شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر ماساژ پا بر سرطان پستان

تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر سرطان سینه

تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر نیاز به او پیوئید و درد ناشی از جراحی ماستکتومی در مبتلایان به سرطان پستان رادیوتراپی شده

درد پس از جراحی به عنوان یکی از عوارض شایع بوده- تاثیر ماساژ پا بر سرطان پستان- که موجب

استرس قبل و بعد از جراحی،عدم رضایت بیماران از نتایج جراحی و مراقب های دریافتی، اثرات نامطلوب

بر کیفیت زندگی اثرات نامطلوب بر نتایج جراحی، افزایش طول مدت بستری در بیمارستان، افزایش نیاز به مراقبت های

پس از جراحی و افزایش نیاز به داروهای ضد درد می گردد .

 

استفاده از داروهای ضد درد در کنار کنترل و مدیریت درد پس از جراحی دارای عوارضی همچون آپنه تنفسی،

تهوع و استفراغ، حساست به داروی مخدر، اعتیاد، افزایش نیاز به مراقبت های بیمارستانی، افزایش هزینه های

بیمارستانی و تاثیرات نامطلوب بر نتایج اصلی جراحی می گردد در میان افرادی که پس از جراحی نیاز آنان به

داروهای ضد درد بیشتر از سایرین مشاهده می شود، بیمارن کاندید ماستکتومی به دلیل سرطان پستان هستند.

سرطان سینه

درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی پدیده ای نسبتا شایع است که ارتباط مستقیمی

با وسعت جراحی، دریافت داروهای شیمی درمانی، دریافت داروهای رادیوتراپی، سابقه قبلی ابتلا به سرطان

و کاشکسی دارد . بر اساس نتایج مطالعه Li و همکاران  بیمارانی که شیمی درمانی و رادیوتراپی شده اند،

در صورتی که تحت عمل جراحی قرار بگیرند، نیاز به داروی ضد درد در آنان تا دو الی سه برابر افزایش می یابد.

 

با توجه به وسعتی که عوارض داروهای ضد درد به همراه پدیده ای نسبتا شایع است که ارتباط مستقیمی

با وسعت جراحی، دریافت داروهای شیمی درمانی، دریافت داروهای رادیوتراپی، سابقه قبلی ابتلا به سرطان

و کاشکسی دارد .

شیمی درمانی – رادیوتراپی

بر اساس نتایج مطالعه Li و همکاران بیمارانی که شیمی درمانی و رادیوتراپی شده اند، در صورتی که تحت عمل

جراحی قرار بگیرند، نیاز به داروی ضد درد در آنان تا دو الی سه برابر افزایش می یابد. با توجه به وسعتی که عوارض

داروهای ضد درد به همراه دارند، استفاده از روش های غیر دارویی توسط پزشکان، مراقبین سلامتی و بیماران در طی

دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است .

زیرا استفاده از روش های غیر دارویی علاوه بر حذف اثرات نامطلوب و عوارض داروهای ضد درد،

موجب انجام توسط خود فرد، افزایش سطح امیدواری به درمان، مشارکت فعال در روند درمان

و نتایج مثبت درمانی می گردد؛ لذا استقبال از روش های غیر دارویی بیشتر از دهه اخیر شده است .

رادیوتراپی شیمی درمانی

یکی از این روش ها ماساژ بازتابی کف پا است

در این روش نقاطی از کف پا که با قسمت های مختلف مغز و اندام های حیاتی بدن در ارتباط هستند،

به روش خاصی ماساژ داده می شوند و متعاقب آن مکانیسم هایی در مغز فعال می شود که منجر به

پاسخ هایی در بدن شده که اثراتی مشابه داروهای ضد درد دارد و موجب بیدردی می شود.

استفاده از این روش ها در اکثر بیماران توانسته است تا حد زیادی از نیاز به داروی ضد درد بکاهد؛

با این حال استفاده از این روش به دردهای متوسط و کمتر از متوسط متمرکز شده است و در بیماران

با سابقه دردهای قبلی یا بیماران مستعد دردهای بالاتر از متوسط کمتر با این روش مورد بررسی و

توجه قرار گرفته اند.

در طی چندین مطالعه انجام شده در زمینه اثرات کاهنده درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان،

اثرات مثبت و مفید این روش در کاهش درد، استرس و افزایش آرام بخشی تایید شده است اما در

هیچ مطالعه ای موجب بیدردی قطعی نشده است. از طرفی دیگر بررسی نیاز به او پیوئید پس از

جراحی زنان کاندید ماستکتومی حاکی از اثرات کاهش نیاز به او پیوئید بوده است .

از آنجایی که رادیوتراپی منجر به افزایش شدت درد کاهش آستانه درد پس از جراحی و همچنین ابتلا

به دردهای ناشناخته با منشا نامعلوم همچون دردهای مزمن) در بیماران کاندید جراحی ماستکتومی

می شود  و استفاده از داروهای ضد درد پس از جراحی در این بیماران با محدودیت همراه است و تابحال

در داخل ایران مطالعه که به اثرات ماساژ بازتابی کف پا در زنان رادیوتراپی شده قبل از ماستکتومی بپرداز

د یافت نشد، بر آن شدیم تا اثرات ماساژ بازتابی کف پا بر نیاز به او پیوئید و درد ناشی از جراحی ماستکتومی

در مبتلایان به سرطان پستان رادیوتراپی شده را بررسی نماییم؛

 

رفلکسولوژی پا

 محققین اعلام نموده اند که ماساژ درمانی و رفلکسولوژی یک روش درمانی ساده و قابل یادگیری است

که می تواند برای طیف وسیعی از مشکلات بالینی به کار رود؛ همچنین رفلکسولوژی به دلیل ماهیت ساده

و آسان آن، جهت یادگیری بیماران می تواند موجب مشارکت بیمار در امر درمان و مراقبت از خود باشد .

از طرفی دیگر مطالعات نشان داده اند که رفلکسولوژی می تواند با کاهش شدت درد موجب کاهش اضطراب

بهبود مولفه های مربوط به کیفیت زندگی، بهبود کیفیت خواب و آرام سازی بیماران شود .

در مطالعه حاضر نیز رفلکسولوژی کف پا توانست موجب کاهش شدت درد در بیماران پس از جراحی

ماستکتومی در زنان پس از دریافت رادیوتراپی که یکی از جراحی های با درد بالا است، گردد.

متعاقب کاهش شدت درد، میزان نیاز به او پیوئیدها نیز پس از جراحی با کاهش چشمگیری همراه

بود و از این رو عوارض ناخواسته مصرف او پیوئیدها نیز پس از رفلکسولوژی کف پا از بین رفته است

مطالعات زیادی با هدف بررسی اثرات رفلکسولوژی کف پا پس از اعمال جراحی مختلف انجام شده اند،

اما تعداد مطالعاتی که بر اثر این روش درمانی در کاهش شدت درد و مصرف او پیوئید متعاقب آن در بیماران

رادیوتراپی شده پس از ماستکتومی پرداخته باشند معدود هستند.

 

تاثیر ماساژ پا بر سرطان پستان

تحقیقات دیگر

آنان در مطالعه خود چنین بیان می کنند که ماساژ کف پا در زنان

مبتلا به سرطان پستان و کاندید ماستکتومی در زمان های مختلف جراحی (قبل و بعد از جراحی می تواند

به عنوان روشی برای پیشگیری و درمان درد به کار برده شود. همچنین آنان در قسمتی دیگر از مطالعه خود

بیان می کنند که ماساژ کف پا می تواند دردهای متوسط و بالاتر از متوسط را نیز تا حد متوسطی درمان نماید

و انجام این روش را برای دردهای متوسط پیشنهاد می نمایند.

رفلکسولوژی کف پا

لازم به ذکر است افراد مورد مداخله در این مطالعه و مطالعه ذکر شده دارای معیارهای ورود و خروج

متفاوتی هستند با این حال در هر در مطالعه اثربخشی این روش تایید شده است و پیشنهاد می شود

مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعات

مطالعات دیگری  نیز نتایجی مشابه نتایج مطالعه حاضر را گزارش نموده اند و با مطالعه حاضر همسو هستند.

متعاقب کاهش شدت درد نیز مصرف او پیوئید با کاهش همراه خواهد بود و از این رو عوارض داروهای او پیوئید

نیز در این بیماران به دلیل مصرف کم، کمتر مشاهده خواهد شد؛ در توضیح این موضوع باید اشاره نمود که

پیام های درد از طریق خون به مغز منتقل می شوند اما پس از ماساژ بازتابی کف پا، پیام های آرام بخش

از آن ناحیه وارد جریان خون شده و این امر موجب کاهش و یا جلوگیری از ادامه مسیر پیام های درد و انتقال

آنها به مغز می شود، عدم اطلاع دقیق از دوزهای مخدر دریافتی در اتاق عمل، عدم کنترل داروهای ضد درد

خوراکی پس از جراحی و همچنین عدم اطلاع دقیق از پاسخ افراد نسبت به محرک های دردناک از محدودیت های

استفاده از این روش هستند با این حال استفاده از این روش پس از جراحی توصیه می شود. در مطالعه حاضر

مشاهده نمودیم که ماساژ درمانی کف پا موجب کاهش شدت درد و نیاز به او پیوئید در بیماران با سابقه رادیوتراپی

تحت ماستکتومی شده است.

 مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که به دنبال ماساژ درمانی کف پا، شدت درد بیماران با سابقه شیمی درمانی

و رادیوتراپی با کاهش چشمگیری همراه بوده است. آنان در مطالعه خود چنین بیان می کنند که ماساژ بازتابی کف پا

با مکانیسم آرام بخشی و ضد دردی که بر سلول های مغزی دارد موجب کاهش شدت درد افراد می گردد؛

با توجه به اثرات مثبت این مداخله در کاهش شدت درد، انجام آن در بیماران حین شیمی درمانی

و رادیوتراپی توصیه می شود، عدم وجود مطالعه ای مشابه مطالعه حاضر در رابطه با اثرات ماساژ

بازتابی کف پا در زنان رادیوتراپی شده کاندید ماستکتومی و اثرات آن بر شدت درد و نیاز به او پیوئید

موجب شد تا نویسندگان تحلیل های خود را ارایه دهند.

رادیوتراپی

افرادی که سابقه رادیوتراپی قبل از جراحی را دارند نسبت به افرادی که این سابقه را ندارند از درد بیشتری

زجر می برند و درد این افراد پس از جراحی در دسته دردهای بالاتر از متوسط قرار دارد. مطالعات انجام شده

به اثرات ماساژ بازتابی کف پا در کاهش شدت دردهای متوسط اشاره نموده اند اما مطالعه ما جز معدود

مطالعاتی است که اثرات مثبت و مطلوب این روش درمانی را بر دردهای بیشتر از متوسط گزارش می نماید.

 

عدم اطلاع از تاریخچه درد بیماران و توع درد متحمل شده آنان حین رادیوتراپی به عنوان محدودیت مطالعه حاضر است.

محققین انجام مطالعات بیشتر برای دردهای بالاتر از متوسط را پیشنهاد می کنند.

تاثیر ماساژ پا بر سرطان پستان

نتیجه گیری

درد بعد از عمل جراحی ماستکتومی شایع است و سابقه رادیوتراپی قبل از آن نیز می تواند موجب افزایش

شدت درد در بیماران شود؛ انجام اقدامات غیر دارویی در کنار اقدامات دارویی می تواند در کنترل درد پس از

جراحی موثر باشد؛ در این مطالعه مشاهده شد که ماساژ بازتایی کف پا توانست موجب کاهش شدت درد

و نیاز به اوپیوئید در زنان کاندید  ماستکتومی با سابقه ردیافت رادیوتراپی گردد.

 

اصل مقاله

مقاله مرتبط

رضا اقدام ضمیری، عباسعلی درستی
گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.