شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمای برنامه ی درسی

عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی راهنما‌ی برنامه‌ی درسی عبارتنداز:

1- مقدمه‌

2- تبیین رویکرد

3- اهداف

4- محتوا

5- روش های تدریس

6- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

7- بیان ویژگی ها و مهارت های معلم برای تدریس یک ماده درسی

8- تعیین استاندارد ،ملزومات ،تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرا

9- اشاعه ی برنامه درسی

10- نظام تجدید نظر

 

راهنمای برنامه ی درسی

1- مقدمه‌:

    شامل تصویر کلی از برنامه و تبیین فلسفه وجودی درس و … می‌باشد.                                                              

2- تبیین رویکرد:

    شامل جهت‌گیری کلی برنامه و منطق حاکم بر آن است.      

3- اهداف:

    اهداف ماده‌ی درسی در طول دوره‌ی تحصیلی در سه حیطه‌ی یادگیری، شناختی، مهارتی (ذهنی و عملی) و نگرشی بیان می‌شود و سپس اهداف در پایه‌های تحصیلی در سه حیطه ذکر شده ، تدوین می‌گردد.      

 4- محتوا:

     شامل تبیین مفاهیم اساسی مربوط به هر دوره ی تحصیلی و تنظیم جداول وسعت وتوالی مفاهیم و مهارت‌ها برای هر دوره‌ی تحصیلی می‌باشد که در این بخش موارد زیر نیز گنجانده می‌شود:

    ملاک‌هایی که در تهیه‌ی محتوای آموزشی مدنظر قرار می‌گیرند،( راهنمای برنامه درسی ) عبارتنداز: سازمان‌دهی محتوا، رعایت ارتباط افقی و عمودی      

 

 5- روش‌های تدریس:

روش‌های مناسب یاددهی – یادگیری و توصیه‌های لازم (بر مبنای رویکرد برنامه‌ی درسی) در هریک از پایه‌های تحصیلی .

 بیان روش‌های مناسب یاددهی – یادگیری برای واحد یادگیری ماده‌ی درسی موردنظر 

     

6- ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی: 

توصیه‌های کلی درمورد ارزش یابی متناسب با اهداف ،‌تعیین روش‌های

ارزش یابی و تعیین سهم هر یک از حیطه‌ها (دانستنی‌ها، نگرش‌‌ها ، مهارت‌ها )

در هر پایه تحصیلی می‌باشد که شامل موارد زیر می‌باشد:

تعیین سطح عملکرد مورد انتظار ازدانش‌آموزان در هریک از واحدهای یادگیری .

–         تعیین شیوه‌های ارزش‌یابی از پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان در واحدهای یادگیری.

–         بیان ابزارهای اندازه‌گیری مناسب برای ارزش‌یابی از پیشرفت یادگیری دانش‌آموز.

–         بیان وسعت و محدودیت ارزش‌یابی از پیشرفت یادگیری برای هر واحد یادگیری.      

 

7- بیان ویژگی‌ها و مهارت‌های معلم برای تدریس یک ماده درسی:

1-7- مهارتی‌هایی که باید در معلم تقویت شود.

 2-7- دانش و اطلاعاتی که معلم باید کسب کند.

3-7- عملکردی که باید در رفتار معلم تجلی پیدا کند.

4-7- ویژگی‌های عمومی و اختصاصی معلمان      

 

8- تعیین استاندارد ، ملزومات ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرا:

    1-8-  در زمینه فضای کلاس شامل وسعت ، آرایش میز و نیمکت و … .

   2-8-  تجهیزات و ملزومات لازم مانند وسایل دیداری و شنیداری ، تجهیزات آزمایشگاهی و … .    

از آنجائیکه پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی یکی از مهمترین موارد در امر برنامه ریزی درسی می باشد لذا بر آن شدیم که در این تحقیق شرح مختصری بر این موضوع بیان نمائیم.

 

راهنمای برنامه ی درسی

افت تحصیلی

مقدمه :

با توجه به اینکه اهمیت تفاوتهای فردی و اثرات آن در تحصیل، کار و اجتماع

هنوز بر ما روشن نگشته و با کمال صراحت باید گفت که ما  از این عامل بزرگ میان انسانها غافلیم.

آدمی روحی پیچیده دارد که پر از عجایب و اسرار است

طبایع و مزاجها، گونانون است و استعدادها و علاقه ها

متفاوت اما مدارس، با درسها و برنامه ها و ساعات کار یکسان و متحدالشکل

همه را به چشم می نگرد و تعلیم و تربیت را بر اساسی فرضی و موهوم

مشابه و یکسان ساخته است تشابه و یکسانی برنامه‌‌ها

و عدم توجه به تفاوتهای فردی گذشته از ضررهای تربیتی موجب گمراهی شاگردان نیز می‌‌شود.

اما مطالعه و بررسی و شناخت هر یک از دانش آموزان

به تنهایی باعث می شود تا علل بسیاری از چراهائی که نمی دانیم پیدا نماییم.

بررسی علل و عوامل موثری که باعث افت تحصیلی دانش آموزان

و از آنجائیکه افت تحصیلی یکی از مسائل مهم در امر آموزش و پرورش می باشد

و چگونگی کنترل و مقابله با آن یکی از اهداف آموزش و پرورش می باشد

و شناخت علل و عوامل موثر بر آن راه گشای این مسئله است.

 

راهنمای برنامه ی درسی

تعاریف:

1) افت تحصیلی:

عبارتست از وقوع ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی در چند سال متوالی در نظام آموزش و پرورش کشور .

2) آموزش:

به فعالیتهایی گفته می شود که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار دارند

معمولاً فعالیتهایی را که معلم به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می دهد آموزش می نامند. (سیف)

 

3) پرورش:

عبارت از جریان منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی،

شناختی، روانی، اخلاقی، اجتماعی یا بطور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان

در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنها است.

 

عقب ماندگی تحصیلی نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی

بررسی علل و عوامل موثری که باعث افت تحصیلی دانش آموز پسر

مورد نظر در این تحقیق که مشغول تحصیل در یکی از دبستانهای ناحیه یک مشهد می باشد

موضوع این تحقیق است و از آنجائیکه افت تحصیلی

یکی از مسائل مهم در امر آموزش و پرورش می باشد

و چگونگی کنترل و مقابله با آن یکی از اهداف آموزش و پرورش می باشد

و شناخت علل و عوامل موثر بر آن راه گشای این مسئله است.

امیدوارم بتوانم پس از پایان این تحقیق یک سری از مهمترین علل

و عوامل که بیشترین تاثیر در افت تحصیلی فرزندان ایران را دارد

بیابم و حداقل خود با دیدی تازه تر و بینشی بازتر با دانش آموزانم برخورد نمایم.

 

نقش معلم در افت تحصیلی :

روش تربیتی و نقش معلم در زمینه آموزش بشتر از موارد دیگر است

و علاوه بر این، نوع و نحوه برخورد نیز می تواند اثر مطلوب

یا نامطلوب در رشد هوش و شکل گیری زندگی آینده وی داشته باشد.

معلم است که هم آگاهی لازم و هم توجه کافی را باید پیدا نماید

و این مغزهای خام را در دستگاه تعلیم و تربیت نقش معلم بر همگان روشن است .

 

و می دانند که در تمام جوانب کسی که پایه و اساس تفکر دانش آموزان را بنا می کند

معلم است و به همین دلیل است که همواره از معلمی به عنوان یک وظیفه مهم و حساس یاد می شود.

و لذا بدون چون و چرا باید پذیرفت که معلمین باید با علم روز

و آشنایی کامل به جنبه های مختلف تربیتی – روانی در کلاسهای درس حضور یابند

تا بتوانند هدفهای آموزشی و پرورشی را که نهاد آموزش و پرورش در پی آن است برآورده سازند.

معلم در آموزش و پرورش کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است

زیرا اوست که سکان دار کشتی حرکت کودکان در دریای مواج علم و دانش است

و هنگامی می تواند آنها را به ساحل برساند که خود مهارت کامل و کافی

در این زمینه داشته باشد و بتواند از عهده چنین رسالتی به نیکی بر آید.

راهنمای برنامه ی درسی

راهنمای برنامه درسی

اگر معلم فاقد مهارت در امور ذکر شده باشد جامعه را بسوی نابودی پیش خواهد برد

پس بر دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که بر تقویت تفکر و رشد

معلومات معلمان همواره زمینه هایی را فراهم کنند

و تا حد امکان از مشکلات و گرفتاریهای معلم بکاهند

تا اثر نامطلوب بر عملکردش نداشته باشد و باعث انزجار و تنفر دانش آموز نشود.

خوشبختانه امروزه با تربیتهای ویژه ای که این عزیزان می‌‌شوند.

زمینه مساعد و شکوفایی لازم در اکثر آنان دیده می شود.

امروزه معلمان دریافته اند که آموزش مطلوب زمانی صورت می گیرد

اولاً متناسب با رشد شاگردان باشد. ثانیاً شاگردان در اجرای آن، نقش فعالی داشته باشند

و این امکان پذیر نیست جز در سایه تحقیق مستمر

و پیگیر در هر شرایط و زمان تا بتوان به تربیت صحیح دست یافت .

در مسئله تربیت باید ویژگیهای فردی را مد نظر قرار داده

و راه و روشی را به کار گرفت که موثر باشد و به نتایج مطلوب منتهی شود.

تعلیم و ترببیت مانند شطرنج دارای حالات متعدددی است مربی باید مهره ها را به خوبی بشناسد.

هر یک را در جای خود قرار دهد و بداند بهترین حرکت هر مهره کدام است و چه زمانی باید صورت بگیرد.

 

در ارتباط با این سخن سه مسئله مهم تربیتی مطرح می شود که عبارتند از:

1) لزوم شناخت ویژگیهای بدنی، روانی و استعدادها و رغبتهای کودکان و نوجوانان

2) قرار دادن هر کودک و نوجوان در مسیر متناسب  تربیتی بر اساس ساختمان وجودی وی

3) به کارگرفتن تدابیر تربیتی مناسب با توانائیها و نیازهای

هر گروه جهت آمادگی بیشتر آنان که این سه وظیفه مهم معلمان می باشد.

((خوشا به حال کودکی که در هر مرحله، مربی او کسی باشد

که بتواند رفته رفته او را به آنچنان ترقی و تعالی و قدرتی نائل گرداند که لازمه تحقق سرنوشت انسانی اوست)) .

با توجه به مطالب فوق، لازم است که کلیه افراد دست اندر کار

و مسئولان تعلیم و تربیت جامعه به نقش والای معلمین در تعلیم و تربیت

توجه بیشتر مبذول داشته و بیش از پیش گامهای موثری را در این  راستا بردارند.

 

راهنمای برنامه ی درسی

انگیزش و پیشرفت تحصیلی :

برای توضیح و توجیه اختلاف بین دانش آموزانی که استعداد یکسان

برای یادگیری دارند اما پیشرفت تحصیلی آنها متفاوت است، می توان از مفهوم انگیزشی استفاده کرد.

پژوهشهای انجام شده رابطه بین استعداد تحصیلی

و پیشرفت تحصیلی را با ضریب همبستگی 50% V=  نشان داده اند.

این ضریبی نسبتاً پایین است و نشان می دهد

که در میان دانش آموزان افرادی یافت می شوند که با استعداد کم پیشرفت چشمگیری دارند

و افرادی نیز هستند که با استعداد زیاد پیشرفت نسبتاً اندکی نصیب آنان می شود.

این موارد استثناء به ایجاد مفاهیم بیش آموزی و کم آموزی منجر شده اند.

این اصطلاحات به پیشرفتی بیشتر یا کمتر از آنچه بر اساس هوش

یا استعداد تحصیلی افراد پیش بینی می شود اشاره می کنند

و برای توجیه یادگیریهای متفاوت دانش آموزانی

که هوش مساوی دارند اما در پیشرفت تحصیلی متفاوتند مورد استفاده قرار می گیرند.

یکی از عوامل توجیه کننده این مطلب انگیزش است،

یاد گیرنده کم آموز کمتر از یادگیرنده بیش آموز در فعالیت یادگیری می کوشد.

رینگنس تفاوتهای پیشرفت میان دانش آموزان دارای هوشبهر یکسان را مورد مطالعه قرار داد.

در پژوهش او 30 دانش آموز پسر کلاس نهم که دارای هوشبهر 120 یا بالاتر

و میانگین درسی در حدود 15 یا بالاتر بودند شرکت داشتند.

او همچنین گروهی از دانش آموزان کم آموز را از لحاظ هوشبهر،

جنسیت، سن، مدرسه، حجم درسها که با گروه اول مشابه بودند،

ولی میانگین درسی آنها 12 یا کمتر بود انتخاب گرد.

رینگنس با استفاده از پرسشنامه های مختلف انگیزشی

و مصاحبه به تعیین میزان انگیزش هر دو گروه اقدام کرد.

معلوم شد که دانش آموزان بیش آموز، در مقایسه با دانش آموزان کم آموز

برای یادگیری انگیزشی بیشتر و برای ایجاد ارتباط و دوستی

با همکلاسیهای خود انگیزش کمتری داشتند دانش آموزان کم آموز معیارهای پیشرفت مدرسه و والدین را قبول نداشتند.

راهنمای برنامه ی درسی

اما به مقدار زیاد مورد تأیید و احترام دوستان خود بودند.

میچل  و پیاتکوفسکا یافته های بالا را در پژوهش خود مورد تأیید قرار دادند.

آنها به این نتیجه دست یافتند که کم آموزها، در مقایسه با بیش آموزها

دارای عادت تحصیلی ضعیف تر و مهارتهای تحصیلی کمتری هستند،

با پشتکار کمتری به یادگیری می‌‌پردازند،

هدفهای شغلی و تحصیلی سطح پایین تری دارند و بازده تحصیلی آنها کمتر است،

بنابراین بیش آموزی و کم آموزی را می توان به عنوان اصطلاحات توجیه کننده انگیزش برای موفقیت تحصیلی به کار برد.

 

افت تحصیلی و عوارض ناشی از آن

متخصصان تعلیم و تربیت به منظور قضاوت درباره نظامهای مختلف آموزشی

شاخصهایی ارائه کرده اند این شاخصها در بعضی جهات،

امکان مقایسه میزان کارائی یک سیستم با سیستم دیگر را میسر می سازد.

یکی از این ملاکها، بازده تعلیم و تربیت است،

بازده تعلیم و تربیت از تقسیم کلیه قبول شدگان خرداد و شهریور

در یک سال تحصیلی بدست می آیند نسبت بدست آمده از یک کمتر است.

ولی هر چه به عدد یک نزدیک شود میزان افت در آن سیستم کمتر می باشد.

بعنوان مثال اگر هر سال در هر سه مقطع ابتدائی، راهنمایی و متوسطه

تنها 10% (ده درصد) افت تحصیلی داشته باشیم

یعنی هر سال اگر حدود 17 میلیون دانش آموز در سراسر کشور ثبت نام کند.

با توجه به 10% افت تحصیلی برابر با یک میلیون و هتفصد هزار نفر حق ارتقاء به کلاس بالاتر را ندارند.

یعنی 10% بودجه تحصیلی جاری و نیز 10% سرمایه های

ثابت آموزش و پرورش (مدرسه، امکانات، تجهیزات،…) در طول یکسال تحصیلی

هیچگونه بازدهی نداشته و از کار 10% نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش

بهره‌‌ای نگرفته‌‌ایم و علاوه بر اینها زحمات یکساله یک میلیون و هفتصد هزار خانواده

و مخارجی برای فرزندان خود متحمل شده اند هدر رفته است

اما مهمتر از همه طعم تلخ شکست را به یک میلیون و هفتصد هزار نفر از کودکان و نوجوانان

و جوانان این مرز و بوم چشانده ایم، که آثار آن به این زودیها و حتی در بعضی ها تا پایان عمر از بین نخواهد رفت.

 

راهنمای برنامه ی درسی

افت تحصیلی در آموزش ابتدائی علل و راههای برخورد با آنها

افت تحصیلی را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:

افت کمی و افت کیفی، افت کمی شامل نسبت دانش آموزان مردود شده

 

و ترک تحصیل کنندگان یک دوره آموزشی، به کل ثبت نام شدگان آن دوره است.

افت کمی در کلاسهای مختلف ابتدایی بین 10 تا 7 الی 20% تخمین زده  می شود.

بیشترین افت تحصیلی در کلاسهای اول و پنجم روی می دهد

و نسبت آن در مورد دانش‌‌آموزان پسر بیش از دانش‌‌آموزان دختر است.

 

ناتوانی برنامه‌‌ها و روشهای آموزشی در تحقق کامل هدفهای پیش بینی شده

برای پرورش استعدادها، توانائیها، مهارتها و خلاقیتها، توسعه علایق،

و پرورش جنبه اعتقادی، اخلاقی و معنوی دانش آموزان،

صرف نظر از پذیرفته شدن آنان در امتحانات رسمی افت کیفی را شامل می شود

افت کیفی دوره ابتدایی در دوره‌‌های بالاتر تحصیل به افت کمی منجر می شود.

 

دانش‌‌آموزانیکه دوره ابتدائی را به پایان می برند،

اما توانایی مهارتهای لازم را به گونه ای که در هدفهای این دوره پیش‌‌بینی شده است.

به خوبی کسب نمی کنند، در دوره راهنمایی تحصیلی احتمالاً به گروه دانش آموزان مردودی می‌‌پیوندند.

ملاحظه می شود که کاهش افت کمی بدون بالا بردن سطح کیفی آموزش

در هر یک از دوره های تحصیلی موجب افزایش افت تحصیلی در دوره بالاتر خواهد شد.

بنابراین تنها راه کاهش افت کمی، بالا بردن سطح افت کیفی آموزش و پرورش است.

نخستین قدم در جهت برنامه ریزی برای کاهش افت تحصیلی،

کشف و شناسایی عوامل ایجاد کننده آن است، بدیهی است،

شناخت این عوامل مستلزم انجام پژوهشهایی علمی و گسترده می باشد.

در اینجا ضمن بررسی این عوامل برخی راه حلهای کلی برای برخورد با این مسئله مطرح می شود.

 

راهنمای برنامه ی درسی

علل افت تحصیلی

افت تحصیلی با نظام آموزش، فرهنگ، اجتماع، خانواده و خصوصیات فردی اشخاص

یا به عبارت دیگر با ویژگیهای دانش آموزان ارتباط بسیار نزدیک دارد

در اینجا به چند علت اصلی افت تحصیلی اشاره می شود.

لازم به تذکر است که این علل معمولاً بطور مستقل

و مجزا از یکدیگر باعث بوجود آوردن افت تحصیلی در دانش آموزان نمی شود

بلکه ارتباط و تعامل آنها شبکه پیچیده ای را بوجود می آورد

که بر وضعیت تحصیلی دانش‌‌آموزان اثر مخرب می‌‌گذارد طبعاً مقابله با افت تحصیلی

نیز در گرو اقدامات همه جانبه و همزمان در این زمینه هاست.

 

راهکارهای مقابله با افت تحصیلی

1) کتابهای درسی

در مدارس ابتدائی کتابهای درسی محور اصلی فعالیتهای آموزشی است

و در پیشرفت مدارس کتاب درسی تنها وسیله آموزش و یادگیری است.

کتاب درسی خوب ویژگیهای زیر را دارد.

– با زندگی روزمره تجارب دانش آموز رابطه دارد.

– با توانائیها و خصایص رشد دانش آموز متناسب است.

– با نیازهای سنی دانش آموزان هماهنگ است

– محتوای کتاب بر انگیزنده است و علاقه دانش آموز را به خود جلب
می کند.

– حجم کتاب با زمانی که جهت تدریس آن در نظر گرفته شده است، تناسب دارد.

کتابهای درسی معمولاً بر اساس تجارب و نظریه های تخصصی مؤلفان و متخصصان موضوعی تدوین می شود.

به نظر نمی رسد، که مطالب و محتوای کتابهای درسی بر تحقیقات علمی و کنترل شده استوار باشد.

بررسی اجمالی کتابهای دوره ابتدائی نشان می دهد

که ویژگیهای مطرح شده درباره کتابهای درسی احتمالاً در بعضی از آنها به طور کامل رعایت نشده است.

بنابراین نخستین گام در جهت کاهش افت تحصیلی،

انجام یک تحقیق علمی، جامع درباره ویژگیهای کتابهای درسی به منظور کشف

نارساییهای احتمالی و هماهنگ کردن آنها با نیازها و تواناییهای دانش آموزان و سایر امکانات آموزشی.

 

راهنمای برنامه ی درسی

2) وسایل آموزشی و کمک آموزشی

هنوز این سنت قدیمی در اغلب مدارس ایران وجود دارد،

که تصور می شود تخته سیاه و گچ همراه با کتاب درسی برای آموزش

اغلب برنامه‌‌های درسی دوره ابتدایی کفایت می کند.

اما به نظر روان شناسان تربیتی، از جمله یکی از اصول مهم آموزش است،

که یادگیرنده باید جنبه های مختلف موضوع یادگیری را بر اساس توالی خاص بیاموزد.

به نظر برونر چون رشد عقلی کودکان مراحل متوالی را طی می کند

بنابراین برای آموزش باید در مرحله نخست به صورت عملی

و با استفاده از اشیاء واقعی، و در مرحله بعد با استفاده از تصاویر

و در مرحله آخر به صورت ذهنی یا انتزاعی صورت گیرد.

تأکید بر آموزش ذهنی محض و استفاده ناکافی از وسایل آموزش،

آموزش طوطی وار را رواج می دهد که نتیجه‌‌ای جز افت کیفی به دنبال نخواهد داشت.

بنابراین تجهیز مدارس به انواع وسائل آموزشی و کمک آموزشی

از جمله کتابخانه، یکی از راههای اجتناب ناپذیر افزایش سطح کیفی در فرآیند آموزش است.

 

شیوه های مقابله با افت تحصیلی

افت تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست،

اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه های آن میسر نیست

برای مقابله با این پدیده به برنامه‌‌ریزیهای درازمدت و زیر بنایی احتیاج است،

برنامه هایی که بر اساس واقعیت های اجتماعی باشد.

 

در این بخش به مکانیزمهای مقابله با افت تحصیلی اشاره می شود

پیش از آن تذکر این نکته ضروری است که این شیوه‌‌ها به مکانیزمهای مقابله با افت تحصیلی اشاره می شود

پیش از آن تذکز این نکته ضروری است که این شیوه ها تمام روشهای جلوگیری از افت تحصیلی نیست

و می توان شیوه های دیگری را نیز با توجه به وضعیت ها و موقعییتهای خاص در نظر گرفت.

مکانیزمهای مقابله با افت تحصیلی به دو جنبه کلی برنامه های درازمدت (یا بنیادی) و بزنامه‌‌های کوتاه مدت  تقسیم می شود.

 

الف) برنامه های درازمدت

برنامه های دراز مدت یا بنیادی، تدابیر زیربنایی است

که یک سیاست کلی را در نظام آموزشی می طلبد،

 

برخی از جزئیات این برنامه ها به شرح زیر است:

1- تجدید نظر در نظام ارزشیابی

نحوه ارزشیابی عملکرد دانش آموز در طول سال تحصیلی می‌‌تواند

باز خورد و انعکاس از توانایی وی باشد در صورتی که این باز خورد

تا حد امکان واقعی تر باشد، می‌‌تواند دانش آموز را نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاهتر سازد.

کودکی که در برخی دروس موفق بوده و استعداد خوبی نشان داده است،

اگر به خاطر پایین بودن نمره در یک یا دو ماده درسی مردود شود

و سایر امتیازات وی نیز هدر رود، سرخورده می شود،

و ممکن است خود پنداره او تضعیف و نهایتاً به افت تحصیلی بیشتر و فراگیرتری دچار شود

و حتی در مواردی انگیزه ترک تحصیل در او افزایش یابد.

 

2- تجدید نظر در محتوای برنامه های درسی و آموزشی

محتوا و امکانات برنامه های درسی و دوره های آموزشی

باید بطزیقی برنامه ریزی شود که افراد را برای مشاغل مورد انتظار فرد و جامعه آماده کند.

تطابق بیشتر برنامه های درسی با تفاوتهای فردی و تناسب

بیشتر این برنامه ها با زندگی اجتماعی و محلی، به انگیزه بیشتر دانش آموزان

به ادامه تحصیل و توجه بیشتر آنان به نظریات معلمان و در نتیجه کاهش افت تحصیلی خواهد انجامید.

همچنین ما در ارتباط با دانش آموزان روستایی،

زمان بندی سال تحصیلی بر حسب زمان برداشت محصول،

مواقع دیگری که به کار  دانش آموزان نیاز بیشتری هست، یک شیوه موثر کاهش افت تحصیلی است.

 

9- اشاعه‌ی برنامه درسی:

شامل تعیین رئوس و محتوا و روش‌های اشاعه (حضوری- غیرحضوری)

و شیوه‌های دیگر در خصوص هر یک از گروه‌های معلمان، اولیاء، دانش‌آموزان ، مدیران و عوامل اجرایی

 

  10- نظام تجدیدنظر:

اصول و ملاک‌های تجدید‌نظر در راهنمای برنامه‌ی درسی را مشخص می‌کند.

 

ارتقای برنامه‌ریزی درسی که از اهداف سازمان در برنامه پنج ‌ساله است در ابعاد زیر صورت گرفته است.

1- بهبود کیفیت فرآیند برنامه‌ریزی درسی با توجه به جدیدترین یافته‌های علمی

2- اعتلای کیفیت برنامه‌ها و روش‌های آموزشی با توجه به رویکردهای جدید آموزشی

3- تهیه روند نمای چگونگی تولید، اصلاح و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌ها و نهادینه کردن تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای پژوهش

4- تولید راهنمای برنامه‌ی درسی جامع در دوره‌های مختلف تحصیلی و مواد مختلف درسی با رویکرد تلفیقی

 

راهنمای برنامه ی درسی

مجموعه اهداف،‌وظایف و پست‌های سازمانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 • تهیه روش‌ها و برنامه‌های لازم در دوره‌های تحصیلی عمومی و نظری

و ارائه فهرست استانداردهای مطلوب و آئین‌نامه‌های امتحانی مربوط به اجرای نظام آموزشی در مراحل مختلف
– تهیه پیشنهاد مکانیسم ارزش‌یابی و نظارت بر اجرای برنامه‌های درسی

و تهیه دستورالعمل و آزمون‌های لازم و اعزام کارشناسان حسب مورد و نیاز

 

 • – بررسی تطبیقی در زمینه‌ی برنامه‌ها و کتاب‌های درسی کشورهای مختلف به منظور استفاده از تجارب آن‌‌ها.
  – استفاده از توانایی و نظرات مؤلفان، ناشران و دبیران متخصص کشور

برای همکاری در زمینه‌‌ی برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی یا واگذاری تألیف به آن‌‌‌ها .

 

 • – تهیه برنامه‌های سالانه و موردی دفتر جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط.

 

 • – تألیف و تدوین برنامه‌های درسی، کتب دوره‌های مختلف تحصیلی

عمومی و نظری براساس ملاک و معیارهای دینی، علمی‌

و نتایج یافته‌های پژوهشی و به‌کارگیری مناسب ICT در برنامه‌های درسی.

 

 • – تهیه متون و منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی درسی و تدوین کتاب‌های آموزشی و به روزآوری آن‌ها.

 

 • – هماهنگ‌کردن علایم و اصطلاحات علمی و تعاریف مورد استفاده

و یکنواخت کردن رسم‌الخط مورد عمل در کتاب‌های درسی سطوح مختلف

تحصیلی و وضع اصلاحات مورد نیاز در صورت لزوم.

 

 • – بررسی مستمر لغات مصطلح زبان فارسی در زمینه‌های

مختلف به منظور استفاده از لغات مناسب در کتب درسی.

 

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی دوره‌ی عمومی و نظری

 • بهبود مستمر برنامه‌های درسی ، متون و کتاب‌های درسی

با توجه به دانش و فناوری‌های جدید، ضرورت‌ها و مقتضیات زمان در مقیاس کشوری و منطقه‌ای و جهانی.

 

 • – استفاده از نظریات افراد مطلع و آگاه به مسائل آموزش و پرورش

در امر برنامه‌ریزی، تدوین و تألیف کتاب‌های درسی.
– فراهم نمودن زمینه اجرای برنامه‌های درسی

به صورت آزمایشی و تجربی در مدارس به منظور ارزش‌یابی پیش از اجرا
– تهیه و تألیف یا انتخاب کتاب‌های راهنمای تدریس برای کتاب‌های درسی

دوره‌های تحصیلی عمومی و نظری با رعایت ریز برنامه‌ها و هدف‌های مصوب

 

 • تعیین ضوابط تألیف و انتخاب مؤلفان و ویراستاران

و توجیه آنان در جهت سیاست‌های آموزشی و فرهنگی کشور.
– ارزش‌یابی از ابعاد سه‌گانه نظام آموزش و پرورش مشتمل بر هدف ساخت

محتوا و موازین و روش‌های اجرایی به منظور بهبود نظام مذکور.

 

 • تهیه مجموعه هدف‌های عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش

برای دوره‌های تحصیلی عمومی و نظری با توجه به ضرورت‌های اخلاقی ،

معنوی ، فرهنگی ، اقتصادی ،‌ سیاسی و تربیتی هر مرحله از سنین رشد با هماهنگی مراجع ذیربط.

 

 • همکاری در توسعه فناوری اطلاعات و آموزش‌های مجازی و آموزش‌های از راه دور

– پیشنهاد ساختار نظام آموزش و پرورش و تقسیمات داخلی

هر دوره با محتوای مبتنی بر هدف‌های تربیتی و آموزشی هر دوره.
– پیشنهاد دوره‌های آموزشی موردنیاز به مراجع ذیربط

جهت ارتقاء سطح مهارت وکارآیی کارشناسان دفتر

در زمینه‌‌های برنامه‌ریزی، تألیف، تحقیق و ارزش‌یابی با هماهنگی واحد‌های ذیربط.

 

 • – بررسی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مورد نیاز معلمان

دوره‌های مختلف تحصیلی جهت اجرا با هماهنگی واحدهای ذیربط.

 

 • – ارائه به موقع متون درسی به اداره‌ی کل چاپ

و توزیع کتاب‌های درسی و تعیین مشخصات چاپی کتاب‌ها.

نظر به اینکه اولین وظیفه هر مرکز توسعه آموزش و بهبود برنامه درسی است

تا منطبق بر نیازهای جامعه و مبتنی بر وظیفه ای باشد که

آموزش گیرندگان در آینده انجام خواهند داد،

لذا مرکز توسعه از طریق کمیته برنامه ریزی به طور ویژه

به تقویت مهارت های برنامه ریزی درسی و بهبود کیفیت مواد یاد دهی ،

یادگیری ، ارزیابی یاد گیری دانشجویان و کارآیی آموزش می پردازد.

 

 

 

 

مـنابع              
1- افروز، غلامعلی، چکیده‌‌ای از روانشناسی تربیتی (کاربردی). آموزش خانواده، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم، زمستان 1373
2- پاشا شریفی، حسن. مجموعه مقالات آموزش و افت تحصیلی
3- معیری، محمدطاهر – مسائل آموزش و پرورش، انتشارات امیرکبیر. 1376 تهران.
4- نادری، عزت ا…، سیف نراقی، مریم، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، پاییز 1374.
5- سیف، علی اکبر – روانشناسی پرورشی – تهران، انتشارات آگاه، صفحات 353 – 352

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.