شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی

تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی

مقایسه تاثیر نوع موسیقی بر آستانه درد، اضطراب، پاسخ های رفتاری درد و پارامترهای همودینامیک در حین تعویض پانسمان در بیماران سوختگی

به بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی می پردازیم

یکی از روشهای غیر دارویی تسکین درد، موسیقی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نوع موسیقی (انتخابی و غیرانتخابی)

در کاهش درد، اضطراب و واکنش های رفتاری و تغییرات شاخص های همودینامیک در بیماران سوختگی حین تعویض پانسمان روزانه انجام شد.

این کارآزمایی بالینی در ۹۰ بیمار مبتلا به سوختگی بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال ۱۳۹۲ که به روش

نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه موسیقی انتخابی، موسیقی غیرانتخابی

و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه، خودگزارش دهی و مشاهده پرونده با پرسشنامه

جمعیت شناختی، پرسشنامه اشپیل برگر، برگه ثبت شدت درد و پرسشنامه رفتاری درد گردآوری شد.

وضعیت همودینامیک (ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفس بیمار حین تعویض پانسمان اندازه گیری و ثبت شد.

تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی

تاثیر موسیقی بر درد

یافته ها

موسیقی باعث کاهش معنی دار درد و همچنین اضطراب در بیماران سوختگی شد

موسیقی انتخابی باعث کاهش معنی دار شدت واکنش های رفتاری به درد شد

موسیقی انتخابی و غیرانتخابی باعث تعدیل معنی دار میانگین تعداد ضربان قلب بیماران شدند.

 

نتیجه گیری:

موسیقی، به ویژه از نوع آشنا، می تواند اثرات مثبتی در زمینه کاهش اضطراب، درد و کنترل برخی از علایم حیاتی بیماران داشته باشد.

سوختگی فاجعه ای است که اگر موجب مرگ نشود، مشکلات متعددی را به دنبال دارد. آسیب ناشی از سوختگی،

دومین علت شایع مرگ بعد از تصادف با وسایل نقلیه موتوری است.

ضایعات سوختگی معمولا با درد شدید همراه بوده و باعث بروز مشکلات روانی بسیار در بیماران می شود.

از جمله فرآیندهای اضطراب آور و دردناک پس از سوختگی، پانسمان و درمان روزانه است، به طوری که بیماران

فرآیند درمان و مراقبت را بسیار دردناکتر از خود سوختگی بیان می کنند .

 

فرآیندهایی مانند تعویض پانسمان و فیزیوتراپی باعث درد غیرقابل تحمل و اضطراب در مبتلایان به سوختگی می شود

که خود می تواند در درک درد و سایر عوارض ناشی از سوختگی تاثیر بگذارد؛ اگر بتوان احساس درد را در این موارد کاهش

داد، رنج ناشی از سوختگی در این بیماران کاهش می یابد.

وال و ملزاک از صاحب نظران در زمینه مفهوم درد معتقدند که در صورت عدم تسکین درد به مدت چندروز، خشم و افسردگی

به چرخه معیوب درد، اضطراب، ترس و محرومیت از خواب افزوده میشود.

علاوه بر آن، اطمینان بیمار در مورد توانایی تیم درمانی به منظور تسکین درد از بین می رود؛ بنابراین، درمان موثر درد هم از

نظر کاهش تالم بیمار و هم از جنبه اقتصادی حایز اهمیت است.

برای تسکین درد سوختگی معمولا از مورفین داخل وریدی یا مسکن های مخدر دیگر استفاده می شود.

مخدرهای به کار رفته موجب اثرات جانبی بسیاری میشوند که معمول ترین آنها یبوست، تهوع، استفراغ،

تخدیر و خواب آلودگی هستند ؛

تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی

در حالی که مداخله های غیر دارویی تسکین دهنده درد، اثرات جانبی کمی داشته و استفاده از آنها برای

بیمار و خانواده ها نسبتا آسان و بدون هزینه است.

به علاوه، استفاده توأم آنها با مسکنها موجب افزایش تسکین درد بیمار و کاهش دوز مصرفی داروهای آرام بخش

و ضددرد می شود.

یکی از روش های غیردارویی تسکین درد

موسیقی است. از دیرباز انسانها به قدرت درمانگری موسیقی ایمان

داشتند و آن را وسیله ای شگرف در درمان بیماری ها می دانستند .

استفاده از موسیقی برای کنترل درد در بخش های بیمارستانی روشی ایمن، آسان و کم هزینه است که به راحتی

می تواند در برنامه مراقبت روزانه بیمارستان ها قرار گیرد.

پیشینه استفاده از موسیقی در امور درمانی به یونان باستان دوره قبل از میلاد بازمی گردد. باید تاکید شود که موسیقی

یکی از ارکان اصلی مذاهب بزرگ جهان است. از نواها و ترانه های مسیحیان و یهودیان گرفته تا اذان مسلمانان که آنها را

به اقامه نماز فرامی خواند، همگی در ردیف نواهای موسیقی قرار می گیرند. در دوران رنسانس، استفاده از موسیقی به

عنوان دارویی برای پیشگیری از بیماری، امری متداول بوده است و در این دوره اعتقاد بر آن بود که موسیقی مقاومت فرد

را در مقابل امراض بیشتر می کند.

 

برای اولین بار در قرن ۱۹، مطالعات علمی در این مورد انجام شد و امروزه موسیقی درمانی در جهان،

روشی پرطرفدار برای رسیدن به آرامش و آرمیدگی است.

موسیقی به عنوان یک روش پیشرفته انحراف فکر برای کاهش درد در اقدامات دردناک پیشنهاد میشود

و اثرات درمانی جسمی و روانی فراوانی دارد.

موسیقی نیاز به دارو را در بیماران کاهش می دهد و موجب کاهش تعداد ضربان قلب و عمیق شدن تنفس

می شود و دارای اثرات مثبت روی اضطراب، افسردگی و درد است. برخی معتقدند که صوت، ممکن است

دردهایی با منشا غیر فیزیولوژیک یا هیجانی را تسکین دهد. این اثرات از طریق انحراف فکر صورت می گیرد

که به واسطه تمرکز بر موسیقی به وجود می آید. مطالعه های زیادی در رابطه با اثر موسیقی بر درد صورت گرفته است؛

موسیقی درمانی، درد و اضطراب بیماران نیازمند به مراقبت های حیاتی ویژه را کاهش می دهد .

موسیقی

میتواند کیفیت خواب را در بیماران دچار اختلال های حاد و مزمن خواب بهبود بخشد؛

به خصوص برای اختلال های مزمن، موسیقی دارای اثر جمع شونده است که به مرور زمان اثرات

مفید آن افزایش می یابد.

البته با وجود تمامی این شواهد، باید توجه داشت که انتخاب نوع موسیقی به عوامل متعددی از جمله

ماهیت نوا و خصوصیات شنونده بستگی دارد.

شنیدن موسیقی مورد علاقه، موجب شلی عضلانی، انحراف فکر از درد و کاهش شدت درد با کاهش ارسال

پیام های درد به سیستم اعصاب مرکزی می شود و موجب کاهش دردهای بعد از اعمال جراحی شده و در

مدیریت و کنترل این دردها موثر است.

سون و همکاران نشان میدهند که گوش دادن به موسیقی انتخابی در جریان روند تعویض پانسمان اثر قابل

ملاحظه ای بر کاهش درد و اضطراب بیماران دارد.

تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی

با توجه به مطرح بودن پدیده موسیقی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد بهداشت روانی در جوامع امروزی و نیز

تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران در مقایسه با سایر

کشورها و همچنین اهمیت کنترل درد در بیمارن سوختگی به خصوص در زمان تعویض پانسمان روزانه، در این

مطالعه تاثیر نوع موسیقی (انتخابی و غیر انتخابی) در کاهش درد، اضطراب و واکنش های رفتاری و تغییرات

شاخص های همودینامیک در بیماران سوختگی حین تعویض پانسمان روزانه مورد بررسی قرار گرفت.

 

این کارآزمایی بالینی در بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان شهید رجایی وابسته به

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲ انجام شد. شرایط ورود به مطالعه علاقمندی برای مشارکت،

داشتن حداقل ۱۵ و حاکثر ۶۰ سال، عدم اعتیاد، عدم ابتلا به بیماری روانی یا بیماری زمینه ای خاص

(مانند سرطان، شکستگی، بریدگی و بیماریهای تیروئید که باعث ایجاد درد یا اضطراب میشود)، درصد

سوختگی ۲۰ تا ٪۴۰ در درجات ۲ یا ۳ بودند. با توجه به مطالعات مشابه و همچنین توان آزمون ۸۰٪ و ضریب

اطمینان ۵٪، ۹۰ بیمار به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه موسیقی

انتخابی، موسیقی غیرانتخابی و کنترل تقسیم شدند.

 وضعیت همودینامیک

ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفس بیمار حین تعویض پانسمان اندازه گیری و ثبت شد.

به منظور بررسی پایایی، ۱۰ بیمار سوختگی (۵ نفر مورد و ۵ نفر شاهد) واجد شرایط ورود به پژوهش با استفاده

از چک لیستهای مزبور تحت بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش دونیمه کردن و آزمون آماری اسپیرمن براون، ضریب پایایی83/به دست آمد.

پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای اجرایی و اخلاقی لازم، نمونه های واجد شرایط پس از آگاهی از شیوه

پژوهش و روش موسیقی درمانی رضایت نامه مشارکت در پژوهش را تکمیل نمودند. نمونه ها بر حسب روزهای

زوج و فرد به گروههای آزمایش یا کنترل تقسیم شدند. قبل از تعویض پانسمان مشخصات جمعیت شناختی بیماران

با مصاحبه و مشاهده پرونده ثبت شد. با ورود بیمار به اتاق پانسمان، موسیقی مورد نظر به تناسب هر گروه با استفاده

از هدفون (Sony؛ ژاپن) برای بیماران پخش و در حین مراحل پانسمان پرسشنامه ها تکمیل شد.

 

این فرایند به مدت 3 روز متوالی در حین انجام فرایند تعویض پانسمان انجام شد. برای گروه کنترل هیچ موسیقی پخش نشد.

موسیقی مورد استفاده در گروه غیر انتخابی کلاسیک ملایم و برای گروه انتخابی انواع موسیقی دلخواه به سلیقه خود بیمار بود.

 

با توجه به هدف این مطالعه که بررسی تاثیر نوع موسیقی (انتخابی و غیرانتخابی) در کاهش درد،

اضطراب و واکنش های رفتاری و تغییرات پارامترهای همودینامیک در بیماران سوختگی حین تعویض

پانسمان روزانه بود، موسیقی باعث کاهش درد از سطح شدید در گروه کنترل به سطح متوسط و خفیف

در گروههای تحت تیمار موسیقی درمانی شد.

تان و همکاران نشان داده اند که موسیقی درمانی می تواند اضطراب، درد، کشش و فشار ماهیچه ای را طی مراقبتهای روزانه کاهش دهد.

براساس نتایج مطالعه حاضر،

بیمارانی که هنگام تعویض پانسمان به موسیقی گوش دادند

نسبت به گروه کنترل دارای سطح اضطراب کمتری بودند و همچنین تاثیر موسیقی در افرادی

که به موسیقی انتخابی گوش دادند نسبت به گروه موسیقی غیرانتخابی بیشتر بود.

راجرز و همکاران نیز گزارش می کنند که موسیقی آشنا بسیاری از خاطرات را تحریک می کند.

ملودی می تواند تنش را به آرامش تبدیل کند و موسیقی ضداضطراب (موسیقی بدون کلام، شعر و آواز)

جریان آزادی از موسیقی خلق می کند که به بیماران اجازه آرام شدن میدهد. شواهدی وجود دارد که تن،

بلندی و اوج صدا واکنش های متفاوتی در شنوندگان ایجاد می کند. پالاکینز و همکاران نشان می دهند

که بیماران تحت عمل جراحی سیگموئیدسکوپی که در طول عمل به موسیقی های مناسب انتخابی

خودشان گوش میدهند، میزان اضطراب، ضربان قلب و فشار میانگین شریانی کمتری نسبت به بیمارانی

که به موسیقی گوش نمی دهند، دارند.

تاثیر موسیقی بر کاهش درد سوختگی

در پژوهش حاضر،

بین شاخص های همودینامیک میزان فشار خون و تعداد تنفس در گروه های دریافت کننده

موسیقی نسبت به گروه کنترل تفاوتی مشاهده نشد، ولی تعداد ضربان قلبی در گروه های دریافت کننده

موسیقی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان داد و تفاوت بین گروه موسیقی غیرانتخابی و انتخابی

نیز معنی دار بود و موسیقی انتخابی باعث تاثیر بهتری در ضربان قلبی شده بود. لاندرس و همکاران گزارش می کنند

که موسیقی پس از عمل جراحی، شاخصهای فیزیولوژیک مثل فشار خون شریانی، ضربان قلب، بازده قلبی، درجه

حرارت بدن و میزان گلوکز را به حد طبیعی می رساند در حالی که این شاخصها بدون موسیقی درمانی تا یک ساعت

در حد بالایی باقی می مانند.

موسیقی آرامبخش

 

پژوهشها در رابطه با انتخاب نوع موسیقی و تاثیر آن کم و دارای نتایج متفاوتی است، به طوری که بر خلاف نتایج

پژوهش حاضر، تات نشان میدهد که نوع موسیقی انتخاب شده تاثیر کمی بر اضطراب و آرامش دارد ، در حالی که

استیونس معتقد است که بیماران دوست دارند خودشان موسیقی خود را انتخاب کنند.

 

به نظر می رسد که نوع درک افراد از موسیقی در قدرت درمانی آن نیز اثرگذار است و یک موسیقی خاص در افراد با

درکهای متفاوت، آثار مختلفی ایجاد می کند، پس در انتخاب موسیقی باید به حالات روحی و سلایق افراد توجه شود.

 

با توجه به تاثیر موسیقی،

این زبان جهان شمول، بر هماهنگی فکر و بدن و در نتیجه تندرستی و نیز طیف وسیع

افراد تحت تاثیر آن، شاید بتوان از آن همچون دارو بهره مند شد. در این میان، خصوصیاتی نظیر سن، بهره هوشی،

نوع شخصیت، رسوم فرهنگی، زبان و موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و مذهبی شنونده حایز اهمیت است.

تحقیقات نشان میدهد که موسیقی های آرام بخش مجالی به وجود می آورد تا با کاهش ریتم تنفس و ضربان قلب،

بیمار از احساس ناهنجار اضطراب و آشفتگی دور و بهبود تسریع شود. در این میان، بهترین نتیجه با استفاده از موسیقی

آشنا و مناسب که درمان کم هزینه، بدون عوارض و قابل دسترس است، حاصل می شود. با وجود این، در مورد نوع موسیقی

و چگونگی استفاده از آن و نحوه ایجاد این اثر اطلاعات کمی در دست است. پیشنهاد می شود در صورت استفاده از موسیقی

برای آرام بخشی بیمار از موسیقی مورد علاقه وی استفاده شود تا نتایج بهتری به دست آید.

 

 موسیقی، به ویژه از نوع آشنا، می تواند اثرات مثبتی در زمینه کاهش اضطراب، درد و کنترل برخی از علایم حیاتی

حین فرآیند تعویض پانسمان بیماران دچار سوختگی داشته باشد.

 

اصل مقاله sid

مقاله مرتبط

فیروزه نادری MSc گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران آرمان آقایی MD گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران محمد محمدزاده PhD “گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی” و “مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران صمد ناظمی PhD “گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی” و “مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران فریبا سلمانی BSc بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران مرتضی رشوند BSc بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.