دسته بندی ها

در تولید کرخ . کرم دکتربیز هیچگونه فرایند شیمیایی و حرارتی بکار نرفته و کلیه خواص و ارزش غذایی آن حفظ شده است.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.