شفا درمان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روش مطالعه و یادگیری

روش مطالعه و یادگیری

یادگیری

روش مطالعه و یادگیری شامل نشان دادن واکنش در برابر محرک هاست به طوری معرف به دست آوردن قابلیتهای مورد نظر باشد .

و از نظر بلوم : در یادگیری در حد تسلط ، آنچه مورد حمایت و تائید قرار می گیرد .

موفقیت است نه شکست و ناکامی تعدادی از دانشمندان و صاحب نظران این حوزه معتقدند که یادگیری در هر سنی و دوره ای امکان پذیر است

و روش مطالعه و یادگیری در زمان های مختلف فقط از نظر کمیت فرق دارد نه کیفیت و یادگیری از جمله کلامی ، حرکتی ، مشاهده ای ، اجتنابی و تصادفی و … را بررسی می کند . چنانکه شرایط و مکان برای یادگیری مناسب باشد و تکنیکهای مختلف یادگیری و مطالعه را بدانیم در امر یادگیری موفق خواهیم بود .

این تحقیق به روش میدانی و کتابخانه ای است .

طبق نظریه برونر و همکاران ، انسان در هر سنی قادر به یادگیری است و فرق افراد در سنین ، مختلف برای یادگیری د رکمیت است نه درکیفیت .

و بین روش مطالعه ویادگیری رابطه وجود دارد .نکات کلیدی : تکنیک –یادگیری –آزمون –سطح –توانایی

روش مطالعه و یادگیری

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده میکنید؟

یک روش مطالعه صحیح و اصولی می تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی را از بین ببرد.

بررسیهای بعمل آمده گویای آن است که افرادی که در زمینه تحصیل موفق بوده اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند.

یادگیری(learning) مسئله ای است که در سراسر طول زندگی انسان بویژه دردوران دانش آموزی ودانشجویی اهمیت زیادی دارد.

چرا که دانش آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و موفقیت در آن آرزوی بزرگشان است.

شاید به افرادی برخورده باشید که میگویند:

همه کتابها وجزوه ها را میخوانم،

اما موقع امتحان آنها را فراموش میکنم،

یا من استعداد درس خواندن را ندارم،

چون با اینکه همه مطالب را میخوانم اما همیشه نمراتم پایین است ویا … .

بسیاری از اینگونه مشکلات به نداشتن یک روش صحیح برای مطالعه باز میگردد.

عده ای فقط به حفظ کردن مطالب اکتفا می کنند، بطوری که یادگیری معنا و مفاهیم را ازنظر دور میدارند.

این امر موجب فراموش شدن مطالب بعد از مدتی میشود، در واقع آنچه اهمیت دارد یادگیری معنا و مفهوم است، چیزی که نمیتوانیم و نباید از آن دورباشیم

داشتن معنا

برای آنکه مطلبی کاملا آموخته شده و با اندوخته های پیشین پیوند یابد، باید حتما معنا داشته باشد،

در این صورت احتمال یادگیری بیشتر و احتمال فراموشی کمتر خواهد شد.

بنابراین قبل از اینکه خود را محکوم کنیم به نداشتن استعداد درس خواندن ، کمبود هوش ، کمبود علاقه ، عدم تونایی و سایر موارد ، بهتر است نواقص خودرا در مطالعه کردن بیابیم و به اصطلاح آنها بپردازیم.

در اینصورت به لذت درس خواندن پی خواهیم برد.

اولین قدم در این راستا آن است با اندکی تفکر عادتهای نامطلوب خودرا در مطالعه یافته و سپس عادتهای مطلوب جایگزین آن گردد

روش مطالعه و یادگیری

برای تغییرعادات مطالعه مراحل زیر را باید در نظر گرفت

1- آگاهی (درباره موضوع)

2- علاقه

-3 ارزیابی (ارزیابی اطلاعات بدست آمده با در نظر گرفتن موقعیتهای موجود)

4- آزمایش (بکار بستن فکر)

5- مطابقت خود با فکر تازه و اختیار و قبول آن

6- آمادگی برای یادگیری

از نکات محوری در دیدگاه دسیپلینی طبق برداشت برونر از آن این اندیشه بود که هر مطلب و موضوعی را می توان به شکلی معقول و اثر بخش در هر مرحله ای از رشد به هر کودکی آموخت.

او برای پشتیبانی از نظر خود از یک معلم ریاضیات چنین نقل می کند در تدریس ریاضیات به  دانش آموزان پیش دبستانی تا دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آنچه مایه بهت و تعجب من است شباهت های عقلانی انسانها در تمام سنین است …

برونر و همکاران تقریباٌ در هر سنی انسان قادر است عملیات یادگیری را درک کند .

در همایش دزفول ، متخصصان برنامه  ریزی درسی به این نکته تاکید داشتند که تفاوت فرایندهای شناختی کودک و با بزرگسال تفاوتی از نظر کمیت است ونه از نظر نوع و کیفیت یادگیری در حد تسلط نیز به نهضت هدفهای رفتاری وابسته است

در این نوع یادگیری دانش اموز بخشی از آنچه را باید یاد بگیرد به انجام می رساند و پس از نیل به سطح موفقیت لازم در آن ، به یادگیری بخش دیگر مشغول می شود . یادگیری در حد تسلط بر این اندیشه استواراست که همه دانش آموزان می توانند بر تمام بخشها یا واحدهای یادگیری تسلط یابند .

روش مطالعه و یادگیری

بنجامبن بلوم

بنجامین بلوم یکی از مدافعان یادگیری در حد تسلط است و اظهاری می دارد که بنیاد نظری یادگیری در حد تسلط شباهت کلیه دانش آموزان به یکدیگر در توانایی یادگیری و همچنین انگیزه لازم برای یادگیری است .

در صورتی که شرایط مساعد برای یادگیری فراهم شد ه باشد .

بر اساس اظهارات بلوم پژوهشها به عمل آمده نشان داده است که وقتی دانش آموزان تحت شرایط نامساعد به یادگیری مشغول می شوند تفاوتهای میان آنها بیشتر است چنانچه زمان کافی و شرایط مساعد یادگیری برای دانش آموزان فراهم باشد آنها می توانند از عهده انجام دادن تکلیف یادگیری برآیند

در این نظام دانش آموزانی که از توانایی کمتری برخوردارند ، به زمان بیشتری برای به انجام رساندن تکلیفهای یادگیری نیاز دارند

این بدان جهت است که به اعتقاد بلوم در یادگیری در حد تسلط آنچه مورد حمایت و تائید قرار می گیرد موفقیت است و نه شکست و ناکامی .

آموزش در چهار چوب این نوع یادگیری معمولاٌ انفرادی است و دانش آموزان تا نیل به موفقیت مطلوب هرگز تکلیف یادگیری را رها نمی سازد .

سطح موفقیت یا توانایی مطلوب نیز با استفاده ازآزمون های مبتنی بر معیار ارزیابی می شود.

یا دگیریرشامل نشان دادن واکنش در برابر محرک هاست به گونه ای که معرف به دست آوردن قابلیت های مورد نظر باشد از آنجا که این قابلیت ها به دقت تعریف شده اند.

تشخیص این که دانش آموزان به سطح مورد نظر رسیده اند یا خیر امکان پذیر است

روش مطالعه و یادگیری

روش مطالعه

انواع روشهای مطالعه

روش پس ختام

این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است.

نام این روش همانند نام انگلیسی آن(PQ4R) متشکل از حروف اول شش مرحله آن است

مراحل پیش خوانی

در این مرحله کتاب یا مطلب بصورت یک مطالعه اجمالی ومقدماتی مطالعه شود.

از جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها ، خواندن سطحی فصل، توجه به تصاویر ، بخشهای اصلی و فرعی وخلاصه فصلها میباشد.

هدف در این مرحله یافتن یک دید کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگرمیباشد

روش مطالعه و یادگیری

مرحله سؤال کردن

پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی ، به طرح سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت و تمرکز فکر وسرعت و سهولت یادگیری می گردد.

 

مرحله خواندن

در این مرحله به خواندن دقیق و کامل مطالب کتاب پرداخته ، که هدف فهمیدن کلیات و جزئیات مطالب و نیز پاسخگوی به سؤالات مرحله قبل می باشد.

درمرحله خواندن برای فهم بهتر مطالب میتوان از کارهایی مثل یادداشت برداری، علامتگذاری و خلاصه نویسی بهره جست.

روش مطالعه و یادگیری

مرحله تفکر

در این مرحله هنگام خواندن ، ساختن سؤالها ، و ایجاد ارتباط بین دانسته های خود ، درباره مطلب فکر کنید.

در این مورد نیز مهمترین اصل همان بسط معنایی است.

بسط معنایی ممکن است در مراحل پنجم و ششم نیز یعنی در مراحل از حفظ گفتنی و مرور کردن نقشی داشته باشد

 

مرحله از حفظ گفتنی

در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به یادآوری مطالب خوانده شده پرداخته شود و بار دیگر به سؤالاتی که خود فرد طرح کرده بود پاسخ دهد.

در اینجا باید مطالب آموخته شده را در قالب کلمات برای خود کرده ، درغیر این صورت لازم است که مجددا به خواندن مطالبی که آموخته نشده پرداخته شود.

مرحله از حفظ گفتنی در پایان هر بخش انجام میگیرد و وقتی بخشهای یک فصل به اتمام رسید به مرحله بعد ، یعنی مرور کردن یا آزمون وارد میشویم

روش مطالعه و یادگیری

مرحله مرور کردن

این مرحله ، که مرحله آزمون نیز میباشد، در پایان هر فصل انجام میگیرد.

در اینجا به مرور موضوعات اصلی و نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر پرداخته و در صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به متن اصلی یا مرجع مراجعه شود.

یکی از راههای کمک به این مرحله پاسخگوئی به سئوالات و تمرینات پایان فصل است:

اجرای این مرحله میتواند مقداری ازاضطراب امتحان را کاهش دهد

 

روش دقیق خوانی

هدف از این مرحله این است که مطالب کامل و دقیق درک شده وبصورتی سازمان یافته و منظم در حافظه نگهداری شود.

برخی از فنون موجود که میتواند به روش دقیق خوانی کمک کند

عبارتند از: تکنیک خلاصه برداری به نوشتن  عبارت ، مفاهیم و موضوعات کلیدی متن پرداخته، بطوری که در مرور مطالب ، با نگاه کردن و خواندن خلاصه ها ، همه مطالب خوانده شده را یادآوری کند.

یک روش بسیار مطلوب این است که از خلاصه ها نیز دوباره خلاصه برداری شود

روش مطالعه و یادگیری

تکنیک سازماندهی مطالب

این تکنیک باعث افزایش درک و سرعت یادگیری و سهولت در بازیابی مطالب آموخته شده میشود.

برای سازماندهی مطالب استخراج سه بخش از متن اصلی مورد مطالعه لازم است

که عبارتند از:·موضوع اصلی: موضوعی که تمامی مطالب را در بر میگیرد و بقیه مطالب حول وحوش آن میچرخد.·

نکته های اصلی : خطوط و اندیشه های اصلی و مهم هستند که در مجموع موضوع اصلی را میسازند و از صراحت بیشتری برخوردار است

.·نکات جزئی: اطلاعات جزئی تر هستند که بصورت مثالها ، نمونه ها ، عکس وتصویر اطلاعات واقعی مطرح میگردند

 

تکنیک علامت گذاری درمتن

در این تکنیک علامت هایی را بر روی متن اصلی  انجام داده ، از قبیل علامت گذاری به شکلهای مختلف در متن ، خط کشیدن زیر عبارات مهم ، حاشیه نویسی و … ، این موارد بسته به سلیقه های افراد متفاوت میباشد.

اما نکته مهمی که در هر نوع علامت گذاری حائز اهمیت است این است که ، بهتر است همانند تکنیک سازمان دهی ، مطالب را در سه دسته مجزا)موضوع اصلی،نکته اصلی،موارد جزئی( قرار داده و آنها را با علامتهای مختلف نشان دهید.

در کنار روش مطالعه عوامل محیطی نیز درمیزان یادگیری تأثیر دارد. یک محیط مناسب باعث توجه وتمرکزبهتر و بیشتری میشود.

 

حذف عوامل مزاحم فکری

مواردی هست که بخش عظیمی از وقت و فعالیت ذهنی را موضوعاتی به خود مشغول میدارند که هیچ رابطه با موضوع ندارند،

موضوعاتی مانند: رفتار معلمان و استادان ، افزایش شهریه و نوع رفت و آمد و …برخی از موضوعاتی هستند که موقع مطالعه اگر به آنها فکر شود از کارایی مطالعه می کاهد.

برخی حتی خیالپردازی هایشان را موقع مطالعه انجام میدهند؛ که به شدت فکر را آشفته کرده و تمرکزرا از بین میبرد.

توصیه کلی این است که اگر ذهن خود را از افکار مختلف پاک کنید تابر روی موضوع مورد مطالعه تمرکز کنید، مطالعه را کنار بگذارید و زمانی مطالعه راشروع کنید که سرحال ، علاقمند و متمرکز هستید.

 

فراهم کردن محیط مناسب

محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام میشود بایدمناسب باشد.

منظور از محل مناسب مکانی است که آرام ، ساکت و دور از عوامل مزاحم محیطی باشد، این باعث تمرکز بهتر روی موضوع مطالعه میشود.

بعضی افراد محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب میکنند که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد رختخواب را برای مطالعه انتخاب میکنند و توقع یادگیری سطح مطلوب را دارند، ولی ازاین حقیقت غافلند که این محلها بدترین محل برای مطالعه است

روش مطالعه و یادگیری

ارتباط مطالعه با یادگیری

یادگیری انسان از طرق مختلفی صورت میگیرد، ولی اگر بخواهیم یادگیری را محدود به یک جنبه خاص کنیم و یا به عبارتی آن نوع یادگیری را در نظر بگیریم که با اراده فرد صورت میگیرد و هدف کسب اطلاعات میباشد که در زمینه خاصی مورد نظر یاد گیرنده است.

شیوه هایی چون یادگیری از راه تدریس و سخنرانی و یادگیری از راه مطالعه برخورد میکنیم.

یادگیری از راه مطالعه فرآیندی است که یاد گیرنده خود ، اقدام به اجرای اعمالی میکند که نتیجه آن کسب اطلاعات از یک منبع مشخص میباشد.

این منبع عمدتا کتاب ، مجله ، مقاله و یا سایر منابع مشابه است.

روشن است با هر نوع مطالعه ای یادگیری عمیق اتفاق نخواهد افتاد

بنابراین شیوه مطالعه در چگونگی یادگیری موثر خواهد بود.

از این جهت شیوه مطالعه به عنوان یک روش برای یادگیری اهمیت قابل توجهی دارد.

شیوه های نادرست مطالعه یادگیری و یادآوری را دچار مشکل میکنند. ·یکی از روشهای نادرست مطالعه که یادگیری و یادآوری را دچار مشکل میکنند،مطالعه مطالب مشابه به یکدیگر میباشد.

مطالبی که تشابه زیادی با یکدیگر دارند درصورتی که هم زمان یا بلافاصله پشت سر هم مورد مطالعه قرار گیرند، دچار در هم آمیخته شدن مطالب ، یادگیری را نابسامان ویادآور یرا دچار مشکل خواهد ساخت.

به عنوان مثال مطالعه دو کتاب فیزیک وجغرافی پشت سرهم چنین مشکلی را بوجود نخواهد آورد.

در حالی که مطالعه بینش وفلسفه چنین تداخلی را ایجاد خواهد کرد.

·مطالعه سطحی روش نادرست دیگر است. اغلب افراد عادت دارند مطالب را به صورت روزنامه وار مطالعه کنند.

مسلما با چنین روشی یادگیری توجه و دقت روی مطالب مورد مطالعه است.

به عبارتی در مطالعه سطحی مطالب به حافظه دراز مدت منتقل نمیشوند.

  • حفظ مطالب تنها بخشی از مطالعه را شامل میشود و همه روند مطالعه نیست.

برخی افراد عادت دارند از همان ابتدا شروع به حفظ مطالب کنند، بدون آن که ارتباط معناداری بین مطالب بدست آورده باشند.

این روش نه تنها یادگیری را بسیار کند ، عذاب آور و کسل کننده میسازد،

بلکه مدت نگهداری اطلاعات کسب شده نیز بسیار کم خواهدبود

 

شیوه مطالعه

شیوه مطالعه خود را بهبود بخشید.

مطالعه روزنامه وار چیزی عاید شما نمیکند وهمانطور که مکث زیاد روی مطالب زمان شما را به هدر خواهد داد.

از اینرو با بکاربردن شیوه های مناسب فرآیند مطالعه را پویاتر و جذابتر بکنید و فعالانه شروع به مطالعه کنید.

برای این کار ابتدا به صورت گذرا نگاهی کلی به مطالب مورد نظر برای مطالعه بیاندازید.

عناوین سرفصلها و جداول و نمودارها را بخوانید و سعی کنید سوالاتی را برای خود ایجاد کنید.

مثلا سعی کنید حدس بزنید که یک عنوان مشخص به بررسی چه مطالبی میپردازد و از این قبیل

، بعد از آن مطالب را به صورت کلی تر بخوانید.

در این مرحله می توانید هم به سوالات مطرح شده در مرحله قبل پاسخ کلی بدهید و هم سوالات جدیدی برای خود مطرح کنید.

در مرحله بعد شروع به مطالعه دقیقتربکنید و تلاش کنید پاسخ سوالات خود را بیابید و اگر بتوانید آن را برای خود شرح دهید.

.همیشه طوری مطالعه کنید که گویا قرار است همین حالا مطلب مورد مطالعه را برای فردی توضیح بدهید و اگر توانستید همین کار را هم بکنید

 

.یادداشت برداری کنید.

برای این منظور در مراحل مختلف میتوانید این کار راانجام دهید.

برخی این کار را در پایان مطالعه انجام میدهند و برخی آن را مرحله به مرحله مینویسند و کاملتر میکنند.

توجه کنید که منظور از یادداشت برداری کپی برداری نیست.

بلکه توضیح و شرح خلاصه یا نکات مهمی از مطالب مورد مطالعه به زبان خود فرد است.

.بین مطالبی که مطالعه میکنید با مطالبی که قبلا یاد گرفته اید ارتباط برقرارکنید.

مثال و نمونه هایی برای مطالب مورد مطالعه پیدا کنید و آن را مورد بررسی قراردهید

.در مورد یک مطلب از چند منبع متعدد مطالعه کنید.

این کار ذهن شما را فعالترمیسازد و یادگیری از زبان چند نویسنده مختلف ، یادگیری شما را بهبود می بخشد.

.برنامه مناسبی برای مطالعه خود انتخاب کنید و از قرار دادن مطالب مشابه هم دریک برنامه همزمان اجتناب کنید.

.برای مطالعه زمان خاصی را در نظر بگیرید و از انجام چند کار همزمان با مطالعه اجتناب کنید.

می توانید در فاصله زمانی بین دو مطالعه فعالیتهای دلخواه خود را قراردهید.

اما انجام همزمان چند فعالیت با یکدیگر عملکرد شما را کند خواهدساخت.

 

مکان مطالعه

.مکان مشخصی برای مطالعه در نظر بگیرید و از مطالعه در حالت درازکش و خوابیده ودر شرایط نامناسب خودداری کنید.

تحقیقات نشان میدهد مطالعه به حالت دراز کش با تداعی فرآیند خواب و استراحت یادگیری را کند خواهد ساخت.

همچنین تحقیقات مختلف نشان میدهد شباهت بین شرایط مطالعه و یادآوری ، فرآیند یادآوری را بهبود خواهد بخشید.

به عنوان مثال اگر یادآوری شما در جلسه یک امتحان کتبی انجام خواهد شد، سعی کنید مطالعه خود را با استفاده از یک میز و صندلی یا نیمکت انجام دهید

 

انواع یادگیری

یادگیری کلامی

یادگیری کلامی نوعی از یادگیری است که زمانی حاصل میشود که محتوای آموخته شده بوسیله فرد شامل واژه ها ، هجاهای بی معنی ، یا مفاهیم میشود.

زمانیکه دانش آموزی سعی میکند زبان جدیدی را یاد بگیرد

و شروع میکند به یادگیری کلمات و لغات ، در واقع از یادگیری کلامی بهره میبرد.

همچنین دانش آموزی که سعی میکند بخشی از کتاب زیست شناسی را یاد بگیرد،

مثل اصطلاحات و مفاهیم مربوط که در آن بخش ارائه شده است در واقع از یادگیری کلامی استفاده کرده است.

یادگیری کلامی در مقابل یادگیری حرکتی قرار دارد و هر چند فرض میشود که یادگیری کلامی از لحاظ و شناختی درسطح بالاتری قرار دارد.

این مساله یادگیری کلامی را در مقامی ممتازتر از یادگیری حرکتی قرار نمیدهد(روش مطالعه و یادگیری).

ابزاری که برای بررسی یادگیری کلامی مورد استفاده فراوان وسودمند قرار گرفته است، لیست مربوط به هجاهای بیمعنی بوده است.

در این نوع ازآزمایشات فهرستی از هجاهای بیمعنی را به آزمودنیها میدادند یا برایشان میخواندند و در فواصل زمانی معین از آنها میخواستند هجاهای خوانده شده را یادآوری کنند.

میزان مواد یادآوری شده ، معرف میزان یادگیری کلامی فرد بوده است.

یادگیری حرکتی یادگیری حرکتی نوعی از یادگیری است

و زمانی حاصل میشود که محتوای آموخته شده بوسیله فرد شامل مهارتهای حرکتی است.

به عبارتی زمانیکه فرد تلاش میکند سلسله ای از حرکات را یاد بگیرد تا بتواند مهارتی را به صورت مناسبی انجام دهد

از یادگیری حرکتی استفاده کرده است.

یادگیری شنا کردن ، پرتاب توپ ، دوچرخه سواری و … نمونه ای از یادگیریهای حرکتی هستند.

یادگیری حرکتی میتواند طیفی ازیادگیریهای حرکتی را شامل میشود.

برخی از این یادگیری ساده و سطحی ترهستند،

مثل پرتاب یک توپ ، برخی پیچیدگی بیشتری دارند،

مثل شنا کردن و برخی ازپیچیدگی و ظرافت خیلی بالایی برخوردار هستند،

مثل نواختن یک ساز مانند ویولون که مستلزم یادگیری حرکتی به مقدارزیاد است.

تمرین در این نوع یادگیری اهمیت فوقالعاده ای دارد.

هر چه میزان تمرین فرد در این نوع حرکات بیشتر باشد مهارت او عمیق خواهد بود

 

یادگیری مشاهده ای

یادگیری مشاهده ای عبارت است از یادگیری که از طریق آن موجود زنده ای از رفتار موجود زنده دیگر تقلید میکند

سرمشق میگیرد یا ادای آن رادرآورد.

به این نوع یادگیری سرمشق گیری ویادگیری اجتماعی نیز میگویند.

کودکی را تصور کنید که رفتارهای مادر را در هنگام آشپزی یا کار خانه داری مشاهده میکند.

مدتی بعد دربازیهای خود همان کارهایی را که از مادر در خود مشاهده کرده انجام میدهد.

بیشتریادگیریهای کودکان مشاهده ای است.

در واقع آنها بطور مرتب در تقلید ازرفتارها و حرکاتی هستند که مشاهده میکنند.

آلبرت بندورا روان شناس و همکارانش نقش بسیار عمده ای در تثبیت مفهوم یادگیری مشاهده داشته اند.

آنان در یک مجموعه از آزمایشهای خود به نحو متقاعد کننده ای اثبات کردند که کودکان گاهی از رفتار پرخاشگرانه یک سرمشق بزرگسال تقلید میکنند.

این مسیر تحقیق موجب شده است که نگرانی در مورد تاخیر تماشای رفتار پرخاشگرانه بزرگسالان سرمشق در تلویزیون بر اعمال کودکان مورد توجه قرار گیرد

 

یادگیری اجتنابی

یادگیری اجتنابی زمانی اتفاق میافتد که یک موجود زنده این توانایی را پیدا میکند

که با استفاده از نشانه یا علامتی خاص از تماس با محرکی زیان آور اجتناب کند.

به عبارتی فرد سعی میکند ار موقعیتهایی که برایش آزار دهنده هستند اجتناب و دوری کند.

تصور کنید که کودکی یکبار با دست زدن به یک بخاری دست خود را میسوزاند و از آن پس از نزدیک شدن به بخاری خودداری میکند.

این کار کودک نشانه ای از یادگیری اجتنابی است.

این نوع یادگیری در بررسی علل مربوط به برخی روان رنجوریها مثلا انواع اضطراب مورد توجه است.

به عنوان مثال خوبی اجتماعی که نوعی ترس واضطراب مربوط به قرار گرفتن در محیطهای شلوغ و گروههاست

، با یادگیری اجتنابی ارتباط دارد.

بطوری که فرد سعی میکند از محیطهای پرجمعیت که برای او آزار دهنده هستند،دوری کند و این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند در چنین جلساتی شرکت داشته باشند.

هرچند این ترس و اضطراب و اجتناب نیز درجاتی متفاوت در افراد مختلف دارد

 

یادگیری تصادفی

یادگیری تصادفی نوعی از یادگیری است که بدون مقصود ، تلاش یا نیت خاصی صورت می گیرد.

بطوری که بدون اینکه هدف یادگیری مورد خاصی وجود داشته باشد، یادگیری اتفاق می افتد.

حتما برایشان پیش آمده است که بدون تلاشی برای یادگیری شعر و محتوای یک ترانه کرده باشید

و بدون اینکه حتی چنین منظوری داشته باشید یک روز متوجه میشوید که متن آزاد بطور کامل و یا قطعاتی ازآنرا زمزمه میکنید.

یادگیری نهفته یادگیری نهفته یادگیری است که در هنگام اکتساب در عملکرد شخص به حالت پنهانی و ابراز نشده باقی میماند.

به عبارتی یادگیری در یک موقعیت زمانی اتفاق میافتد و مدتها نهفته باقی میماند تا در موقعیت مورد نیازخود رانشان میدهد.

رفتارهای معلمی نمونه ای از رفتارهایی هستند که به صورت یادگیری نهفته ممکن است آموخته شوند.

فرد تا زمانیکه به عنوان یک معلم در کلاس قرار نگیرد این رفتارها را از خود نشان نمیدهد،

در حالیکه آنها را در طول تحصیل خود از معلمان خودآموخته است.

یادگیری نهفته اهمیت زیادی برای والدین ، معلمان و دستاندرکاران آموزش دارد.

چرا که آنها غالبا از عملکرد کودکان و دانش آموزان دچار یاس میشوند

و گاهی فکر میکنند که فرد یا شاگردشان هیچ یاد نمیگیرند یا بسیار کم می آموزند.

در حالیکه در آینده ممکن است آنچه یاد گرفته است به شیوه امیدوارکنندهای بروز کند.

نباید یادگیری نهفته را با یادگیری تصادفی اشتباه کرد و یادگیری تصادفی لزوما پنهان نیست

و ممکن است در هر مقطعی در عملکرد شخص ظاهر شود

 

نتیجه گیری با توجه به نظریه ها ی مختلف ، چنان چه شرایط منا سب و مساعد برا ی یادگیری فراهم شود فرد می تواند از عهده تکالیف خود برآید.

و تکنیک های مختلف یادگیری و مطالعه نیز باعث موفقیت و یادگیری می شود و بین روش های مطالعه و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در الوند رایان بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان شفا درمان ، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید شفا درمان در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات شفا درمان با آدرس ایمیل شما انجام می شود.