای )
4 – کارگاه رنگ در نقاشی (فنی و حرفه ای )
5 – ماهنامه دکوراسیون داخلی داریس – علی خیابانیان
6 – نظریات ماکس لوچراز
 سایت  psychological.com www.colorhttp://
7 – spacing.25638.com www.colorhttp://
8 – همنشینی رنگها(راهنمای خلاقیت در ترکیب رنگها – جلد 2)- برایدام ولان

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.