شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر موسیقی درمانی بر سالمندان

تاثیر موسیقی درمانی بر سالمندان

تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش درد و استرس و احساس تنهایی سالمندان شهر یزد

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر سالمندان انجام شد.

 

 روش بررسی:

پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.

۳۸ سالمند (۲۰ مرد و ۱۸ زن) با روش نمونه گیری در دسترس از شهر یزد انتخاب شدند

و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

تاثیر موسیقی درمانی بر زنان

 یافته ها:

نتایج پژوهش حاکی از آن است که درد و استرس سالمندان پس از مداخله کاهش یافته است.

همچنین احساس تنهایی زنان در قسمت ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی، بهبود معنادار داشته است

اما بر احساس تنهایی مردان تأثیر معنادار نداشت.

 

 نتیجه گیری:

یافته های تحقیق نشان دادند که موسیقی درمانی می تواند به عنوان راهکاری

برای کاهش شدت درد و استرس سالمندان به کار رود ؛ تأثیر این گونه مداخلات

بین افراد دو جنس می تواند متفاوت باشد؛ و این تفاوت در زمینه کاهش احساس تنهایی نیز به چشم می خورد.

 

نزدیک شدن به روزهای پایانی زندگی و مرگ، فشارهای خاصی را بر افراد سالمند تحمیل می کند

که از این میان دو مورد افسردگی و احساس تنهایی، که در ارتباط تنگاتنگی با هم هستند

قابل توجه می باشند.

برخی از محققین، شیوع بالای درد و استرس را در سنین ۵۵ الی ۶۴ سال نشان داده اند

 و گروهی دیگر اوج درد و استرس را در سنین ۶۰ الی ۶۹ سال گزارش نموده اند.

 

تشخیص شاخص های خلق افسرده در سالمندان بسیار دشوار است

چرا که نشانگان درد و استرس در سالمندی با دوره جوانی متفاوت است.

ریشه این تفاوت ها می تواند در تجربه های افسرده ساز مانند داغداری،

بیماری های دردناک و یا منتج از اختلالات شناختی مانند نقص حافظه باشد.

تاثیر موسیقی درمانی بر سالمندان

 افرادی که در طول زندگی، تاریخچه ای از درد و استرس داشتند،

در دوره سالمندی درد و استرس مضاعف از خود نشان دادند.

افزون بر این تعدادی از پژوهش ها خاطر نشان ساخته اند، سرعت درد و استرس

بعد از ۶۵ سالگی به طور مداوم با سن افزایش می یابد.

درد و استرس پیری، با انزوای فرد افسرده و فاصله گرفتن وی از فعالیت

و تماس های اجتماعی همپوشی دارد.

در ایران نیز، نتایج پژوهش فروغان و همکاران، یک سوم از مراجعان سرپایی

سالمند از اختلال روانی رنج می برند.

و در همین چارچوب فراوان ترین اختلالات روانی به ترتیب شامل اختلالات

افسردگی (۵۸درصد)، شناختی (۲۹ درصد) و اضطرابی (۱۲ درصد) می باشد.

اسنودون نیز نشان داد که افسردگی به عنوان شایعترین اختلال در سالمندان

و به ویژه اشکال خفیف تر آن کاملا شایع است.

 

صدایی از بهشت

هنر درمانی بالینی برای سالمندان سه هدف عمده را دنبال می کند

که عبارتند از : تمرکز بر مشکل فوری فرد، رو به رو شدن با موضوع ات مربوط به سن پیری و کمک به سالمند

به طوری که حسی از شأن و بزرگی را دریابد . هدف اساسی از درمان، کمک به مراجع در ادامه ی یا بازسازی

قدرت “من” و افزایش عزت نفس اوست.

موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه ، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند.

استفاده بشر از موسیقی، امری آسان و قابل دسترس بوده است،

چون ریتم و ملودی، به عنوان دو رکن اساسی موسیقی، در سرشت انسان وجود داشته است.

 

 پژوهش های صورت گرفته استفاده از موسیقی را به عنوان یک ابزار درمانی، به ویژه به عنوان شیوه ای

که می تواند برای سالمندان مفید باشد، مورد تأکید قرار داده اند و بر این باورند که موسیقی درمانی به عنوان

یک ضد افسردگی طبیعی عمل می کند و با دقت در انتخاب نوع موسیقی می تواند بر خلق و کاهش افسردگی

افراد تأثیر داشته باشد. در همین راستا، استفاده از موسیقی با ریتم ملایم و آرامش بخش می تواند

در کاهش ریشه های افسردگی مثل خشم، ناکامی، غمگینی و اضطراب کمک کند

و در بهبود الگوهای رفتاری نقش داشته باشد.

شرکت در جلسات موسیقی درمانی فرصتی برای تعامل و همکاری با دیگران فراهم می کند.

تاثیر موسیقی درمانی بر سالمندان

تعداد جلسات موسیقی درمانی

برای هر گروه ۱۳ جلسه ۳۰ – ۲۰دقیقه بود که در آن از قطعه هایی از تم های فرح بخش،

حزین و نیرو بخش برای شرکت کنندگان پخش می شد.

دلیل انتخاب این سه نوع تم، تأثیر این تم ها بر درد و استرس بود که مطابق با ادبیات پژوهش تم های فرح بخش،

قطعه های ریتمیک با ملودی نسبتا تندی است که سرزندگی و نشاط را به دور از هیجان زدگی و بی تابی القا می کند

و با ثبات و آرامش همراه است؛ تم های حزین، غم انگیز و با شکوه هستند و در شنونده غم، ناکامی، اندوه و افسوس

را تداعی می کند. تم های حزین با تحریک و تداعی خاطرات و تخلیه احساس های غم انگیز

باعث همدردی و تسکین دل می شود.

 

به همین دلیل شنیدن این تم ها برای افراد سوگوار، که احساس اندوه و دلتنگی دارند

و همچنین کسانی که در فراق و ناملایمات به سر می برند مفید است.

تم های حزین فشار انرژی منفی ناشی از ناکامی و سوگواری شکست را کاهش می دهد.

در تم های نیرو بخش، ریتم پر قدرت و ملودی های محرک با احساس مثبت

و مطبوع بیشتر از آنچه روحیه را هیجانی کند،

انرژی و نیرو می بخشد. این قطعه ها همانند یک شوک خوشایند و مطبوع،

افسردگی، سستی و بی حالی را به تحرک تبدیل می کند

و احساس توانایی، تسلط و اراده به وجود می آورد.

 

 نتایج حاکی از تفاوت احساس تنهایی در زیر مقیاس های ” ارتباط با دوستان” و “نشانه های عاطفی”  در زنان گروه موسیقی درمانی بود،

یعنی مداخله احساس تنهایی زنان را در زیر مقیاس های ارتباط با دوستان” و “نشانه های عاطفی” بیشتر از مردان کاهش داده است.

 

بحث پژوهش حاضر پس از اجرای جلسات موسیقی درمانی نشان داد که درد و استرس سالمندان و احساس تنهایی آنها کاهش یافته است، همچنین احساس تنهایی زنان در زیر مقیاس های ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی بهبود معنادار داشته است

اما بر احساس تنهایی مردان تأثیر معنادار نداشت.

 

 کاهش درد و استرس سالمندان با موسیقی درمانی همسو با یافته های دپارتمان سالمندی

اوهایو [۱۶] ، بوراک [۲۴] و اریکاینن و همکاران [۱۷]. بنی اسدی [۱۱] و ضیائی [۱۰] بود.

انجمن موسیقی درمانی آمریکا [۲۱] درمان موسیقی را بر کاهش احساسات نامطلوب مانند خشم، ناکامی،

غمگینی و اضطراب که در استرس دخیل هستند، مؤثر دانسته و استفاده از موسیقی درمانی را

برای ایجاد تغییرات مثبت در موقعیت های استرس وار و بهبود الگوهای پیشنهاد می کند.

گیلام [۲۲] معتقد است هیجان، موقعیت های ذهنی و شناختی، خلق، بینش و

بروز احساسات در جریان موسیقی از جمله مواردی هستند که تحت تأثیر موسیقی قرار می گیرند.

تاثیر موسیقی درمانی بر سالمندان

 در همین راستا رویکرد روان تحلیل گری در موسیقی درمانی، یکی از مسیرهایی را که می تواند

موارد ناهشیار را به هشیاری آورد، تجارب موسیقی می داند که افراد به این واسطه می توانند

به برو نریزی احساسات ناهشیار استرس ساز خود پرداخته و به حل آن بپردازند.

یافته های پژوهش حاضر نشان داد، شرکت در جلسات موسیقی درمانی باعث کاهش احساس تنهایی شد

و همسو با یافته های لهتونن بود که موسیقی درمانی را محافظی

در برابر احساس تنهایی افراد ذکر کرده است.

پژوهشگران نشان دادند که جلسات موسیقی درمانی موجب فراهم آمدن

موقعیت هایی برای ایجاد روابط اجتماعی هستند.

 

  • نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد که می توان استفاده از موسیقی را به عنوان وسیله ای در راستای ارتقاء سلامت روان افراد سالمند به کار برد و آن را در دستور کار مراکزی که با سالمندان در ارتباط هستند و خانواده ها قرار داد و تفاوت های جنسیتی را نیز در نظر گرفت.

 

 حسین ابوذری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس موسسه ی آموزش عالی امام جواد (ع) یزد
  پروانه رشیدپور – دکترای تخصصی (روانپزشک)، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  ریحانه فتحی نژاد – دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، موسسه ی آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

 

اصل این مقاله

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.