شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر رنگ بر روان

تاثیر رنگ بر روان

این متن برگرفته و خلاصه شده از مقاله دانشی : “روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری ” است.

در این مقاله تاثیر رنگ های اصلی بر ذهن و روان آدمی و به ویژه شاعر صحبت می شود.

 

«رنگ» به عنوان برجسته ترین و نمودارترین عنصر در حوزه محسوسات

از دیر باز تاکنون مورد توجه انسان بوده و همواره روح و روان آدمی را مسحور

قدرت نافذ خویش نموده است.

 

رنگ فیروزه ای از ترکیب دو رنگ آبی و زرد تشکیل شده. این رنگ در زمان خستگی و فشار روانی به روح و جان انرژی دوباره میده.

یک دستبند با سنگ فیروزه می تواند آرامش و اعتماد را در روان ما تقویت کند.

رنگ، مایه آرایش جهان آفرینش و نمایانگر قدرت نقاش زبر دست هستی است.

امروزه – به عقیده بسیاری از بزرگان ادب و هنر جهان – رنگ، مهمترین عنصر در بروز

خلاقیت های هنری است .

روانشناسی رنگ ها

از آنجا که شعر، گزینش واژه ها یا به تعبیر دقیق تر ، نقاشی با واژه هاست،

بی گمان انتخاب رنگها در عرصه هنرمندی شاعر نمی تواند بی تأثیر باشد و

انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه هررنگ از سوی شاعر، بیانگر دیدگاه وی نسبت به

هستی و پدیده های آن محسوب می گردد.

 

 رابطه رنگ و روان آدمی

در درون خود بیافزا درد را                          تا ببینی سرخ و زرد و سبز را 

کی ببینی سبز و سرخ و فور را                 تا نبینی پیش از این سه نور را

لیک چون دررنگ گم شد هوش تو             شد ز نور آن رنگها روپوش تو

چون که شب آن رنگها مستور بود            پس بدیدی دید رنگ از نور بود

 

همانگونه که مظاهر هستی، جلوه ای از پرتوجمال حقند ، رنگها نیز ناشی از شدت

و کثرت پرتو یک نور مطلق و تأمین کننده سلامت چشم و اعتدال جسم وروح او هستند.

با دقت در کره خاکی در می یابیم که قسمت اعظم آن اعم از مزارع ، جنگلها ، گیاهان و

سبزه زارها به رنگ «سبز» و در کنار آسمان برین، دو سوم حجم زمین – دریاها و اقیانوسها-

به رنگ «آبی» جلوه گر شده است.

این رنگها از دیدگاه روانشناسی، موجد پویایی ونشاط، آرامش و آسایش برای آدمی است.

 

آدمی از نخستین روزهایی که چشم بر این جهان هستی گشوده ، احاطه رنگ را

در تک تک عناصر هستی مشاهده کرده است و از همین لحظه رنگها نخستین تأثیر

روانی را بر اندیشه او گذاشته است.

تاثیر رنگ بر روان

ملالت و دل گرفتگی در هوای ابری و تیره زمستانی واحساس شادی و نشاط در هوای آفتابی

و آبی آسمان، همه وهمه ناشی از تأثیرات عمیق رنگها در وجود ماست که گاه این تأثرات به حدی

است که پاره ای از فعالیتهای آدمی را تحت سیطره خویش در می آورد؛

 

پژوهشی در آلمان

بررسی رفتار ها و هنجارهای اجتماعی در آلمان نشان می دهد این کشور که فقط شش سال

درگیر جنگ جهانی دوم بوده است به بیست سال وقت نیاز دارد تا مردمش رنگ مردگی را کاملا دور بریزند

و رنگهای گرم وزنده را برای رسیدن به زیبایی و رونق زندگی پرنشاط بر گزینند. تولید کنندگان آن روزها با عرضه

پارچه هایی به رنگ زرد، نارنجی و قرمز – که ویژگی مثبت، نا آرام و هیجان آور دارد- به دلیل عدم استقبال مردم

دچار ورشکستگی شدند و همین عامل موجب شد تا مطالعات و فعالیتهای زیادی درباره روانشناسی رنگ در این

کشور انجام شود.

تاثیر رنگ خاکستری

اولین رنگی که بر اساس این برنامه ریزی عرضه شد، رنگ خاکستری و بتدریج رنگهای دیگر بود

که توانست عرصه دید و ذهن انسان را تسخیر کند و آنان از رنگ مردگی نجات دهد.

 

بدیهی است کیفیت تأثیر انسان از رنگها ماهیت کا ملا روانی دارد و به طور غیر مستقیم

در هنجارها و واکنشهای او مؤثر است؛ به گونه ای که استفاده نامناسب از رنگها، موجب

بروز اغتشاشات روانی در انسان می شود. پیشرفتهای دقیق علمی و آگاهی از معانی و

مفاهیم حقیقی رنگ و تأثیر آن در روح و روان آدمی، روانشناسان را بر آن داشته است

تا با دقت در چگونگی گزینش و کاربرد رنگها توسط افراد به بررسی جنبه های پنهان شخصیت آنان بپردازد.

تاثیر رنگ بر روان

البته کاربرد روانی رنگ و بررسی روانشناسانه آن چندان هم ساده به نظر نمی رسد؛

زیرا پیچیدگی روحی انسانها ، حس زیباشناختی (Aesthetic ) مخصوص به خود را ایجاد می کند

که در اقوام و ملتهای گوناگون این تأثیر گذاری متفاوت است؛

مثلا در لندن، خودکشیهای زیادی روی پلی سیاه رنگ به نام فریارز سیاه( black friars) صورت می گرفت

که با تغییر رنگ آن از سیاه به رنگ سبز روشن، تعداد خودکشیها به یک سوم کاهش یافت.». با وجود این

رنگها همچون صفات انسانها در اعماق وجود شخصیت او ریشه دارد و متصف کردن هر انسانی به رنگی

خاص نمایانگر ویژگیها وصفات ذاتی اوست.

 

پس روح وذات هر انسانی رنگی خاص دارد

و چنانکه بخواهد خود را به رنگی دیگر، مغایر هویت واقعیش نشان دهد، این تغایر و تفاوت در اعمال

و کردار او بزودی آشکار می شود.

 

آخرین تحقیقات علمی نشان از وجود هاله ای از انرژی رنگین در اطراف هر انسان است

که متناسب با عقاید و خصوصیات روحی او است؛ مثلا آنان که از عقاید دینی قوی برخوردار،

و به مقامات عالی الوهی دست یافته اند، دارای هاله ای از نور زرد هستند. شاید برای همین است

که ما آگاهانه و یا ناآگاهانه بزرگان دینی و ائمه اطهار را با هاله ای از رنگ زرد به تصویر می کشیم.

 

دیدگاه روانشناسان

روانشناسانی چون رورشاخ( Rorschach)، لوشر (Luscher به بررسی ویژگیهای روانی انسانها پرداختند.

آنان معتقد بوده اند که انتخاب رنگهای اصلی (آبی، سبز، زرد و قرمز) از افراد بهنجار و انتخاب رنگهای فرعی

چون(خاکستری ، قهوه ای و سیاه) از انسانهای نا بهنجار حکایت می کند.

تاثیر رنگ بر روان

به طور کلی رنگها در روند خلاقیت و شکل دهی شخصیت افراد تأثیری عمیق دارد؛

به گونه ای که بسیاری از بزرگان ادبیات جهان چون گوته ، شاعر آلمانی، که به رنگ آبی

علاقه فراوان داشت ، تلاشها و موفقیتهای ادبی خویش را مدیون همین تأثیر رنگ در شخصیت خود می دانست.

 

واقعیت این است که «اگر انسان از نظر روانی و فیزیولوژیکی به آرامش، باز سازی بدنی ورهایی

از فشار و کشمکشهای روحی نیاز داشته باشد، مطابق این واکنش غریزی، رنگ تیره را انتخاب می کند

و اگر عکس آن، انسان با فعالیت یا از طریق خلاقیت ذهنی بخواهد انرژی ذخیره اش را آزاد سازی کند

بر اساس واکنش غریزی، رنگهای روشن را انتخاب خواهد کرد.»

 

سهراب حقیقتا این گونه بود و گزینش واژگان رنگین در اشعار او بیان کننده این واقعیت است.

طرد رنگ سیاه در آثار سپهری، که با تغییر جهان بینی او از کتاب چهارم به بعد آشکار می شود،

بیانگر آرزویی کم و بیش طبیعی است . جداشدن سپهری از اندیشه های حزبی و شکل گیری

نگرش عارفانه و عاشقانه در او مهمترین عامل طرد رنگ سیاه در اشعار او و بیانگر تغییرات عمیق

روحی اوست.

دقت در اشعار کتاب پنجم به بعد بخوبی این تغییر نگرش را نشان می دهد.

رنگ سبز، تأثیری آرامبخش بر ذهن دارد؛ ایجاد تازگی می کند وهمچنین احساسات را آرام می کند

و شادی را به قلب می آورد.

تاثیر رنگ بر روان

در روانشناسی رنگها آمده است:

«انتخاب کننده رنگ سبز دارای صفات روحی اراده در انجام دادن کار، پشت کار و استقامت است.

سبز مایل به آبی نمایانگر عزم راسخ، پایداری، و مهمتر از همه ، مقاومت در برابر تغییرات است.

انتخاب کنندگان رنگ سبز اصلاحگرانی هستند که مایل به اصلاح وضع موجود هستند. و شخصی

که رنگ سبز را انتخاب می کند مایل است تا عقاید خودرا به کرسی بنشاند و خود را به عنوان نماینده

اصول اساسی و تغییر ناپذیری معرفی کند و می خواهد به دیگران پند و اندرزهای اخلاقی دهد.»

 

سبز موجب نرمش پذیری اراده نیز می شود و همین نرمش پذیری به شخص امکان ایستادگی

در برابر مشکلات را می دهد؛ زیرا از طریق این ایستادگی است که شخص می تواند کاری را به

انجام برساند و بدین سان موجب احترام بیشتر برای خود می شود.

 

رنگ آبی نیز از نظر روانشناسی به معنای آرامش و از دیدگاه فیزیولوژیکی به معنای خشنودی

از وضعیت آرامش همراه با لذت بردن از آن و نیز نشانگر یکپارچگی و احساس تعلق است. آبی

نشانه و بیانگر احساس عمیق است و به عنوان یک حساسیت تسکین یافته ، شرط قبلی همدلی

در تجربه زیباشناسانه و آگاهی اندیشانه است.» آبی رنگ اندیشه است و سهراب در پناه آرامش

آن می اندیشید و در انتقال آن افکار به دیگران همواره می کوشید.

 

کلیک کنید و مقاله دیگری را در رابطه با ذهن و روان بخوانید

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.