دستگاه فشارسنج دستی مایکرولایف مدل AGI-20

دستگاه فشارسنج دستی مایکرولایف یک دستگاه اندازه گیری فشارخون مکانیکی برای کاربرد روی بازو است و دستگاهنتایجی دقیق و مطمئن را ارائه می نماید. این فشارسنج شامل : 1 - مانومتر 2 - بازوبند - ...

2 تا 3 روز دیگر

دستگاه فشارسنج مایکرولایف مدل BP - A200

دستگاه فشارسنج میکرولایف یک دستگاه قابل اطمینان برای اندازه گیری روی بازو است.کاربرد دستگاه به دلیل سهولت و دقت کافی برای اندازه گیری فشارخون در خانه توصیه می شود. دستگاه فشارخون مایکرولایف...

2 تا 3 روز دیگر